پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه خود پنداره ساراسوت SCQ

3.85

ارزیابی خویشتن پنداری افراد از ابعاد مختلف (جسمانی، اجتماعی، خلق و خو، آموزشی، اخالقی، عقالنی)

روش نمره گذاری - دارد
جدول نمره گذاری - دارد
پایایی و اعتبار - دارد
استاندارد کردن و هنجارها - دارد
دستورالعمل اجرای - دارد
تعداد سوالات - 48
منبع - دارد
۵,۰۰۰ تومان
پرسشنامه خود پنداره ساراسوت SCQ
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

در این پرسشنامه سوالاتی با تعدادی پاسخ ارائه شده است . آن ها را با دقت بخوانید و در جای خالی مقابل موردی که درباره شما صادق است ، علامت بزنید . فقط یک جواب باید بدهید . مثالی در زیر بیان شده است . محدودیت زمانی وجود ندارد. اما سعی کنید در پاسخگویی سرعت داشته باشد .
مثال : چه جور دندانی دارید ؟
خیلی زیبا( )     زیبا( )     متوسط( )     نازیبا( )     بسیارنازیبا( )

1- آیا دوستان از شما راهنمایی می خواهند ؟
همیشه( )     معمولا( )     بعصی اوقات( )     معمولا نه ( )     هرگز( )     
2- راجع به وضع ظاهر خود چه فکر می کنید ؟
خیلی زیبا( )     زیبا( )     رضایت بخش( )     نارضایت بخش( )     زشت( )     
3- در انجام کارهای جسمانی خود را چگونه می بینید ؟
خیلی قوی( )     قوی( )     متوسط( )     ضعیف( )     خیلی ضعیف( )     
4- خلق و خوی خود را چگونه می یابید ؟
همیشه شاد( )     شاد( )     معمولی( )     گاهی ناشاد( )     همیشه ناشاد( )     
5- دروس مدرسه را تا چه حد دوست دارید ؟
خیلی زیاد( )     زیاد( )     متوسط( )     کم( )     خیلی کم( )     
6- آیا معتقد به آداب و رسوم مذهبی هستید ؟
خیلی زیاد( )     زیاد( )     متوسط( )     بعضی اوقات( )     هرگز( )     
7- آیا در انتقاد از دیگران شرکت می کنید ؟
همیشه( )     بیشتر اوقات( )     معمولا( )     کم( )     هرگز( )     
8- آیا در حضور دیگران اندیشه هایتان را به صراحت بیان می کنید ؟
همیشه( )     بیشتر اوقات( )     معمولا( )     بعضی اوقات( )     هرگز( )     
9- چهره خود را چگونه می بینید ؟
خیلی زیبا( )     زیبا( )     معمولی( )     نه چندان زیبا( )     زشت( )     
10- آیا خود را فرد شادی می بینید ؟
همیشه( )     بیشتر اوقات( )     معمولا( )     خیر( )     هرگز( )     
11- آیا غیرعادی هم رفتار می کنید ؟
همیشه( )     بیشتر اوقات( )     بعضی اوقات( )     بندرت( )     هرگز( )     
12- آیا فکر می کنید آدم با تجربه ای هستید ؟
خیلی زیاد( )     زیاد( )     متوسط( )     کمی( )     کم تجربه( )     
13- آیا به معلمان خود فکر می کنید ؟
همیشه( )     بیشتر اوقات( )     معمولا( )     کم( )     هرگز( )     
14- آیا به نظر خودتان آدم خونسردی هستید ؟
خیلی زیاد( )     زیاد( )     متوسط( )     آشفته( )     بسیار آشفته( )     
15- آیا در انجام تکالیف خود منظم هستید ؟
همیشه( )     بیشتر اوقات( )     معمولا( )     بعضی اوقات( )     هرگز( )     
16- آیا به دیگران بی احترامی می کنید ؟
هرگز( )     بندرت( )     معمولا( )     بیشتر اوقات( )     همیشه( )

