پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه روانشناسی اعتیاد جنسی

1

توضیحات
نظرات کاربران

1-آیا مجلات خاص مربوط به مسایل جنسی می خرید یا علاقه مند به استفاده از سایت و شبکه های مخصوص این مسایل هستید؟
الف-خیر
ب-گاهی اوقات
ج-معمولا

2-آیا شیفته و گرفتار روابط جنسی هستید؟
الف-خیر
ب-بله

3-آیا خودتان احساس می کنید که رفتار جنسی غیر عادی دارید؟
الف-خیر
ب-گاهی اوقات
ج-معمولا

4-آیا همسرتان تا به حال در مورد رفتار جنسی شما شکایت کرده است؟
الف-خیر
ب-گاهی اوقات
ج-معمولا

5-آیا معمولا احساس بدی در مورد رفتار جنسی خود دارید؟
الف-نه اصلا
ب-تا حدودی
ج-خیلی زیاد

6-آیا دیدگاهتان راجع به رفتار جنسی تان را از شریک زندگی خود مخفی می کنید؟
الف-خیر
ب-گاهی اوقات
ج-معمولا

7-آیا تاکنون پیش آمده است که رفتار جنسی شما با زندگی خانوادگی تان تداخل کند؟
الف-خیر
ب-بله

8-آیا تاکنون پیش آمده است که نتوانید رفتار جنسی تان را متوقف کنید حتی اگر بدانید که کارتان نابجاست؟
الف-خیر
ب-بله

نمره گذاری:

در سوالات سه گزینه ای :الف-0    ب-1     ج-2

در سوالات دو گزینه ای:الف-0     ب-2

?نتایج:

امتیازات بین 0 تا 4 ابتلا به اعتیاد جنسی نامحتمل است.

بین 5 تا 7 احتمال اعتیاد جنسی وجود دارد بهتر است با متخصص مشورت کنید.

8 و بالاتر این امتیاز می تواند نشان دهنده ابتلا به اعتیاد جنسی باشد برای تشخیص نهایی و درمان به متخصص مراجعه کنید