پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه)

1

این پرسشنامه 18 سوال داشته و هدف آن ارزیابی و بررسی بهزیستی روان شناختی از ابعاد مختلف (استقلال، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود) می باشد.

 

‫پایایی‬ ‫و‬ ‫روایی‬ - دارد
‫منبع‪ - دارد
حجم فایل :‌ - kB 882.3 
نوع فایل - Word | PDF
تعداد سوالات - 18
۵,۰۰۰ تومان
پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه)
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

معرفی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه 18 سوالی

روان‌شناسی مثبت‌نگر، سلامت روانی را معادل کارکرد مثبت آن انگاشته و آن را در قالب بهزیستی روان‌شناختی ((Psychological Well being) مفهوم‌سازی کرده است. از این منظر، بهزیستی روان‌شناختی به معنی کارکرد روان‌شناختی بهینه است (رایان و دسی، 2001). به بیانی دیگر، بهزیستی روان‌شناختی (Psychological Well being) را می‌توان به داشتن نگرش مثبت به خود، تعامل سازنده با دنیای پیرامون و داشتن امید و هدف در زندگی تعریف کرد؛ و دلایل آن‌ها برای انتخاب اصطلاح بهزیستی روان‌شناختی به جای سلامت روانی این است که، این واژه بیشتر ابعاد مثبت را به ذهن انسان انتقال می‌دهد. از این منظر، کسی دارای سلامت روان‌شناختی است که ویژگی‌هایی چون عزت‌نفس، ارتباط‌های اجتماعی گسترده، احساس خودکارآمدی و حس استقلال را دارا باشد (ریف، و همکاران، 2004).

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (Reef Psychological well-being Questionnaire) یک مفهوم چند بعدی است. شامل6 مولفه می باشد:

 • پذیرش خود (Self Acceptance): یعنی نگرش مثبت نسبت به خود و پذیرش جنبه های مختلف خود مانند ویژگی های خوب و بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته
 • روابط مثبت با دیگران (Positive relationships with others): احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و درک اهمیت این وابستگی ها
 • خودمختاری (Autonomy): احساس استقلال و اثر گذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در رفتارها
 • تسلط بر محیط (Environmental mastery): حس تسلط بر محیط، کنترل فعالیت های بیرونی و بهره گیری موثر از فرصت های پیرامون
 • زندگی هدفمند (Purpose in Life): هدف در زندگی و باور به اینکه زندگی حال و گذشته ی او معنا دار است
 • رشد فردی (Personal growth): احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه های نو به عنوان یک موجود دارای استعداد های بالقوه است.

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (Psychological well-being Questionnaire) در سال 1989 توسط ریف (Ryff, 1989) طراحی شده و فرم اصلی این پرسشنامه دارای 120 ماده می­ باشد ولی در بررسی­های بعدی فرم‌های کوتاه­تر 84 ماده­ای، 54 ماده­ای و 18 ماده­ای نیز پیشنهاد گردید. برای سنجش متغیر بهزیستی روانشناختی، از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه 18 سوالی استفاده می کنند.

نحوه نمره گذای و تفسیر پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف- فرم کوتاه 18 سوالی

فرم کوتاه پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 18 گویه دارد.

نمره گذاری پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف بر اساس طیف لیکرت شش درجه ­ای از 1 (کاملاً مخالفم) تا 6 (کاملاً موافقم) می باشد.

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف دارای 6 مولفه و برای هر مولفه 3 سوال در نظر گرفته شده و دارای یک نمره کل می باشد. در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف، سوالات (داخل فایل) به صورت معکوس نمره گذاری می شود و بقیه سوالات به صورت مستقیم نمره گذاری می شوند. در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف، هر چه فرد نمره بالاتری بگیرد، بیانگر بهزیستی روانشناختی بالاتر می باشد.

مولفه ها و خرده مقیاس های پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف- فرم کوتاه 18 سوالی

فرم 18 سوالی پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (Psychological well-being Questionnaire) یک متغیر چند بعدی است و شامل6 مولفه می باشد:

 • پذیرش خود (Self Acceptance): یعنی نگرش مثبت نسبت به خود و پذیرش جنبه های مختلف خود مانند ویژگی های خوب و بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته
 • روابط مثبت با دیگران (Positive relationships with others): احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و درک اهمیت این وابستگی ها
 • خودمختاری یا استقلال (Autonomy): احساس استقلال و اثر گذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در رفتارها
 • تسلط بر محیط (Environmental mastery): حس تسلط بر محیط ، کنترل فعالیت های بیرونی و بهره گیری موثر از فرصت های پیرامون
 • زندگی هدفمند (Purpose in Life): هدف در زندگی و باور به اینکه زندگی حال و گذشته ی او معنا دار است
 • رشد فردی (Personal growth): احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه های نو به عنوان یک موجود دارای استعداد های بالقوه است.
 • ‫مولفه‬
  دارد
 • نمره گذاری
  دارد
 • ‫تفسیر(‬ ‫تحلیل‬)
  دارد
 • ‫پایایی‬ ‫و‬ ‫روایی‬
  دارد
 • ‫منبع‪
  دارد
 • حجم فایل :‌
  kB 882.3 
 • تعداد صفحات
  5
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • تعداد سوالات
  18