پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی فرم بلند انریچ

1

۱۰,۰۰۰ تومان
پرسشنامه رضایتمندی زناشویی فرم بلند انریچ
توضیحات
نظرات کاربران

Enrich: Enriching and Nurturing Relationship Issues ‚ Communicating and Happiness


این پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست که ممکن است با آن موافق یا مخالف باشید . هر جمله را به دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با گزینه های زیر اعلام کنید.

1) خیلی کم       2) کم        3) متوسط          4) زیاد           5) خیلی زیاد

1) من و همسرم کاملا یکدیگر را درک می کنیم .
2) همسرم خلق و خوی مرا کاملا می شناسد و آن ها را قبول دارد .
3) رابطه بسیار خوبی با همسرم دارم.
4) همسرم برخی نیازهای مرا ارضا نمی کند .
5) حتی یک لحظه هم از رابطه با همسرم ، متاسف نبوده ام .
6) از صفات شخصیتی و عادت های همسرم راضی هستم .
7) از نحوه ایفای مسوولیت هایمان در زندگی مشترک ، بسیار راضی هستم .
8) از نحوه ارتباط(یا گفت و شنود) با همسرم خشنودم و احساس می کنم همسرم مرا درک می کند .
9) از نحوه تصمیم گیری درباره اختلافاتمان و حل آن ها بسیار راضی هستم .
10) از وضعیت اقتصادی خانواده و شیوه تصمیم گیری های مالی ناراضی هستم .
11) از نحوه گذران اوقات فراغت و بودن در کنار همسرم بسیار راضی هستم .
12) از نحوه ابراز محبت و رابطه جنسی مان بسیار راضی هستم .
13) از نحوه ایفای مسوولیت هایمان به عنوان پدر و مادر ناراضی هستم .
14) از رابطه مان با اقوام و آشنایان ناراضی هستم .
15) احساس خیلی خوبی درباره انجام فرادض دینی و ارزش های مذهبی مان دارم .
16) همسرم خرده گیر یا غالبا بدبین است .
17) گاهی نگران خلق و خوی همسرم هستم .
18) گاهی که همسرم غمگین و گوشه گیر است ، نگران می شوم .
19) یکی از مشکلات ما ، عادت همسرم به سیگار کشیدن / ویا مشروب خوردن است .
20) درکارها نمی توانم روی همسرم حساب کنم .
21) گاهی رفتار همسرم در حضور دیگران ، مرا آشفته می کند .
22) گاهی همسرم بسیار یک دنده می شود .
23) از این که همسرم اغلب دیر به منزل می آید ، رنج می برم .
24) گاهی نمی دانم با تغییر حالات همسرم چه کنم .
25) گاهی فکر می کنم همسرم بسیار زور گو است .
26) در ابراز هرگونه احساس واقعی خود برای همسرم خیلی راحتم .
27) هنگامی که مشکل داریم ، غالبا همسرم در جواب سکوت اختیار می کند .
28) گاهی همسرم با اظهار نظرهای خود مرا تحقیر می کند .
29) گاهی می ترسم خواسته های خود را با همسرم مطرح کنم .
30) آرزو دارم همسرم احساساتش را بیشتر با من در میان بگذارد .
31) گاهی باور کردن تمام حرف های همسرم برایم دشوار است .
32) احساسم را به همسرم نمی گویم ، چون قاعدتا خودش می دانم .
33) از نحوه گفتگو ، میان خودمان بسیار راضی هستم .
34) هیچ وقت احساسات بدی را که نسبت به همسرم دارم به او نمی گویم چون می ترسم عصبانی شود .
35) همسرم همیشه شنونده خوبی است .
36) معمولا برای تمام کردن بحث و جدل ، من خیلی زود کوتاه می آیم .
37) نظر من و همسرم درباره راه حل اختلافاتمان خیلی تفاوت دارد .
