پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

پرسشنامه میشل گوگلن، اجازه می دهد تا بتوانید نوع اختلال خود را ، چه از نظر ساخت فیزیکی و چه از نظر ویژگی های روانی ، برآورد کنید . برای این کار دور یکی از حروف a ‚b ‚c بر حسب این که چقدر با شیوه بودن یا سبک تفکر شما مطابقت داشته باشد ، دایره بکشید.

ویژگی های جسمی
1-قد شما چقدر است؟
a_ کمتر یا مساوی 170 سانتی متر ( زنان 155 سانتی متر)
b_بین 171 تا 175 سانتی متر ( زنان 156 تا 160 سانتی متر)
c _بیش از 175 سانتی متر ( زنان 160 سانتی متر)

2- بین 20 تا سی سالگی ، وزن شما چقدر بود؟
a_ کمتر یا مساوی با 50 کیلوگرم ( زنان 45 کیلوگرم)
b_بین 51 تا 60 کیلوگرم (زنان 46 تا 55 کیلوگرم)
c_بیشتر از 60 کیلو گرم (زنان 55 کیلوگرم)

3- دور سر شما چند سانتی متر است؟
a_ کمتر از 56 سانتی متر
b_ بین 56 تا 57 سانتی متر
c_ بیشتر از 57 سانتی متر

4- بالا تنه شما چگونه است؟
a_در مجموع ، لاغر و باریک
b_شانه ها پهن و قوی ، شکم صاف
c_سینه بزرگ و برآمده ، شکم گنده

5-پوست شما بیشتر .............. است .
a_خشک و کم خون
b_کشیده ، بدون چربی زیاد
c_چاق و نرم

6- اعضای بدن شما بیشتر به چه صورت است؟
a_لاغر و استخوانی
b_ناهموار و پر از ماهیچه
c_کوتاه و گرد ویژگی های روانی

7-آیاخیلی راحت خیال بافی می کنید؟
a_بلی اغلب برایم اتفاق می افتد
b_خیر شیوه زندگی من این طور نیست
c_در نو جوانی چنین بوده ام.

8-آیا سر و وضع شما اغلب جلب توجه می کند؟
a_بلی ، باید به سر وضع خود کمی چاشنی اضافه کرد
b_از این کار خوشم می آید ، اما ریسک نمی کنم
c_هرگز ، دوست ندارم از نظر ظاهر انگشت نما باشم.

9-آیا ، برای آینده خود ، بلند پروازی های بزرگی دارید؟
a_بلی ، برای موفقیت باید آرزوهای بزرگ داشت
b_بلند پروازی من برای کسب تخصص است . بلند پروازی های من غیر عادی نیست . دوست ندارم از مردم متمایز باشم
c_از کلیه کسانی که می خواهند شهرت پیدا کنند وحشت دارم ، دوست دارم جایگاه ساده ای داشته باشم.

10-آیا در جوانی برایتان اتفاق افتاده است که از خانه فرار کنید؟
a_بارها تهدید کرده ام ، اما انجام نداده ام
b_هرگز چنین آرزویی نداشته ام
c_بلی ، برایم اتفاق افتاده است . اما امروز آن را کودکانه می دانم.

11-آیا برایتان اتفاق می افتد که به مدت طولانی احساس درماندگی کنید؟ آیا این کار خیلی برایتان پیش می آید؟
a_در لحظه های خستگی این حالت به من دست می دهد ، اما خودم را نمی بازم ، حتی نزدیکان متوجه آن نمی شوند.
b_گاهی برایم اتفاق می افتد که نمی توانم بلافاصله کاری را شروع کنم ؛ در زندگی ف شرایط خیلی برایم مناسب نبوده است.
c_زندگی همیشه پستی و بلندی دارد ، گاهی حالم بد می شود ، اما خیلی طول نمی کشد که به حالت اول بر می گردم.

12-آیا برایتان دشوار است که کار یکنواختی را به مدت طولانی انجام دهید؟
a_بلی مردم معتقدند که من در یک جا بند نمی شوم
b_کار یکنواخت را دوست ندارم ؛ اما اگر لازم باد انجام می دهم
c_نه ، برایم دشوار نیست ، کار یکنواخت را دوست دارم.

