پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مشکلات شخص با خواهر

1.00


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

مشکلات شخص با خواهر

شاخص روابط برادری و خواهری
والتر دبلیو. هودسون ، گوردن مک نیل و جی دیبرکس

Index of Brother and Sister Relations (IBR and ISR)

این پرسشنامه برای اندازه گیری احساس شما نسبت به خواهرتان تدوین شده است . این پرسشنامه ، امتحان نیست که نمره صحیح یا غلط داشته باشد. به هر یک از سوال ها با قرار دادن نمره ای که از بین نمرات زیر انتخاب می کنید ، به طور دقیق و صحیح پاسخ دهید .
1= هرگز
2= خیلی بندرت
3= خیلی کم
4=بعضی اوقات
5= خیلی از اوقات
6= اکثر اوقات
7= همیشه


-‎--‎-- 1) من با خواهرم خیلی خوب کنار می آیم .
-‎--‎-- 2) خواهرم طوری رفتار می کند که انگار به من اهمیتی نمی دهد .
-‎--‎-- 3) خواهرم با من بد رفتار می کند .
-‎--‎-- 4) به نظر می رسد خواهرم واقعا به من بها می دهد .
-‎--‎-- 5) من واقعا می توانم به خواهرم اعتماد کنم .
-‎--‎-- 6) به نظر می رسد خواهرم مرا دوست ندارد .
-‎--‎-- 7) خواهرم واقعا مرا درک می کند .
-‎--‎-- 8) به نظر می رسد خواهرم مرا خیلی دوست دارد .
-‎--‎-- 9) من و خواهرم خوب باهم کنار می آییم .
-‎--‎--10) از خواهرم متنفرم .
-‎--‎--11) به نظر می رسد خواهرم دوست دارد من دور و بر او باشم .
-‎--‎--12) من واقعا خواهرم را دوست دارم .
-‎--‎--13) احساس می کنم که خواهرم واقعا مرا دوست ندارد .
-‎--‎--14) کاش شخص دیگری خواهرمن بود .
-‎--‎--15) خواهرم با من خیلی مهربان است .
-‎--‎--16) به نظر می رسد گه خواهرم به من بها می دهد .
-‎--‎--17) به عقیده خواهرم ، من برایش مهم نیستم .
-‎--‎--18) خواهرم برای من یک منبع واقعی دلخوشی است .
-‎--‎--19) به نظر نمی رسد که خواهرم حتی به من توجه داشته باشد .
-‎--‎--20) کاش خواهرم مرده بود .
-‎--‎--21) خواهرم به نظرات و عقاید من اهمیت خیلی زیادی می دهد .
-‎--‎--22) خواهرم واقعا غیر منطقی است .
-‎--‎--23) "دور و بر خواهرم بودن" را نمی توانم تحمل کنم .
-‎--‎--24) به نظر می رسد خواهرم با دید تحقیر به من نگاه می کند .
-‎--‎--25) از بودن با خواهرم لذت می برم .
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387