پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ، مدرسه

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

هر یک از سوالات زیر را با دقت مطالعه فرمایید. در صورتی که هر کدام از آن ها باوضعیت فعلی شما مطابقت دارد ، به آن پاسخ بلی بدهید و چنان چه در مورد شما صدق نمی کند ، به آن پاسخ خیر یدهید. هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.


1- بیشتر اوقات در خواب و خیال بسر می برم.
2- از خود خیلی مطمئن هستم.
3- اغلب آرزو می کنم ای کاش فرد دیگری بودم.
4- من دوست داشتنی هستم.
5- با والدینم اوقات خوشی را می گذرانم.
6- هیچ وقت درباره چیزی نگران نمی شوم.
7- صحبت کردن در مقابل کلاس برایم سخت است.
8- آرزو می کنم ای کاش جوان تر بودم.
9- چیزهای زیادی در من وجود دارد که اگر می توانستم ، آن ها را تغییر می دادم.
10- به آسانی می توانم تصمیم بگیرم.
11- دیگران از بودن با من لذت می برند.
12- در خانه زود عصبانی می شوم.
13- همیشه کار درست را انجام می دهم.
14- به عملکرد تحصیلی خود افتخار می کنم.
15- همیشه کسی باید به من بگوید چه کار کنم.
16- انجام هر کار جدیدی وقت زیادی را از من می گیرد.
17- اغلب از آن چه انجام داده ام ، نتاسفم.
18- بین هم سن و سالان خود مشهور هستم.
19- معمولا والدینم به احساسات من توجه می کنند.
20- هرگز ناخشنود نیستم.
21- تا آن جا که بتوانم کا را به نحو احسن انجلم می دهم.
22- من به راحتی تسلیم می شوم.
23- معمولا می توانم از خود مواظبت کنم.
24- من فردی نسبتا شادمان هستم.
25- من ترجیح می دهم با بچه ای کوچکتر از خودم بازی کنم.
26- والدینم انتظارات بیش از حدی از من دارند.
27- من تمام کسانی را که می شناسم دوست دارم.
28- دوست دارم معلم در کلاس برای درس جواب دادن ، من را صدا بزند.
29- من خودم را درک می کنم.
30- مثل من بودن سخت است.
31- همه چیز در زندگی من گره خورده است.
32- بجه ها معمولا از عقیده من پیروی می کنند.
33- هیچ کس در خانه به من توجه زیادی نمی کند.
34- هرگز سرزنش نمی شوم.
35- آن طور که دوست دارم تکلیف مدرسه ام را انجام نمی دهم.
36- می توانم تصمیم بگیرم و به آن پای بند بمانم.
37- من واقعا دوست ندارم که یک پسر/ دختر باشم.( از جنس مخالف باشم)
38- من خودم را دست کم می گیرم.
39- دوست ندارم با دیگران باشم.
40- خیلی وفت ها دوست دارم خانه را ترک کنم.
41- من اصلا کمرو نیستم.
42- من اغلب اوقات در مدرسه احساس دلخوری می کنم.
43- من اغلب احساس می کنم که از خودم شرمنده ام.
44- من به زیبایی دیگران نیستم.
45- اگر چیزی برای گفتن داشته باشم ، معمولا آن را می گویم.
46- بچه ها اغلب از من عیب جویی می کنند.
47- چدر و مادرم مرا درک می کنند.
48- من همیشه راست می گویم.
49- معلمان در من احساس ناخوشایند بی کفایتی را به وجود می آورند.
50- برایم مهم نیست که بر من چه می گذرد.
51- من فردی شکست خورده هستم.
52- به هنگام سرزنش به اسانی ناراحت می شوم.
53- بچه هاب دیگر بیشتر از من مورد علاقه دیگران هستند.
54- اغلب این احساس را دارم که والدینم مرا تحت فشار قرار می دهند.
55- همیشه می دانم که به مردم چه بگویم.
56- اغلب در مدرسه دلسرد می شوم.
57- معمولا چیزی مرا آزار نمی دهد.
58- نمی توان به من اعتماد کرد.