13-آیا خیلی بی اعتماد هستید؟
a_خیر ، اصلا ، خیلی زود به دیگران اعتماد می کنم
b_گاهی لازم می شود ، اما خیلی بی اعتماد نیستم
c_بلی معمولا بی اعتماد هستم ، پیش از ریسک کردن ، مسائل را بررسی می کنم.

14-آیا رویدادهای بیرون خیلی بر روی شما اثر می گذارد؟
a_بلی ، خیلی حساس هستم ، و کوچکترین رویداد مرا دگرگون می کند.
b_خیر هدف هایی دارم که روی آن ها متمرکز می شوم ، اجازه نمی دهم که رویدادهای بیرون اختیار مرا در دست بگیرند.
c_برخی رویدادها مرا تحت تاثیر قرار می دهند ، اما سعی می کنم که آن ها هدایت مرا بر عهده نگیرند.

15-آیا معمولا اخمو و ترشرو هستید؟
a_خیر ، اتفاق می افتد که عصبانی می شوم ، اما خیلی زود به حالت اول بر می گردم
b_اتفاق می افتد که کمی اخم کنم ، اما به ندرت
c_وقتی جوان بودم خیلی اخم می کردم ، اسلحه خوبی است ، امروزه نیز گاهی از آن استفاده می کنم.

16-آیا مردم شما را آدم مغروری می دانند؟
a_بلی، اما هر وقت شرایط ایجاب می کند ، خودم را متواضع نشان می دهم
b_خیلی متواضع نیستم ، اما تا آن جا که می دانم خیلی هم مغرور نیستم
c_خیر ، مردم مرا شماتت می کنند که چرا به اندازه کافی مغرور نیستم.

17-آیا صدا و خنده های شما انفجاری است؟
a_خیر ، رفتارهای من معمولا ملایم است
b_بلی صدای قوی دارم
c_صدای من کاملا متوسط است.

18-در مقابل تحریکاتی که سعی می کنند دقت شما را از کاری که انجام می دهید منحرف کنند ، چه واکنشی نشان می دهید؟
a_در توجه نکردن به آن ها هیچ مشکلی ندارم ، وقتی کاری انجام می دهم ، خیلی تمرکز و پشتکار دارم
b_به تحریکات بیرونی خیلی حساسیت دارم ، اگر به اندازه کافی از مردم جدا نباشم
c_بستگی به شرایط دارد ، گاهی تمرکزم زیاد است و گاهی کم.

19-اطرافیان شما را خوشبین می دانند یا بدبین؟
a_به شدت خوشبین
b_اغلب خیلی بد بین
c_هیچ یک

20-آیا احساس می کنید اطرافیان ، افکار شما را آن طور که لازم است درک نکرده اند؟
a_نه چندان
b_خیر ، احساس می کنم که دیگران مرا خوب درک می کنند .
c_بلی ، احساس می کنم که اصلا مرا درک نمی کنند

21-آیا گاهی به طور وحشتناک و غیرقابل پیش بینی عصبانی می شوید؟
a_بلی ، وقتی عصبانی می شوم ، خیلی خشن می شوم
b_خیلی عصبانی نمی شوم ، وقتی عصبانی می شوم معمولا بدون علت نیست و دیگران انتظار آن را دارند
c_هرگز خشونت های وحشتناک ندارم.

22-آیا زود رنجی شما وحشتناک است؟
a_دوست ندارم مورد حمله قرار گیرم ، اگر چنین موردی پیش بیاید می توانم از خودم دفاع کنم
b_فکر نمی کنم نظر مردم درباره من چنین باشد ، خیلی زود رنج نیستم
c_به احتمال زیاد عکس آن درست باشد ، مردم مرا "هالو" تصور می کنند.

23- آیا احساس می کنید که خیلی سرحال هستید، در جمع خیلی بیشتر از حالت عادی توانایی نشان می دهید؟
a_بلی ، درمیان جمع بودن ، به من شادابی و احساس جوانی می دهد
b_خیر ، کمرویی معمولا مرا بی دست و پا نشان می دهد
c_چه در میان جمع و چه در تنهایی ، همیشه برای خودم هستم.

24-آیا هنگام بیماری خیلی مضطرب می شوید؟
a_خیر ، کسی نیستم که خودم را بیمار تصور کنم؛ اطرافیان مرا شماتت می کنند که در مواقع ضروری از خودم مواظبت نمی کنم
b_دوست ندارم بیمار شوم ، اما تا بیمار نشده ام خیلی به آن فکر نمی کنم
c_به نظر من پیشگیری بهتر از درمان است ، زیرا رنج کشیدن را دوست ندارم ، چیش بینی موجب دورماندن از دردها می شود؛ اگر لازم باشد از خودم مواظبت می کنم.