17- آیا در درک آنچه معلم در کلاس می گوید ، مشکلی دارید ؟
هرگز( )     بندرت( )     معمولا( )     بیشتراوقات( )     همیشه( )     
18- آیا فکر می کنید اگر فرصتی به دست آورید ، می توانید چیزی نو کشف کنید ؟
قطعا( )     به احتمال زیاد( )     احتمالا( )     شک دارم( )     ابدا( )     
19- آیا اگر کسی در کار شما اشکالی پیدا کند ، عصبانی می شوید ؟
هرگز( )     معمولا نه( )     بعضی اوقات( )     معمولا( )     همیشه( )     
20- شخصیت خود را چگونه می بینید؟
خیلی جذاب( )     جذاب( )     معمولی( )     بی جاذبه( )     خیلی بی جاذبه( )     
21- معاشرت با دیگران را چگونه می یابید ؟
همیشه خوب( )     بیشتر اوقات خوب( )     معمولا خوب( )     بعضی اوقات خوب نیست( )     همیشه ناخوشایند( )     
22- تا چه حد از وزنتان راضی هستید؟
کاملا راضی( )     راضی( )     معمولا راضی( )     نه چندان راضی( )     ناراضی( )     
23- آیا در مواجهه با مشکلات جزئی ناراحت می شوید ؟
هرگز( )     بیشتر اوقات نه( )     عموما بله( )     بعضی اوقات( )     همیشه( )     
24- آیا ذاتا ترسو هستید ؟
ابدا( )     نه زیاد( )     معمولا( )     بیشتر اوقات( )     خیلی زیاد( )     
25- تا چه حد از وضعیت مطالعات تان در کلاس راضی هستید؟
کاملا راضی( )     راضی( )     متوسط( )     ناراضی( )     کاملا ناراضی( )     
26- با امتحانات مدرسه چطورید ؟
خیلی خوبم( )     خوبم( )     معمولا خوبم( )     بندرت خوبم( )     هرگز خوب نیستم( )     
27- صدای شما چطور است ؟
خیلی خوب( )     خوب( )     معمولی( )     بد( )     خیلی بد( )     
28- آیا ضمن خواندن داستان یا دیدن یک فیلم برای دانستن پایان آن کنجکاوید ؟
همیشه( )     معمولا( )     بطور عادی( )     نه خیر( )     ابدا( )     
29- سلامتتان چطور است ؟
خیلی خوب( )     خوب( )     متوسط( )     ضعیف ( )     خیلی ضعیف( )     
30- وضع حضورتان در کلاس چگونه است ؟
همیشه حاضرم( )     معمولا حاضرم( )     متوسط( )     عموما غایبم( )     اغلب اوقات غایبم( )     
31- تا چه حد از قد خود راضی هستید ؟
کاملا راضی( )     راضی( )     معمولی( )     کمی ناراضی( )     کاملا ناراضی( )     
32- آیا سعی می کنید تا جزء نفرات اول در امتحان کلاسی باشید ؟
همیشه( )     معمولا( )     عموما( )     اغلب نه( )     هرگز( )     
33- آیا قبل از انجام کار به معایب و محاسن و محاسن آن توجه می کنید ؟
همیشه( )     معمولا( )     عموما( )     معمولا نه( )     هرگز( )     
34- جایگاه شما در بیان واقعیت کجاست ؟
همیشه راست می گویم( )     معمولا( )     عموما( )     دربیان واقعیت شک دارم( )     همیشه دروغ می گویم( )     
35- از نظر اطاعت از مقررات مربوط به اماکن عمومی (جاده ، پارک ، ایستگاه راه آهن) خود را چگونه ارزیابی می کنید ؟
همیشه مطیع( )     معمولا مطیع( )     معمولی( )     کار خودم را می کنم ( )     هرگز اطاعت نمی کنم( )     
36- آیا از همکلاسیهای خود باهوش تر هستید ؟
حتما( )     تقریبا( )     معمولیم( )     تقریبا نه( )     ابدا( )     
37- آیا در تنظیم امور مربوط به گردش علمی همکلاسی ها شرکت می کنید ؟
همیشه( )     معمولا( )     گاهی( )     معمولا نه( )     هرگز( )     
38- ایا مسائل و مشکلات تحصیلی خودتان را خودتان حل می کنید ؟
همیشه( )     معمولا( )     گاهی( )     معمولا نه( )     هرگز( )     
39- موقع عکس گرفتن یا تماشای آن چقدر به جنبه هنری توجه داربد؟