38) هنگام بحث درباره مشکلات ، احساس می کنم همسرم مرا درک می کند .
39) هنگامی که مشکل داریم ، می توانم آن چه را که موجب رنجشم شده است را به همسرم بگویم.
40) گاهی بر سر مسائل بی اهمیت یک بحث و جدل جدی داریم .
41) حاضرم برای اجتناب از درگیری با همسرم ، هرکاری بکنم .
42) گاهی احساس می کنم جر و بحث من و همسرم بی پایان است و راه حلی ندارد .
43) وقتی اختلاف نظر داریم ، احساساتمان را با هم در میان می گذاریم و تصمیم می گیریم که آن را چگونه حل کنیم .
44) اغلب احساس می کنم که همسرم ، اختلافاتمان را جدی نمی گیرد .
45) بحث های ما غالبا با این احساس به پایان می رسد که من باعث ایجاد تمام مشکلات بوده ام .
46) گاهی آرزو می کنم همسرم در پول خرج کردن بیشتر دقت می کرد .
47) در مورد نحوه خرج کردن پولمان ، همیشه توافق داریم .
48) در حل وفصل امور مالی ، مشکل داریم .
49) از تصمیماتی که در مورد میزان پس انداز می گیریم ، راضی هستم .
50) من و همسرم از قرضهایمان با خبریم و در این مورد مشکلی نداریم .
51) برای این که مخارج خانه دچار بی برنامگی نشود ، آن ها را یادداشت می کنیم .
52) من و همسرم درباره پول خرج کردن یکدیگر توافق نداریم .
53) من و همسرم در مورد خریدهای ضروری توافق نداریم .
54) یکی از ناراحتی های من این است که بدون اجازه همسرم نمی توانم پولی خرج کنم .
55) در مورد این که کدام یک ازما مسوول پول خرج کردن باشد ، اختلاف داریم .
56) من و همسرم در مورد برقراری ارتباط و آمد و فت با دیگران توافق داریم .
57) همسرم برای تجدید قوا و سرگرمی با من وقت و انرژی کافی دارد .
58) برای یک شب تنها نبودن ، حاضرم هرکاری بکنم .
59) از این که همسرم ، علایق یا سرگرمی کافی ندارد ، نگرانم .
60) از مشارکت در میهمانی ها و رفت و آمد به همراه همسرم ، احساس راحتی می کنم .
61) از مکان و نحوه گذران تعطیلات با خانواده ام ، همیشه راضی هستم .
62) در سفرها و تعطیلات به من خوش می گذرد .
63) از این که من و همسرم در اوقات فراغت مان به فدر کافی باهم نیستیم ، ناراحتم .
64) به ندرت بدون همسرم ، به من خوش می گذرد .
65) با همسرم درباره سرگرمی های مشترک یا جداگانه توافق داریم .
66) از میزان محبتی که همسرم به من دارد ، کاملا راضی هستم .
67) ما سعی می کنیم رابطه جنسی خود را ، جالب و لذت بخش نگه داریم .
68) می ترسم از لحاظ جنسی برای همسرم جالب نباشم .
69) گفتگو با همسرم در مورد مسائل جنسی برایم اسان و راحت است .
70) گاهی نگرانم که مبادا همسرم درباره ارتباط جنسی خارج از رابطه زناشویی فکر کند .
71) رابطه جنسی ما ، برایم ارضا کننده و رضایت بخش است .
72) از نشان دادن محبت به همسرم اکراه دارم ، چون غالبا به عنوان تمایل به رابطه جنسی، سوءتعبیر می سود .
73) گاهی از این که علاقه جنسی همسرم مانند من نیست، نگران هستم .
74) از تصمیماتی که درباره تنظیم خانواده یا تعداد فرزندان می گیریم ، راضی هستم .
75) گاهی رابطه جنسی من و همسرم رضایت بخش نیست .
76) درخانواده ما ، پدر به قدر کافی وقت صرف فرزندان می کند .
