پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه روانشناسی رفتار نوآورانه(کانتر)

1

توضیحات
نظرات کاربران

Innovative Behavior Questionnaire


این پرسشنامه شامل 8 جمله توصیفی است. سرپرست گرامی، لطفا کارمند تحت نظارت خود را با توجه به موارد زیر ارزشیابی نمایید.
1)کاملا مخالفم            2)مخالفم                3) نظری ندارم             4)موافقم                  5)کاملا موافقم 


1-در انجام دادن کار به دنبال استفاده از فن آوری ، روش ها و فنون جدید است و اندیشه های مفید و سازنده ای را ارائه می دهد.
2-اندیشه های خلاقانه را ارائه می دهد.
3-اندیشه های جدید را سازمان و ترویج می دهد.
4-در جستجو و تامین بودجه و امکانات لازم برای اجرای اندیشه های جدید می باشد.
5-برای اجرای اندیشه های خود، طرح و برنامه های مناسب را به کار می گیرد.
6-خلاق و نو آور است.
7-به طور کلی ، به خلاقیت و نوآوری، بسیار علاقه مند است.
8-تجربه نشان می دهد که می تواند از امکانات موچود در جهت نو آوری استفاده کند.