پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه روحیه معلمان

1

توضیحات
نظرات کاربران

Teacher morale questionnaire

عبارات زیر، جنبه های مختلفی از شغل معلمی را نشان می دهد. با توجه به مقیاس زیر، نظر خود را مشخص کنید.

1) خیلی کم             2) کم                3) متوسط               4) زیاد             5) خیلی زیاد

1- معلمان در محیط کار احساس امنیت می کنند.
2- فضای مناسب و کافی برای انجام دادن وظایف وجود دارد.
3- معلمان از سلامت جسمانی مناسبی برخوردارند.
4- معلمان از وضعیت روانی مناسبی برخوردارند.
5- در محیط کاری بین همکاران همدلی و یک رنگی وجود دارد.
6- مدیر مدرسه با معلمان رفتار دوستانه و صمیمانه ای دارد.
7- مدیر مدرسه کمتر به نیازهای معلمان توجه می کند و بیشتر بر تحقق اهداف آموزشی تاکید می کند.
8- مدیر مدرسه از نظرات معلمان در نصمیم گیری استفاده می کند.
9- حقوق و مزایای معلمان متناسب با کاری است که انجام می دهند.
10- با بهره گیری از تخصص آموزشی خود؛ در تغییر نگرش و رفتار دانش آموزان موثر هستم.
11- با توجه به فعالیت های آموزشی خود، احساس موفقیت می کنم.
12- با توجه به نقش تربیتی خود؛ احساس ارزش و احترام می کنم.
13- معلمان با یکدیگر ارتباط اجتماعی مناسبی دارند.
14- افراد با سابقه و با تجربه به همکاران تازه وارد کمک می کنند.
15- تا چه اندازه عقاید شما در زمینه میائل مدرسه مورد پذیرش قرار می گیرد؟
16- شما در انجام دادن وظایف شغلی خود تا چه اندازه آزادی عمل دارید؟
17- تا چه اندازه مدیر مدرسه در شکوفا نمودن استعدادهای ملمان و رشد آنان تلاش می کند؟
18- میزان فرصتی که برای نوآوری و خلاقیت به شما داده می شود، چقدر است؟
19- به نظر شما میزان رشد شغلی تان در آینده، به چه میزان است؟
20- تا چه حد نسبت به مدرسه و اهداف آن احساس تعلق می کنید؟
21- تا چه حد تمایل به قبول مسئولیت دارید؟
22- تا چه اندازه مایل هستید برای تحقق اهداف مدرسه تلاش کنید؟
23- تا چه اندازه فارغ التحصیلان مدرسه شما در جامعه مورد توجه قرار می گیرند؟
24- تا چه اندازه فارغ التحصیلان شما با توجه به رشته تحصیلی شان در جامعه،  به کار گمارده می شوند؟
25- مدیر مدرسه شما تا چه اندازه در تامین امکانات رفاهی معلمان تلاش می کند؟
26- تا چه اندازه حقوق دریافتی شما در مقایسه با سایر همکارانتان مناسب است؟
27- از شرایط فیزیکی محیط کارتان تا چه حد راضی هستید؟
28- تا چه اندازه از شرایط فیزیکی محیط خود راضی هستید؟