پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه عملکرد شغلی(پاترسون)

3.75

پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون ساخته شده است که از 15 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش عملکرد شغلی کارکنان بکار می رود

۶,۰۰۰ تومان
پرسشنامه عملکرد شغلی(پاترسون)
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

Job Performance Questionnaire Paterson

به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید.
1) به ندرت        2) اغلب             3) گاهی                   4) همیشه

1- انضباط و مقررات اداری را رعایت می کنم.
2- نسبت به کاری که قبول کرده ام، احساس مسئولیت می نمایم و خود را مسئول عواقب آن می دانم.
3- بدون نظارت مافوق صادقانه کار می کنم.
4- نسبت به کارم دلسوز هستم و سعی می نمایم که آن را با کیفیت مطلوب ارائه دهم.
5- کاری را که بر عهده گرفته ام، برای حصول نتیجه و دلگرمی پی گیری می کنم.
6- در کارم جدی هستم، ارزش آن را حفظ می کنم و در رفع مشکلات کاری می کوشم.
7- با مراجعان و متقاضیان با احترام رفتار می کنم و در رفع مشکلات آنان می کوشم.
8- در مواقعی که فوریتی پیش آید و یا مسائل انسانی مطرح شود، از خود فداکاری و ایثار نشان می دهم.
9- در افزایش معلومات شغلی خود می کوشم.
10- اشتباهات خود را می پذیرم.
11- در حفظ اسرار شغلی خود کوشش می کنم.
12- رعایت حال همکاران خود را نموده و به حقوق انها احترام می گذارم و نسبت به آنها حس همکاری دارم.
13- سعی می کنم اطلاعات شغلی خودم را به دیگران منتقل کنم.
14- از اتلاف وقت و انجام دادن کارهای بیهوده خودداری می کنم.
15- از وسایل کار مواظبت نموده و در مصرف آنها صرفه جویی می کنم.

 • پایایی و روایی
  دارد
 • تعداد مقاله
  2
 • تفسیر و نمره گذاری:
  دارد
 • تعداد صفحات
  5
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • تعریف مفهومی و عملیاتی:
  دارد
 • منبع
  دارد
 • تعداد سوالات
  15