پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

منبع کنترل درونی-شانس

5

همان طور که از اسم پرسشنامه معلوم می شود، سه ویژگی مورد ارزیابی قرار می گیرد:

درونی بودن، شانس و افراد مسلط. منظور این است که ایا سرنوشت ما در دست خود ماست، به شانس بستگی دارد یا افراد قدرتمند و مسلط ان را رقم می زنند. نمره بالا در مقیاس درونی به این معناست که شما به تاثیر تلاش های خود در جریان رویدادها اعتقاد دارید. نمره بالا در مقیاس شان بیانگر این واقعیت است که به اعتقاد شما رویدادهای زندگی را شانس تعیین می کند. اما نمره بالا درمقیاس افراد مسلط به این معناست که معتقد هستید سرنوشت شما را “اشخاص با قدرت” یا “افراد با نفوذ” رقم می زنند.


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

منبع کنترل درونی ، شانس و افراد مسلط « هانا لوینسون»

این پرسشنامه شامل تعداد سوال درباره نگرش است . هر سوال به یک نظر رایج مربوط می شود . پاسخ خوب یا بد ، صحیح یا غلط وجود ندارد . حتما با برخی سوالات موافق و با برخی دیگر مخالف خواهید بود . هر سوال را به دقت بخوانید و بعد بگویید تا چه اندازه با آن موافق یا مخالف هستید . برای نشان دادن درجه موافقت یا مخالفت خود ، معیاری را که پیش از سوالات آمده است ؛ در نظر بگیرید .
6= خیلی موافق      5= تا اندازه ای موافق      4= کمی موافق      3= کمی مخالف      2= تا اندازه ای مخالف      1= خیلی مخالف

1- این که بتوانم رئیس یک گروه باشم ، به توانایی هایم بستگی دارد .
2- زندگی مرا اغلب رویدادهای تصادفی کنترل می کنند .
3- احساس می کنم که رویدادهای زندگی مرا ، تا اندازه زیادی ، افراد قدرتمند تعیین می کنند .
4- این که به هنگام رانندگی تصادف بکنم یا نه ، به توانایی های من بستگی دارد .
5- وقتی برای خود برنامه ای تنظیم می کنم ، مطمئن هستم که تا آخر آن را انجام خواهم داد .
6- معمولا برایم غیر ممکن است که به بد شانسی معتقد نباشم .
7- وقتی به هدف خود می رسم ، معمولا به خاطر خوش شانسی خودم هست .
8- هر چند توانایی های خوبی دارم ، بدون کمک افراد با نفوذ ، نمی توانم به مقامی برسم .
9- تعداد دوستانی که دارم ، به خوبی و نجابت من بستگی دارد .
10- معتقد هستم که آن چه باید اتفاق بیفتد ، اتفاق می افتد .
11- زندگی مرا اغلب اشخاص مسلط کنترل می کنند .
12- این که با اتومبیل تصادف بکنم یا نه ، کاملا شانسی است .
13- افرادی مثل من خیلی کم شانس دارند که ، به هنگام درگیری با منافع گروه های فشار منافع شخصی خود را حفظ کنند .
14- به نظر من عاقلانه نیست که برنامه بلند مدت داشته باشیم ، زیرا خیلی از کارها به شانس بستگی دارد .
15- برای به دست آوردن آن چه می خواهم ، باید به افراد بالاتر از خودم متوسل شوم .
16- برای آن که به مقامی برسم ، بستگی به این دارد که در شرایط و در موقعیت خوبی قرار بگیرم .
17- اگر افراد با نفوذ مرا دوست نداشتند ، مسلما دوستان زیادی پیدا نمی کردم .
18- در مورد آن چه باید در زندگیم اتفاق بیفتد ، تا اندازه ای می توانم خوب تصمیم بگیرم .
19- معمولا این توانایی را دارم که علایق شخصی خود را حفظ کنم .
20- این که با اتومبیل تصادف کنم با نه ، تا اندازه زیادی به سایر رانندگان بستگی دارد .
21- وقتی به هدفم می رسم ، معمولا به این علت است که به شدت تلاش می کنم .
22- برای عملی کردن طرح های خود ، باید مطمئن باشم که آنها با نظر کسانی که بر من تسلط دارند ، هماهنگ هستند .
23- زندگی مرا اعمال خودم تعیین می کنند .
24- این که دوستان کم یا زیادی داشته باشم ، اصولا به سرنوشت بستگی دارد .