پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه روانشناسی احساس ناراحتی از موفقیت

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

 

احساس ناراحتی از موفقیت « مقیاس پدیده غلط انداز»  
این پرسشنامه شامل جملاتی است که احساسات و نگرش های شما را درباره خودتان و استعدادهایتان را بیان می کنند. درستی این جملات را ، در ارتباط با خودتان و با استفاده از مقیاس زیر مشخص کنید.

(کاملا درست) 7    6      5     4    3    2     1      (کاملا غلط)

1-در مجموع ، مردم تمایل دارند مرا خیلی شایسته تر از آن چه واقعا هستم تصور کنند.
2-مطمئن هستم که سطح فعلی عملکردهای من براساس استعداهای واقعی من است.
3-گاهی می ترسم از این که مردم مرا ، آن طور که هستم ، کشف نکنند.
4-تعریف های مردم درباره هوش خودم را به آسانی می پذیرم.
5-فکر می کنم که ارزش خوشبختی ها ، قدرشناسی ها و تعریف های دیگران را دارم.
6-گاهی به این فکر می افتم که عملکرد فعلی من با تحصیلاتی که ادامه می دهم ، نتیجه یک اشتباه است.
7-مطمئن هستم که در آینده موفق خواهم شد.
8-احساس می کنم جایگاهم متناسب با توانایی هایم نیست.
9-شخصیت و جذابیت من ، افراد قدرتمند را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
10-فکر می کنم که تا این مرحله از زندگیم ، خیلی کارها انجام داده ام.
11-به هنگام بحث ، وقتی با استاد یا کارفرما مخالف هستم ، نظر خودم را صراحتا اعلام می کنم.
12-وقتی خودم را برای شکست آماده می کنم ، اغلب در انجام دادن برنامه ها یا پاسخگویی به یک آزمون موفق می شوم.
13-احساس می کنم که اغلب ، اسرار خودم را از مردم پنهان نگه می دارم.
14-شخصیت های خصوصی و عمومی من یکسانند (خودم را به مردم همان طور نشان می دهم که هستم).