پرسشنامه ها

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز 100 ماده ای

5

پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی دارای 100 سوال بوده و از طریق این سواالت 10 خرده مقیاس را بررسی می کند. هر 10 سوال پرسشنامه معرف یک خرده مقیاس است. این خرده مقیاس ها عبارتند از: 1.نیاز به تایید دیگران 2 .انتظار باال از خود 3 .تمایل به سرزنش 4.واکنش نسبت به ناکامی 5 .بی مسولیتی هیجانی 6.نگرانی زیاد توام با اضطراب 7 .اجتناب از مشکل 8 .وابستگی 9.درماندگی نسبت به تغییر 10.کمال گرایی این پرسش نامه جهت استخراج باورهای غیر منطقی افراد مورد استفاده قرار می گیرد و در تمامی زمینه های پزوهشی و مشاوره ای کاربرد دارد.

تعداد سوالات - 100
نمره گزاری و تفسیر - دار
نوع فایل - Word |PDF
روایی و پایایی - دارد
۸,۰۰۰ تومان

ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز 100 ماده ای
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

 

 

پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز
پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی دارای 100 سوال بوده و از طریق این سواالت 10 خرده مقیاس را بررسی
می کند. هر 10 سوال پرسشنامه معرف یک خرده مقیاس است. این خرده مقیاس ها عبارتند از: 1.نیاز به تایید
دیگران 2 .انتظار باال از خود 3 .تمایل به سرزنش 4.واکنش نسبت به ناکامی 5 .بی مسولیتی هیجانی 6.نگرانی زیاد
توام با اضطراب 7 .اجتناب از مشکل 8 .وابستگی 9.درماندگی نسبت به تغییر 10.کمال گرایی
این پرسش نامه جهت استخراج باورهای غیر منطقی افراد مورد استفاده قرار می گیرد و در تمامی زمینه های
پزوهشی و مشاوره ای کاربرد دارد.

Irrationally Believe test

این پرسشنامه شامل جملاتی درباره باورها و احساسات شما نسبت به چیزهای مختلف است که ممکن است شما با آنها مواق یا مخالف باشید. 

1) کاملا مخالفم           2) مخالفم           3) نظری ندارم            4) موافقم              5) کاملا موافقم

