پرسشنامه ها

پرسشنامه روانشناسی بک فرم بلند(21 سوالی)

1

از بین اختلالات روانشناختی، اختلال افسردگی (Depression disorder) به دلیل فراوانی و نرخ شیوع بالا، به سرماخوردگی اختلالات روانی مشهور است.

اختلال افسردگی حالتی از خلق است که با کاهش حرمت خود، احساس بی کفایتی، عدم شایستگی و برداشت نامطلوب از خویشتن همراه است؛ به عبارت دیگر دو مشخصه اصلی اختلال افسردگی، فقدان لذت بردن از هر گونه فعالیت و نیز خلق گرفته و غمگین می باشد.

تشخیص قطعی و دقیق اختلال افسردگی توسط روانشناسی بالینی و یا روانپزشک صورت می گیرد. در تمامی ابزار های روانشناسی مانند پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه، صرفا یک ابزار تاییدی می باشد و نه تشخیصی؛ بدین معنا که بعد از تشخیص اختلال افسردگی توسط روانشناس بالینی و یا روانپزشک، جهت تایید و بررسی شدت اختلال افسردگی از آزمون و پرسشنامه افسردگی بک (BDI) استفاده می گردد.

از بین آزمون ها، پرسشنامه ها و تست های رایج جهت بررسی تاییدی و شدت اختلال افسردگی، پرسشنامه افسردگی بک 2 (Beck Depression Inventory-II) یکی از معتبرترین و دقیقترین پرسشنامه ها است.

پرسشنامه افسردگی بک 21 سوالی (BDI-II) فرم تجدید نظر شده پرسشنامه افسردگی بک اولیه (BDI) می باشد. پرسشنامه افسردگی بک اولیه (BDI) برای اولین بار در سال 1961 توسط بک و همکارانش (Beck et al, 1961) ساخته شد. پرسشنامه افسردگی بک 21 سوالی (فرم بلند تجدید نظر شده) دارای 21 ماده است و هدف کلی آن، سنجش شدت افسردگی (از عدم افسردگی تا شدید) در مراجع و جامعه آماری پژوهش می باشد.

 
روایی - دارد
کلید تصحیح - دارد
تفسیر - دارد
تعداد سوالات - 21
نوع فایل - Word | PDF
۵,۰۰۰ تومان
پرسشنامه روانشناسی بک فرم بلند(21 سوالی)
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

Beck's Depression Inventory

پاسخی را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند، یعنی آن چه را که در زمان اجرای تست احساس می کنید. سپس جلوی گزینه مورد نظر علامت بگذارید.

پرسش شماره :1غمگین نیستم.
غمگین هستم.
غم دست بردار نیست.
تحملم را از دست داده ام
پرسش شماره :2به آینده امیدوارم
به آینده امیدی ندارم
احساس می کنم آینده امید بخشی در انتظارم نیست
کمترین روزنه امیدی ندارم
پرسش شماره :3ناکام نیستم
ناکام تر از دیگرانم
به زندگی گذشته ام که نگاه می کنم هرچه می بینم شکست و ناکامی است
آدم کاملا شکست خورده ای هستم
پرسش شماره :4مانند گذشته از زندگی ام راضی هستم
مانند سابق از زندگی لذت نمی برم
از زندگی رضایت واقعی ندارم
ااز هرکس وهر چیز که بگویی ناراضی هستم
پرسش شماره :5خود را گناهکار نمی دانم
گاهی خود را گناهکار می دانم
اغلب خود را گناهکار می داتم
همیشه خود را گناهکار می دانم
پرسش شماره :6انتظار مجازات ندارم
احساس می کنم ممکن است مجازات شوم
چشم داشت مجازات دارم
احساس می کنم مجازات می شوم
پرسش شماره :7ازخودم راضی هستم
ازخودم ناراضی ام
از خودم بدم می آیدم
ازخودم متنفرم
پرسش شماره :8بدتر از سایرین نیستم
از خودم به خاطر خطا هایم انتقاد می کنم
همیشه خودم را به خاطر خطاهایم سرزنش می کنم
برای هر رخداد بدی خود را سرزنش می کنم
پرسش شماره :9هرگز به فکر خودکشی نمی افتم
فکر خود کشی به سرم زده، اما اقدامی نکرده ام
به فکر خودکشی هستم
اگر بتوانم خودکشی می کنم
پرسش شماره :10بیشتر از حد معمول گریه نمی کنم
بیش از گذشته گریه می کنم
همیشه گریانم
قبلا گریه می کردم،اما حالا با آنکه دلم هم می خواهد، نمی توانم گریه کنم.
پرسش شماره :11کم حوصله تر از گذشته نیستم
کم حوصله تر از گذشته هستم
اغلب کم حوصله هستم
همیشه کم حوصله هستم
پرسش شماره :12مانند همیشه مردم را دوست دارم
نسبت به گذشته کمتر از مردم خوشم می آید
تا اندازه زیادی علاقه ام را به مردم از دست داده ام
از مردم قطع امید کرده ام؛ به آنها علاقه ای ندارم
پرسش شماره :13مانند گذشته تصمیم می گیرم
کمتر از گذشته تصمیم می گیرم
برای تصمیم گیری، دشواری های زیادی دارم
اصلا نمی توانم تصمیم بگیرم
پرسش شماره :14جذابیت گذشته ها را ندارم
نگران هستم که جذابیتم را از دست بدهم
احساس می کنم هرروز که می گذرد،جذابیتم را بیشتر از دست می دهم
زشت هستم
پرسش شماره :15به خوبی گذشته کار می کنم
به خوبی گذشته ها کار نمی کنم
برای اینکه کاری بکنم به خودم فشار زیادی می آورم
دستم به هیچ کاری نمی رود
پرسش شماره :16مانند همیشه خوب می خوابم
مثل گذشته خوابم نمی برد
یکی دوساعتی زودتر از معمول از خواب بیدار می شوم و خوابیدن دوباره برایم دشوار است
چند ساعت زودتر از معمول از خواب بیدار می شوم و دیگر خوابم نمی برد
پرسش شماره :17بیشتر از گذشته خسته نمی شوم
بیشتر از گذشته خسته می شوم
انجام هر کاری خسته ام می کند
از شدت خستگی هیچ کاری از دستم برنمی آید
پرسش شماره :18اشتهایم مانند همیشه خوب است
اشتهایم به خو بی همیشه نیست
اشتهایم خیلی کم شده است
به هیچ چیز اشتها ندارم
پرسش شماره :19اخیرا وزن کم نکرده ام,
بیش از دو کیلو و نیم وزن کم نکرده ام
بیش از پنج کیلو از وزن بدنم کم شده است
بیش از هفت کیلو وزن کم کرده ام
پرسش شماره :20بیش از گذشته بیمار نمی شوم
از سردرد، دل درد و یبوست کمی ناراحتم
آبه شدت نگران سلامتی خود هستم
آن اندازه نگران سلامتی خود هستم که دستم به هیچ کاری نمی رود
پرسش شماره :21میل جنسی ام تغییری نکرده است
میل جنسی ام کمتر شده است
میل جنسی ام خیلی کم شده است
کمترین میل جنسی در من نیست
 • روایی
  دارد
 • کلید تصحیح
  دارد
 • تفسیر
  دارد
 • نمره گذاری
  دارد
 • تعداد سوالات
  21
 • نوع فایل
  Word | PDF