پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه افسردگی بک(فرم کوتاه)

1

 

پرسش نامه افسردگی بک (BDI (که شامل 21 گروه سوال است، برای نخستین بار در سال 1961 توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در سال های 1971 ،1979 ،1985 ،1986 به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد

نوع فایل - PDF | Word
پاسخنامه - دارد
تعداد سوالات - 21
جدول افسردگی بک - دارد
جدول تخمین میزان افسردگی - دارد
تعییت درجه افسردگی بر اساس هنجار های ایرانی - دارد
جدول هنجار گزینی ایرانی - دارد
مولفه - دارد
کلید پرسش نامه - دارد
اعتبار و روایی - دارد
نحوه نمره گذاری - دارد
۵,۰۰۰ تومان
پرسشنامه افسردگی بک(فرم کوتاه)
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

 

پرسش نامه افسردگی بک (BDI (که شامل 21 گروه سوال است، برای نخستین بار در سال 1961 توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در سال های 1971 ،1979 ،1985 ،1986 به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد

1ماده این میزان در کل شامل 94 سوال، به صورت عبارات ترتیبی که هر کدام از ماده ها مربوط به یک عالمت خاص افسردگی می باشد، تنظیم شده است.

 

 

1

احساس غمگینی؟

0

من احساس غمگینی نمی کنم.

1

احساس می کنم دلم گرفته یا غمگینم.

2

الف ) من هیشه دل گرفته و غمگینم و نمی توانم از آن رهایی یابم.

ب   )  به قدری غمگین و بی نشاطم که برایم دردناک است.

3

به اندازه ای غمگین و بی نشاطم که تاب تحملش را ندارم.

2

بدبینی؟

0

نسبت به آینده، بدبینی یا دلسردی خاصی ندارم.

1

نسبت به اینده احساس ناامیدی می کنم

2

الف ) احساس می کنم که هیچ امیدی به آۀینده ندارم.

ب   )  احساس می کنم که هیچ وقت بر مشکلاتم غلبه نخواهم نکرد..

3

احساس می کنم که امیدی به آینده ندارم و شرایطم بهتر نخواهد شد.

3

شکست های گذشته؟

0

احساس نمی کنم که شخص شکست خورده ای باشم.

1

احساس می کنم که بیش از یک شخص معمولی شکست خورده ام.

2

الف ) احساس می کنم که به ندرت کار معنی دار یا پر ارزشی انجام داده ام.

ب   )  هر وقت به زندگی گذشته فکر می کنم جز شکست های زیاد چیزی نمی بینم.

3

احساس می کنم که شخص کاملاً شکست خورده ای هستم.

 • نوع فایل
  PDF | Word
 • پاسخنامه
  دارد
 • تعداد سوالات
  21
 • جدول افسردگی بک
  دارد
 • جدول تخمین میزان افسردگی
  دارد
 • تعییت درجه افسردگی بر اساس هنجار های ایرانی
  دارد
 • جدول هنجار گزینی ایرانی
  دارد
 • مولفه
  دارد
 • کلید پرسش نامه
  دارد
 • اعتبار و روایی
  دارد
 • نحوه نمره گذاری
  دارد