1-برایم مهم است که دیگران مرا تایید کنند.
2-از شکست خوردن متنفرم.
3-خطاکاران سزاوار مجازاتی هستند که به آن گرفتار می آیند.
4-هر حادثه یا اتفاقی را بدون ترس و وحشت ، عاقلانه می پذیرم.
5-انسان در هر شرایطی که بخواهدمی تواند خوشحال باشد.
6-از انجام دادن کارهای پر دردسر می ترسم.
7-همیشه سعی می کنم از تصمیم گیری های مهم خودداری کنم.
8-هر شخصی در زندگی به یک انسان قوی تر از خود برای اتکا و مشورت نیازمند است.
9-گرگ زاده عاقبت گرگ می شود.
10-برای انجام دادن هر کاری فقط یک راه درست و صحیح وجود دارد.
11-احترام گذاردن به دیگران را دوست دارم، ولی نه به هر قیمتی
12-از انجام دادن کاری که نمی توانم از عهدهآن به خوبی برآیم، دوری می کنم.
13-اکثر جنایتکاران از مجازاتی که سزاوار آن هستند می گریزند.
14-اگر از چیزی ناکام شوم براشفته نمی گردم [ نمی شوم].
15-این برداشت ما از وضع زندگی است که باعث آشفتگی می شود نه اوضاع زندگی.
16-به ندرت نگران آینده می شوم.
17-وقتی کاری بر عهده من می باشدبه هر اندازه هم که خسته کننده باشد، سعی می کنم آن را انجام بدهم.
18-همیشه سعی می کنم در امور مهم با یک فرد قوی تر از خودم مشورت کنم.
19-تقریبا غیر ممکن است که بتوان بر اثراتی که حوادث گذشته بر ما داشته اند، تغییر ایجادکرد.
20-برای انجام دادن هرکاری ، فقط یک راه کامل وجود دارد.
21-علاقه مند هستم همه مرا دوست داشته باشند.
22-مایل نیستم با افراد قوی تر از خودم به رقابت بپردازم.
23-کسانی را که خطا می کنند باید سرزنش و توبیخ نمود.
24-زندگی من باید بهتر از وضعی باشد که الان هست.
25-هر شخص خودش عامل اوضاع و احوال خودش است.
26-اغلب نمی توانم بعضی دلواپسی ها را از ذهن خود دور کنم .
27-من از رو به رو شدن با مشکلات خودداری می کنم.
28-انسان نیازمند اتکا به فرد قوی تر از خود است.
29-اگر حادثه ای یک بار زندگی شما را شدیدا تحت تاثیر قرار داده، دلیلی ندارد که اثر آن در آینده نیز وجود نداشته باشد.
30-به ندرت یک راه اسان برای حل مشکلات زندگی وجود دارد.
31-من می توانم خودم را دوست داشته باشم، حتی اگر دیگران از من بدشان بیاید.
32-دوست دارم در انجام دادن کارها موفق باشم ، ولی نه به هر قیمت.
33-افراد فاسد باید به شدت تنبیه شوند.
34-از چیزی که بدم می آید، به شدت ناراحت می شوم.
35-عامل بدبختی هر شخصی خودش است.
36-اگر نتوانم از وقوع حادثه ای جلوگیری کنم، ناراحت می شوم.
37-همیشه سعی می کنم تا آنجا که ممکن است، سریع تصمیم بگیرم.
38-اشخاص معینی هستند که من به آنها متکی می باشم.
39-انسان به شدت متاثر از گذشته خود می باشد.
40-در زندگی ما بعضی مشکلات به طور طبیعی وجود دارند.
41-اگر شخصی از من متنفر باشد، این مشکل خود اوست نه من.
42-برای من خیلی مهم است که در هرکاری موفق باشم.
43-به ندرت دیگران را به خاطر خطاهایشان لعن و نفرین می کنم.
44-واقعیت ها را باید پذیرفت ، هر چند که با خواست ما ما ناسازگار باشند.
45-یک فرد همیشه غمگین و عصبانی نخواهد بود، مگر آن که خودش بخواهد.
46-من جرات" دل به دربا زدن" را ندارم.
47-زندگی آنچنان کوتاه است که هیچ کاری در آن لذت بخش نیست.
48-من دوست دارم در هرکاری روی پای خود بایستم.
49-اگر تجارب مختلفی داشتم، الان وضعم بهتر بود.
50-برای حل هر مساله ای فقط یک راه درست وجود دارد.
51-انجام دادن کاری برخلاف انتظار دیگران فوق العاده مشکل است.
52-از هر فعالیتی به خاطر خودش لذت می برم و مهم نیست چقدر در آن موفق بوده ام.
53-ترس از کیفر و مجازات، در خوب بودن انسان موثر است.
54-اگر کاری من را اذیت کند، به طور کلی آن را رها می کنم.
55-بیشترین مشکل یک انسان این است که نمی تواند به خوشحالی مطلوب خود دست یابد.
56-به ندرت به خاطر مسائل آینده مضطرب می شوم.
57-به ندرت در کاری طفره می روم.
58-من تنها کسی هستم که می توانم واقعیت مشکلاتم را بفهمم و با آنها مقابله کنم.
59-به ندرت فکر می کنم تجارب گذشته ، اکنون نیز بر من اثر داشته باشد.
60-ما در جهانی پر از شانس و تصادف زندگی می کنیم.
61-دوست دارم مورد تایید دیگران واقع شوم، اما حتما لازم نیست.
62-اگر شخصی در زمینه ای از من بهتر باشد، ناراحت می شوم.
63-هر انسانی ذاتا خوب است.
64-هر کاری را در حد توان خود انجام می دهم و بیشتر از آن نیز از خود انتظاری ندارم.
65-هیچ حادثه ای خود به خود ما را آشفته نمی کند، بلکه برداشت ما از آن باعث ناراحتی ما می شود.
66-من به شدت نگران بعضی حوادث آینده هستم.
67-انجام دادن کارهای ناخوشایند روزانه برای من مشکل است.
68-از کسی که بخواهد در کارهایم به جای من تصمیم بگیرد، متنفرم.
69-ما اسیر اَعمال گذشته خود هستیم.
70-به ندرت برای هر کاری یک راه حل بسیار خوب و کامل وجود دارد.
71-اغلب نگران این هستم که دیگران تا چه اندازه مرا تایید می کنند.
72-اگر اشتباه کنم به شدت عصبانی می شوم.
73-ناعادلانه است که باران رحمت بر روی درستکار و خرابکار یکسان ببارد.
74-من زندگی را آسان می گیرم.
75-انسان باید با چهره گشاده به استقبال مسائل ناخوشایند زندگی برود.
76-ترسی را که از بعضی چیزها دارم، نمی توانم از زندگی خود دور کنم.
77-یک زندگی مرفه به ندرت خوشبخت کننده است.
78-به راحتی نصیحت دیگران را می پذیرم.
79-یک اتفاق می تواند زندگی انسان را آن چنان تحت تاثیر قرار دهد که اثر آن برای همیشه باقی بماند.
80-برای حل هر مشکلی باید ب دنبال راه حل عملی بود، نه کامل ترین راه حل آن.
81-نگرانی عمده من این است که مردم چه احساسی نسبت به من دارند.
82-غالبا از کوچکترین اتفاق بدی به شدت ناراحت می شوم.
83-وقتی از کسی خطایی ببینم به او فرصت می دهم تا اشتباهاتش را جبران کند.
84-از داشتن مسئولیت متنفرم.
85-دلیلی وجود نداردکه همیشه غمگین و افسره باشم.
86-همیشه نگران وقایعی مانند جنگ ، تورم، نگرانی کمبود و حوادث هستم.
87-وقتی می توانم خوشحال باشم که در حل مشکلی موفق شوم.
88-وابستگی به دیگران تنفر آور است.
89-ذات انسان را هیچ وقت نمی توان تغییر داد.
90-احساس می کنم هرکاری را باید از راه درست خودش انجام داد.
91-اگر مورد انتقاد واقع شود، کمی ناراحت می شوم ، ولی به شدت آشفته نمی گردم.
92-از انجام دادن کاری که در آن مهارت ندارم، می ترسم.
93-هیچ شخصی ذاتا پست نیست، ولو این که کار بدی هم مرتکب شده باشد.
94-به ندرت به خاطر اشتباه دیگران عصبانب می شوم.
95-هر شخصی خودش جهنم خشم و ناراحتی را در دل خود ایجاد می کتد.
96-من اغلب نگرانم که اگر در یک موقعیت خطرناک قرار بگیرم، چه باید بکنم.
97-اگر کاری ضروری باشد آن را انجام خواهم داد، هر چند ناخوشایند باشد.
98-انتظار ندارم دیگران به فکر رفاه و آسایش من باشند.
99-من با تاسف و اندوه به گذشته نگاه نمی کنم.
100-همیشه این طور نیست که شرایط آرمانی باشد.

 • تعداد سوالات
  100
 • نمره گزاری و تفسیر
  دار
 • نوع فایل
  Word |PDF
 • تعداد صفحات
  10
 • روایی و پایایی
  دارد
 • منبع
  دارد
 • حجم فایل
  2.80 MB
 • مولفه
  دارد