77) از نحوه مشارکت در مسوولیت های مربوط به بزرگ کردن فرزندانمان راضی هستم .
78) در مورد نحوه ادب کردن فرزندانمان با هم توافق داریم .
79) بچه هایمان یکی از منابع عمده مشکلات ، در رابطه ما هستند .
80) در مورد تعداد مطلوب فرزندان توافق داریم .
81) ظاهرا همسرم به بچه ها بیش از رابطه زناشویی اهمیت می دهد ، و این مرا ناراحت می کند.
82) داشتن فرزند، من و همسرم را به هم نزدیک تر کرده است .
83) من و همسرم در مورد تربیت مذهبی فرزندانمان ، توافق داریم .
84) بچه ها مانع از آن هستند که من و همسرم باهم درد دل کنیم .
85) یکی از مشکلات ما ، توافق بر سر این است که چقدر باید برای بچه ها مایه بگذاریم .
86) بعضی از دوستان یا اقوام کارهایی می کنند که باعث تیرگی رابطه زناشویی ما می شود .
87) مدت زمانی که با اقوام و دوستانمان صرف می کنیم ، کافی است .
88) فکر می کنم همسرم بیش از حد با خانواده خود رابطه دارد و یا این که بیش از حد تحت تاثیر آن هاست .
89) از صرف وقت با بعضی خویشاوندان یا اقوام همسرم ، لذت نمی برم .
90) همسرم تمام دوستان مرا دوست دارد .
91) گاهی همسرم ، بیش از اندازه وقتش را با دوستانش می گذراند .
92) احساس می کنم والدین ما ، بیش از حد از ما انتظار توجه یا کمک دارند .
93) احساس می کنم که والدین ما مشکلاتی را که در زندگی مشترک ما ایجاد می کنند .
94) من واقعا از گذراندن اوقات با تمام دوستان همسرم ، لذت می برم .
95) از این که همسرم اوقاتی را با دوستان جنس مخالف صرف کند ، آزرده می شوم .
96) به عقیده من ، جای زن قطعا در خانه است .
97) اگر زن و مرد هر دو شاغل باشند شوهر باید به اندازه زن کارهای خانه را انجام دهد .
98) در خانواده ما ، زن نباید خارج از منزل کار کند مگر ضرورت مالی ایجاب کند .
99) در زندگی مشترک ما ، زن باید میل بیشتری به دنباله روی از خواسته های شوهر داشته باشد .
100) حتی اگر زن خارج از خانه کار می کند ، بازهم باید مسوول اداره خانه باشد .
101) در زندگی ما ، شوهر رهبر خانواده است .
102) به نظر ما ، شغل شوهر همیشه مهمتر از شغل زن است .
103) اگر بچه های کوچک در خانواده باشند، زن نباید بیرون از خانه کارکند .
104) درخانواده ما ، شوهرباید اکثر تصمیمات مهم را بگیرد .
105) زن باید در مورد تصمیمات مهم ، قضاوت های شوهر را پذیرفته و به آن ها اعتماد داشته باشد.
106) داشتن ایمان کامل به بعضی از تعالیم مذهبی برای من دشوار است .
107) معتقدم که همسرم باید در مسائل مذهبی مثل من فکر کند .
108) درمیان گذاشتن ارزش های مذهبی ، به رابطه ما کمک می کند .
109) بش مهمی از توجه و ادای وظایف من نسبت به همسرم ، به خاطر اعتقادات مذهبی است .
110) من و همسرم در مورد نحوه عمل به اعتقادات مذهبی مان اختلاف داریم .
111) عبادت کردن همراه همسرم ، برای من مهم است .
112) شرکت در فعالیت های مشترک مذهبی ، بخشی از برنامه زندگی ماست.
113) احساس می کنم با دوست داشتن همسرم ، بهتر می توانم عشق به خدا را درک کنم .
114) من و همسرم در مورد بعضی تعالیم مذهبی اختلاف داریم .
115) من و همسرم به خاطر عقاید مذهبی مان ، احساس نزدیکی بیشتری می کنیم .