پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه رفتار منطقی

1

پرسشنامه رفتار منطقی
توضیحات
نظرات کاربران

پرسشنامه رفتار منطقی

« شُرکی و وایتمن» 37 ماده
برای هریک از جملات زیر پاسخی انتخاب کنید که با نظر شما بیشتر مطابقت می کند . بدین ترتیب که ابتدا جمله را به دقت بخوانید ، خیلی وقت صرف نکنید و تا می توانید سریع پاسخ دهید . برای اجتناب از اشتباه معیار نمره گذاری زیر را در نظر داشته باشید .
5= کاملا موافق 4= موافق 3= بدون نظر 2= مخالف 1= کاملا مخالف
1- کمک کردن به دیگران اساس زندگی است .
2- لازم است با همکاران و همسایگان جدید خیلی دوستانه رفتار کرد .
3- مردم باید بیشتر به اخلاق توجه کنند تا واقعیت .
4- برایم دشوار است که انتقاد را بدون ناراحتی تحمل کنم .
5- معمولا زیادی وقت صرف می کنم تا برای انجام ندادن کارهایی که نباید انجام دهم ، راه هایی پیدا کنم .
6- اگر کارها مطابق میل من نباشد ، خیلی عصبانی و ناراحت می شوم .
7- هرگز برایم ممکن نیست که هیجان هایم را تغییر دهم .
8- تردید در افتخارات ملی گناه کبیره است .
9- هکدلی زیباترین هیجان انسان است .
10- از این که با بحران یا مشکل روبرو شوم ترس دارم .
11- وقتی کارها خوب پیش نمی رود ، اغلب عصبی یا پریشان حال می شوم .
12- اگر کارها نا خوشایند باشند ، حتی اگر ضرورت داشته باشند ، باید از انجام دادن آنها خودداری کرد .
13- وقتی همسایه ها با بچه های خود بد رفتاری می کنند ناراحت می شوم .
14- باید انتظار داشت که در ازدواج اختلاف وجود نداشته باشد .
15- اغلب از ظاهر خود ناراضی هستم
16- انسان باید از هر لحاظ شایسته ، سازگار ، کامل و با هوش باشد .
17- مهم این است که دیگران درباره مت چه فکر می کنند .
18- دیگران باید زندگی را برای ما آسان کنند و به هنگام گرفتاری یاری رسانند .
19- انتظار دارم که دیگران رفتار مرا خوب یا بد بدانند .
20- احساس می کنم که کار و زندگی اجتماعی من موجب بدبختی من خواهند شد .
21- معمولا از انجام دادن کارهایی که با ارزش نمی دانم خودداری می کنم .
22- برخی از اعضای خانواده یا دوستان عادت هایی دارند که مرا ناراحت و خسته می کند .
23- این که مبادا حوادث یا بد شانسی هایی پیش بیاید نگران می شوم .
24- دوست دارم خودم را به تنهایی مسوول احساس کنم .
25- وقتی کارها به میل من پیش نمی رود ، خیلی ناراحت می شوم و احساس بدبختی می کنم .
26- از این که ممکن است بدبختیهایی پیش بیاید کمی ناراحت می شوم .
27- تنبیه کردن خود به علت اشتباهات ، از اشتباهات بعدی می کاهد .
28- با انتقاد کردن از دیگران و با یادآوری جدی خطاهای اعمالشان می توان بهتر به آنها کمک کرد .
29- نگرانی از یک خطر احتمالی ، می تواند به از بین رفتار یا کاهش آثار آن کمک کند .
30- به خاطر چیزهای کوچک نیز ناراحت می شوم .
31- برخی اشخاص ، بد ، شرور یا دورو هستند و باید به خاطر گناه خود به شدت سرزنش یا تنبیه شوند .
32- اکثر مردم رفتارهای جنسی زشتی دارند .
33- در مقابل هر اشتباه و هر نقص باید به شدت خودمان را سرزنش کنیم .
34- متفاوت از دیگران بودن خیلی مرا اذیت می کند .
35- از این که ممکن است بدبختیهایی پیش بیاید خودم را ناراحت می کنم .
36- به هنگام تصمیم گیری ترجیح می دهم به دیگران وابسته نباشم .
37- وقتی چیزی زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد ، خیلی باید از آن ناراحت شویم .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380