پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

1.00

نمره گذاری پرسشنامه - دارد
تحلیل (تفسیر) - دارد
روایی و پایایی - دارد
منبع - دارد
تعداد سوالات - 15
۵,۰۰۰تومان
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

Job Performance Questionnaire Paterson

به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید.
1) به ندرت       2) اغلب              3) گاهی            4) همیشه

1-انضباط و مقررات اداری را رعایت می کنم.
2-نسبت به کاری که قبول کرده ام، احساس مسئولیت می نمایم و خود را مسئول عواقب آن می دانم.
3-بدون نظارت مافوق صادقانه کار می کنم.
4-نسبت به کارم دلسوز هستم و سعی می نمایم که آن را با کیفیت مطلوب ارائه دهم.
5-کاری را که بر عهده گرفته ام، برای حصول نتیجه و دلگرمی پی گیری می کنم.
6-در کارم جدی هستم، ارزش آن را حفظ می کنم و در رفع مشکلات کاری می کوشم.
7-با مراجعان و متقاضیان با احترام رفتار می کنم و در رفع مشکلات آنان می کوشم.
8-در مواقعی که فوریتی پیش آید و یا مسائل انسانی مطرح شود، از خود فداکاری و ایثار نشان می دهم.
9-در افزایش معلومات شغلی خود می کوشم.
10-اشتباهات خود را می پذیرم.
11-در حفظ اسرار شغلی خود کوشش می کنم.
12-رعایت حال همکاران خود را نموده و به حقوق انها احترام می گذارم و نسبت به آنها حس همکاری دارم.
13-سعی می کنم اطلاعات شغلی خودم را به دیگران منتقل کنم.
14-از اتلاف وقت و انجام دادن کارهای بیهوده خودداری می کنم.
15-از وسایل کار مواظبت نموده و در مصرف آنها صرفه جویی می کنم.

 • نمره گذاری پرسشنامه
  دارد
 • تحلیل (تفسیر)
  دارد
 • روایی و پایایی
  دارد
 • منبع
  دارد
 • تعداد سوالات
  15
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • تعداد صفحات
  6