پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه کیفیت زندگی کودک pedsQL

1

پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان 8 تا 12 ساله PedsQL

 
روایی پایایی - دارد
پایه های نظری و معرفی پرسشنامه - دارد
نمره گذاری - دارد
مقیاس ها - دارد
نوع فایل - Word | PDF
تعداد سوالات - 23
۵,۰۰۰ تومان
پرسشنامه کیفیت زندگی کودک pedsQL
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

سال های ابتدای کودکی مهم ترین سال های حیات است و تجربیات این سال ها زیر بنای زندگی آینده هر انسانی خواهد بود. لذا اگربه نیازها و حیطه های تکاملی کودکان در طی این دوران پاسخ مناسبی داده شود، آنها سالم تر بوده، از قدرت تفکر و تعقل بیشتری برخوردار می گردند و مهارتهای عاطفی و اجتماعی بهتری خواهند داشت. تکامل ابتدای کودکی شامل حیطه های مختلفی از قبیل شناختی، تکلمی، احساسی، اجتماعی، جسمی، روانی و معنوی می باشد که همگی قویا بر یادگیری ابتدایی و پایه ای فرد، موفقیت تحصیلی، خطر ابتلا به بیماری های جسمی و روانی، مشارکت اقتصادی، نقش اجتماعی شهروندی و سلامت او تاثیر به سزایی خواهند داشت

اصطلاح کیفیت زندگی، برای ارزیابی نیک‌بود عمومی افراد و جوامع استفاده می‌شود. این اصطلاح در طیف وسیعی از زمینه‌ها، از جمله حوزه‌های توسعه بین‌الملل، بهداشت، و سیاست مورد استفاده قرار می‌گیرد. کیفیت زندگی نباید با مفهوم استاندارد زندگی که عمدتاً بر درآمد استوار است، اشتباه گرفته شود. در عوض، شاخص‌های استاندارد کیفیت زندگی نه‌تنها شامل ثروت و استخدام هستند، بلکه شامل محیط زیست، سلامت جسمی و روانی، تحصیلات، تفریح و اوقات فراغت و تعلق اجتماعی نیز می‌شوند

کیفیت زندگی مفهومی است که درک هر انسانی از آن کاملا منحصر به فرد و در برگیرنده ادراکات افراد درباره عملکردهای جسمی، عاطفی، اجتماعی و شناختی است.

مقیاس کیفیت زندگی کودکان دارای نسخه های مختلفی برای سنجش کیفیت زندگی کودکان سنین مختلف است. نسخه PedsQL TM پرسشنامه حاضر برای سنجش کیفیت زندگی کودکان 8 تا 12 ساله طراحی شده است و دارای 23 سوال است. گزینه های پرسشنامه در طیف لیکرت و از هرگز (نمره 0) تا همیشه (نمره 4) نمره گذاری میشود. در نهایت یک نمره کلی و چهار زیرمقیاس برای این پرسشنامه به دست میآید که عبارتاند از:

 • زیرمقیاس عملکرد جسمانی
 • زیرمقیاس عملکرد عاطفی
 • زیرمقیاس عملکرد اجتماعی
 • زیرمقیاس عملکرد تحصیلی.

همچنین دوزیرمقیاس کلی سلامت روانشناختی و سلامت جسمانی و یک نمره کل نیز برای این پرسشنامه قابل محاسبه است.

 
 • روایی پایایی
  دارد
 • پایه های نظری و معرفی پرسشنامه
  دارد
 • نمره گذاری
  دارد
 • مقیاس ها
  دارد
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • تعداد سوالات
  23
 • تعداد صفحه
  7
 • منبع
  دارد