25-آیا دوست دارید اعمال خود را به طور منطقی توجیه کنید؟
a_ترجیح می دهم در مورد آن چه انجام می دهم منطقی باشم
b_کار را به خاطر کار انجام می دهم ، نیازی ندارم اعمال خود را با کلمات توجیه کنم
c_بیشتر باشّم خود پیش می روم نه با منطق ، دلیل تراشی دائمی برخی مردم درباره اعمال خود را دوست ندارم.

26- آیا از نظر عاطفی آرام هستید؟
a_بلی دست کم به ظاهر ، دوست ندارم به اسانی تسلیم عواطف شوم
b_سعی می کنم ، اما آن طور که دلم می خواهد همیشه اتفاق نمی افتد
c_خیر ، از این بابت خیلی عصبی هستم

27-آیا ثبات در کار را دوست دارید؟
a_تداوم در کار را دوست دارم ، در سازگاری با تغییرات ، خیلی دشواری دارم
b_از تغییر خوشم می آید ، نمی توانم کار درباره یک موضوع و در یک محل را برای همیشه تحمل کنم
c_تغییر و ثبات را دوست دارم ، برای احساس رضایت در زندگی هردو لازم است.

28-آیا به اسانی خودمانی می شوید؟
a_دوست دارم فاصله خود را با مردم حفظ کنم، بیش از حد خودمانی شدن موجب فاش شدن اسرار می شود
b_در خودمانی شدن مشکل ندارم، همه مردم ارزش دارند . به تفاوت های فرهنگی و شناختن طبقات اجتماعی علاقه مندم
c_در محیطی که رفت و امد می کنم ، به آداب و سنن مردم احترام می گذارم.

29-آیا انزوا را دوست دارید؟
a_گاهی ، اما نه خیلی زیاد
b_اصلا ، انسان یک موجود اجتماعی است . اگر از مردم دور بماند از بین می رود
c_تنهایی را دوست دارم ، احساس می کنم که به آن نیاز دارم.

30- آیا خلق شما خیلی زیاد تغییر می کند؟
a_مثل بقیه مردم ، گاهی خوب و گاهی بدم ، اما همیشه راه های مقابله دارم
b_بلی ،خلق من ناپایدار است ، به طوری که گاهی زندگی را برای اطرافیانم مشکل می سازد
c_خیر، اطرافیان مرا آدم با ثبات و پایدار می دانند.

31-آیا لجوج هستید؟
a_بلی ، به نظرم ، برای ثبات در تصمیم گیری ، ضرورت دارد
b_خیلی کم
c_خیر ، اصلا؛ از نفوذ ناپذیر بودن وحشت دارم.

32- آیا در عواطف خود ثبات دارید؟
a_خیر ، بیشتر بی ثبات و دمدمی هستم؛ وفای بیش از اندازه مزه زندگی را از بین می برد.
b_به نظر من ثبات در عواطف خوب خواهد بود ، اما نمی توان همیشه به عشق دستور داد.
c_از نظر عواطف خیلی ثبات دارم و انتظار دارم دیگران نیز چنین باشند.

33- آیا می توانید یک طنز نیش دار بگویید؟
a_بلی ، لزومی ندارد که آدم همیشه مودب باشد، گوشزد کردن کارهای مردم گاهی آموزنده است.
b_طنز گفتن را دوست دارم ، اما از گفتن حرفهایی که دیگران را آزار می دهد خودداری می کنم.
c_در درجه اول سعی می کنم با مردم هماهنگ شوم، به نظر من طنز گفتن همیشه بی فایده بوده است.

34- آیا معمولا برایتان دشوار است که کاری را شروع کنید؟
a_بلی ، معمولا احساس می کنم که خیلی خسته ام؛ می توان گفت که همیشه خودم را تحت فشار قرار می دهم
b_خیر، دوست دارم کار را خودم شروع کنم نه این که برایم دستور دهند
c_وقتی خسته هستم برایم اتفاق می افتذپد ، اما همیشه این طور نیستم.