خیلی زیاد( )     زیاد( )     متوسط( )     تاحدودی( )     ابدا( )     
40- اگر موقع انجام کار مهمی دوستی شما را برای گردش دعوت کند ، چه می کنید ؟
فورا قبول می کنم( )     کمی فکر می کنم( )     سکوت می کنم( )     با اندکی فکر رد می کنم( )     فورا رد می کنم( )     
41- ضمن امتحان متوجه می شوید قادر به پاسخ بعضی سوالات نیستید و کتاب همان درس نزدیک شما است ، آیا از کتاب کمک می گیرید ؟
ابدا چنین کاری نمی کنم( )     جرات آن را ندارم( )     معمولا این کار را نمی کنم( )     اگرفرصت پیدا کنم این کار را می کنم ( )     فورا از کتاب استفاده می کنم( )     
42- اگر درخانه یکی از طبقات پایین اجتماعی فرصت نوشیدن آب داشته باشید ، چه خواهید کرد ؟
آب خواهم خورد( )     با کمی ملاحظه آب خواهم خورد( )     مراقب نظافت خواهم بود( )     آب خواهم خورد ولی به کسی نخواهم گفت( )     مراقب نظافت خواهم بود( )     
43- آیا در ارتباط با جنس مخالف تردید می کنید ؟
ابدا تردید نمی کنم( )     گاهی تردید می کنم( )     عموما تردید نمی کنم( )     معمولا تردید می کنم( )     همیشه تردید می کنم( )     
44- پس از مدت ها که در صف اتوبوس ایستاده اید ، اتوبوس می اید ، راننده فقط تعداد را سوار می کند و به شما که می رسد ، دیگر ظرفیت تکمیل می شود . در این موقع چه می کنید ؟
منتظر اتوبوس بعدی می مانم( )     از راننده خواهش می کنم سوارم کند( )     می دوم و می کوشم سوار شوم( )     مسافران دیگر را هل می دهم و سعی می کنم که سوار شوم( )     سروصدا راه می اندازم( )     
45- اگر به یکی از خصوصیات غیر اخلاقی دوستی پی ببرید ، چه می کنید ؟
دوستی ام را کاملا با او قطع می کنم( )     دوستی ام را با او محدود تر می کنم( )     دوستی ام را با او ادامه می دهم اما سعی می کنم او را راهنمایی کنم( )     دوستی ام را با او همانطوری که بود ادامه می دهم( )     دوستی ام را با او محدودتر می کنم( )     
46- شما قرار ایت چهار کار انجام دهید:
ا- برای بردن برادرتان به دکتر وقت بگیرید .
ب- برای گردش فردا آماده شوید .
ج- یک داستان بخوانید .
د- به دیدن دوستی بروید که قرار است به سفر بروید ، در درجه اول چه خواهید کرد؟
برای گرفتن وقت به دکتر تلفن می زنید( )     برای گردش خود را آماده می کنید( )     کتاب داستان می خوانید( )     برای دیدن دوستتان می روید( )     هیچ کدام از کارهای بالا را انجام نمی دهید ( )     
47- دوستتان پنج هزار تومان به شما می دهد؛ وقتی می شمارید می بینید هفت هزار تومان است . در این جا چه می کنید؟
فورا 2000 تومان را برمی گردانید ( )
فورا به دوستتان اطلاع می دهم( ) 
موقع بازگرداندن پول هزار و صد تومان خواهید پرداخت( )
اگر دوستتان متوجه نشود 2000 تومان را به نفع خود برمی دارید( )
2000 تومان را بر می دارید( )     
48- آیا دوست دارید کار را با توجه به میل دیگران انجام دهید ؟
همیشه با توجه به میل دیگران کار را انجام می دهم( )     
معمولا با توجه به میل دیگران کار را انجام می دهم( )     
گاهی با توجه به میل دیگران کار را انجام می دهم( )     
گاهی اوقات به میل دیگران توجه نمی کنم( )     
همیشه به میل خودم کار می کنم( )

 • روش نمره گذاری
  دارد
 • جدول نمره گذاری
  دارد
 • پایایی و اعتبار
  دارد
 • استاندارد کردن و هنجارها
  دارد
 • دستورالعمل اجرای
  دارد
 • تعداد سوالات
  48
 • تعداد صفحه
  9
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • منبع
  دارد