پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس تایید خویشتن

1

پرسشنامه تایید خویشتن در قالب 30 سوال طراحی شده است و از نوع 6 لیکرتی است و میزان اعتماد به نفس فرد را مشخص می کند.

 

نمره گذاری - دارد
تحلیل ( تفسیر) - دارد
روایی و پایایی - دارد
نوع فایل - Word | PDF
تعداد سوالات - 30
۱۰,۰۰۰ تومان
مقیاس تایید خویشتن
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

هرجمله این مقیاس را به دقت بخوانید و ببینید تا چه اندازه در مورد خود شما صدق می کند. برای نمره گذاری مقیاس زیر را در نظر بگیرید.
3+= کاملا درست     2+= درست       1+= تا اندازه ای درست      1-= تا اندازه ای غلط       2- = غلط       3-= کاملا غلط

1- اکثر مردم خودشان را تایید می کنند و جسور تر از من هستند.
2- به علت کمرویی ، از بیرون رفتن با جنس مخالف خودداری می کنم.
3- وقتی غذای رستوران به میل من نمی شود ، خیلی راحت اعتراض می کنم.
4- مواظب هستم که به دیگران آسیب نرسانم ، حتی اگر خودم اسیب ببینم.
5- اگر فروشنده ای به زور بخواهد جنسی را که مورد علاقه من نیست نشان بدهد ، به دشواری می گویم نه!
6- وقتی از من کاری را می خواهند انجام دهم ، می پرسم چرا؟
7- بارها اتفاق می افتد که به دنبال بحث جدی می گردم.
8- سعی می کنم مثل اکثر کسانی که موقعیت مرا دارند ، پیشرفت کنم.
9- واقعیت این است که مردم ، اغلب از من سوء استفاده می کنند.
10- دوست دارم با افرادی که تازه اشنا شده ام و افراد بیگانه وارد بحث شوم.
11- اغلب نمی دانم که در برابر جنس مخالف چه بگویم.
12- در تلفن کردن به وزارتخانه ها یا ادارات دولتی تردید می کنم.
13- دوست دارم تقاضای درخواست شغل را با پست بنویسم نه این که مصاحبه شوم.
14- این که بخواهم اجناس خریداری شده را برگردانم ناراحت می شوم.
15- اگر یکی از خویشاوندان مورد احترام مرا ناراحت کند ، معمولا خشم خود را فرو می خورم نه این که ابراز ناراحتی کنم.
16- از این که مبادا مورد مسخره قرار بگیرم از مطرح کردن سوال پرهیز می کنم.
17- به هنگام بحث ، از ترس عصبانی شدن ، کل بدنم می لرزد.
18- اگر یک سخنران مشهور ، چیزی بگوید که از نظر من غلط است ، عقیده خود را برای شنوندگان اعلام می کنم.
19- از چانه زدن بر سر قیمت پرهیز می کنم.
20- وقتی کار مهمی انجام می دهم ، دوست دارم دیگران را در آن سهیم کنم.
21- در مورد احساسات خود راحت و صادق هستم.
22- اگر کسی در مورد من غیبت کند یا دروغ بگوید ف هرچه زودتر با او تماس می گیرم و مسائل را روشن می کنم.
23- اغلب برایم دشوار ایت که بکویم نه.
24- اغلب سعی کرده ام خشم خود را فرو برم تا فاجعه نیافرینم.
25- در رستوران یا در جای دیگر ، اگر انتظار من برآورده نشود ، اعتراض می کنم.
26- وقتی از من تعریف می شود ، نمی دانم چه بگویم.
27- اگر در سینما ، افرادی که در کنار من هستند با صدای بلند حرف بزنند ، از آنها می خواهم که ساکت باشند یا دورتر بروند.
28- در یک صف ، هر کس بخواهد از من جلو بزند ، مجبورش می کنم که منتظر نوبت خود باشد.
29- در اظهار نظر درنگ نمی کنم.
30- مواردی پیش می آید که لال می مانم.

 • نمره گذاری
  دارد
 • تحلیل ( تفسیر)
  دارد
 • روایی و پایایی
  دارد
 • تعداد صفحات
  4
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • تعداد سوالات
  30