35- آیا تیک(پرش عضله) داریدریال ایارفتارهای قالبی یا کلیشه ای دارید؟
a_بلی ، چند نوع کوچک دارم که مخصوصا به هنگام سرخوشی یا افسردگی ظاهر می شوند؛ در نوجوانی زیاد داشم
b_داشنم، اما مدت هاست که از بین رفته است
c_خیر، هرگز یادم نمی آید که داشته باشم.

36- آیا دوست دارید زیاد حرف بزنید و دست و پا و سر و صورت خود را زیاد حرکت دهید؟
a_گاهی ف دوست دارم حرف بزنم ف اما زیاد دست وپا تکان نمی دهم و حرکات سر و صورتم نیز زیاد نیست
b_در بین جمع معمولا ساکت هستم و حرکات من حساب شده است
c_حرف زدن با دیگران را واقعا دوست دارم و مردم معمولا به حرکات من می خندند، اما این حرکات کمک می کنند تا منظور خود را راحت تر بیان کنم.

37- آیا خیلی آسان احساس گناه می کنید، حتی اگر دیگران مرتکب خطا شوند؟
a_بلی، این کار به رشد اجتماعی من مربوط می شود ؛ این نوع احساسات، در اغلب روزها به همراه من است
b_فقط در مقابل خطاهای خود احساس گناه می کنم و بر چنین احساساتی خیلی تکیه نمی کنم
c_اگر احساس کنم مرتکب خطا نشده ام، سعی می کنم آن را جبران کنم ، چرا باید افکار غم انگیز را با خود حمل کرد.

38- آیا واقعا احساس می کنید شخصیت دوگانه دارید؟
a_خیر ، همیشه احساس می کنم راحت هستم
b_تمایلات زیادی دارم ، اما سعی می کنم آن ها را هماهنگ کنم ،به نحوی که برایم خیلی مساله ساز نباشند
c_بلی ، این احسا گاهی آن قدر قوی می شود که تصور می کنم ، دو نیمه شده ام ، یک نیمه ،به شیوه زندگی و عملکرد نیمه دیگر نگاه می کند ، بدون ان که در آن ها دخالت داشته باشد.

39- آیا احساس می کنید آن قدر زیر بار مسوولیت ها هستید که توانایی و قدرت تحمل آن ها را ندارید؟
a_خیر،به میل خود مسوولیت ها را می پذیرم
b_لحظه هایی وجود دارد که در آن ها احساس می کنم کمی لبریز شده ام ، اما خیلی طول نمی کشد
c_متاسفانه بلی، بد شانسی باعث شده مسوولیتهایی را بر عهده بگیرم که بالاتر از توان من است.

40- آیا در برابر مقررات جمعی مقاومت می کنید؟
a_ بلی ، همیشه آدم مستقلی به حساب می آیم ،به آزادی شخصی نیاز دارم
b_ همیشه برایم خوشایند نیست ف اما برای زندگی در اجتماع لازم است
c_ می دانم که چگونه با نظم و مقررات جمع هماهنگ شوم

41-  تعدادی صفت شخصیتی مهم در اختیار شما قرار می گیرد . در میان آن ها ، سه صفتی را که احساس می کنید به آسانی در وجود شما می توان یافت یا به اسانی آن را نشان می دهید،انتخاب کنید و در مقابل آن ها (*) بگذارید. 

 
1.خونسردی
2.پرمدعایی
3.خودمداری
4.فضولی
5.غمگینی
6.انفچاری
7.بی تفاوتی
8.حسادت
9. بی نظمی
10.گرفته بودن
11.کندی
12.قدرشناسی
13.بسته بودن
14. تند و تیزی
15. فقدان ابتکار
16.فقدان هوا و هوس
17.ناهماهنگی
18.خود خواهی
19.بی نظمی در افکار
20.توهمات زیاد
21.ناشیکری
22.برانگیختگی در حد انفجار
23.خنده های ناهماهنگ
24.خنده های نشاط آور
25.فقدان خنده
26.آرامش- راحتی
27.سرکشی
28.بازداری
29.پرت و پلاگویی
30.افکار خودکشی
31.بی فکری
32.همیشه طلبکار بودن
33.عصبی و دمدمی بودن
34.بوالهوسی
35.حرکات نادر
36.سنگینی وزن
37.همیشه درحال دعوا
38.جستجوی کارهای اسان
39.جستجوی کارهای دشوار
40. صدای یکنواخت