پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه روانشناسی شخصیت وسواس فکری-عملی

1

به طور کلی، آزمون های روانشناسی مجموعه ای از پرسش ها است که سعی دارد وجود مشکل خاصی را در فرد تشخیص دهد. البته تشخیص دقیق تر بر عهده روانسنج و درمانگر مربوطه می باشد اما معتبر ترین آزمون تئوری برای تشخیص وسواس در بزرگسالان آزمون YBOCS است که در بیشتر مراکز مشاوره و روانشناسی از این آزمون استفاده می شود.

 

روایی و پایایی - دارد
تحلیل و تفسیر - دارد
نمره گذاری - دارد
تعداد سوالات - 44
تعداد صفحات - 12
نوع فایل - Word | PDF
۵,۰۰۰ تومان
پرسشنامه روانشناسی شخصیت وسواس فکری-عملی
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

 

Obsessive-Compulsive Personality: Gerald Gibb‚ James Bailey‚ Randall Best & Thomas
Lambirth
 

تست وسواس چیست؟

به طور کلی، آزمون های روانشناسی مجموعه ای از پرسش ها است که سعی دارد وجود مشکل خاصی را در فرد تشخیص دهد. البته تشخیص دقیق تر بر عهده روانسنج و درمانگر مربوطه می باشد اما معتبر ترین آزمون تئوری برای تشخیص وسواس در بزرگسالان آزمون YBOCS است که در بیشتر مراکز مشاوره و روانشناسی از این آزمون استفاده می شود.

تست وسواس ییل براون چه چیزهایی را اندازه می گیرد؟

این پرسشنامه خرده مقیاس های زیر را اندازه گیری می کند.

وسواس ها شامل :
وسواس پرخاشگرانه، وسواس های آلودگی، وسواس های جنسی، وسواس های احتکار یا جمع آوری، وسواس های مذهبی، وسواس های تقارن و نظم، وسواس های جسمی و وسواس های متفرقه

رفتارهای وسواسی شامل:
شستشو و نظافت، وارسی، آداب تکرار، رفتارهای وسواسی مربوط به شمارش، نظم و ترتیب، احتکار و رفتارهای وسواسی متفرقه

به سوالات زیر با "صحیح" یا "غلط" چواب دهید.(پاسخ دادن به همه سوالات الزامی است.)

1-من احساس می کنم مجبورم کارهایی را انجام دهم که نمی خواهم.
2-من معمولا کارهایی را بررسی می کنم که می دانم الان انجام داده ام.
3-من می توانم در یک ساعت 42 کیلومتر راه بروم.
4-من اغلب ، کارهایی را انجام می دهم که نمی خواهم، زیرا من نمی توانم در مقابل انجام دادن آن مقاومت کنم.
5-من به ندرت یک برنامه روزانه را دامه می دهم.
6-من احساس می کنم مجبورم همیشه بنویسم که چه کاری را انجام داده ام.
7-من اغلب احساس می کنم نیاز دارم دوباره کارهایی را که انجام دادم[داده ام] ، بررسی کنم.
8-من ترجیح می دهم کارهایی را انجام بدهم که همیشه یک جور است.
9-من به ندرت افکار تکراری دارم.
10-من بندرت مجبورم کارهایی را انجام بدهم که نمی خواهم.
11-من وقتی کارهایی را که مثل همیشه نیست انجام می دهم ، احساس ناراحتی و پریشانی نمی کنم.
12-اگر من احساس کنم که دوست ندارم کاری را انجام بدهم، هیچ چیز نمی تواند مرا مجبور کند.
13-من معمولا احساس نمی کنم نیاز به سازمان دادن باشد.
14-من در مورد داشتن یک برنامه زمانی جدی ، ناراحت هستم.
15-تولد من سالی یک بار است.
16-من اغلب مجبورم بعضی کارها را انجام بدهم که نمی خواهم.
17-من دوست دارم یک برنامه روزانه حدی داشته باشم.
18-من معتقدم که برای هر چیز جایی وجود دارد و هر چیز باید در جای خودش باشد.
19-من به ندرت کارهایی را که می دانم الان انجام دادم بررسی می کنم.
20-من نسبت به جزئیات وسواس ندارم.
21-من اغلب افکار تکراری دارم.
22-من دوست دارم کارهای مختلفی را در هر زمان انجام بدهم.
 • روایی و پایایی
  دارد
 • تحلیل و تفسیر
  دارد
 • روایی همگرا و هماهنگی درونی
  دارد
 • نمره گذاری
  دارد
 • مولفه
  دارد
 • منبع
  دارد
 • تعداد سوالات
  44
 • تعداد صفحات
  12
 • نوع فایل
  Word | PDF