پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس رومانتیک بودن

1

مقیاس رومانتیک بودن
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس رومانتیک بودن

 جملات را یک به یک بخوانید و میزان موافقت خود را با آن ها بیان کنید . برای این کار مقیاس زیر را به کار ببرید .

5) کاملا موافق 4= موافق 3= بدون نظر 2= مخالف 1= کاملا مخالف

1- عشق عبارت از احساس عجیبی است که بر شخص ، در ارتباط با شخصی دیگر ، مسلط می شود .
2- انسان زمانی عاشق می شود که باشخص خوب و جذابی برخورد می کند .
3- بهترین نشانه عشق این است که هر وقت دو نفر باهم هستند ، احساسات عجیبی به آن ها دست بدهد .
4- انسان ، عاشق نمی شود بلکه به عشق واقعیت می بخشد .
5- بهترین نشانه عشق این است که انسان بخواهد همیشه در کنار معشوق باشد .
6- عشق کامل یعنی این که انسان از بودن در کنار فرد مورد علاقه اش همیشه احساس رضایت کند.
7- ازدواج مناسب می تواند موفقیت آمیز باشد .
8- عشق واقعی فقط یک بار پیش می آید .
9- عشق واقعی هرگز بر زیبایی جسمی استوار نیست .
10- کسانی که واقعا عاشق هستند ، اطرافیان خود را فراموش می کنند .
11- وقتی دو نفر واقعا عاشق یکدیگرند ، دشواریها بر طرف می شود .
12- عشق معمولا خیلی زود قلب را به تپش وا می دارد .
13- شدت احساسات متقابل نشان می دهد که دو نفر برای یک دیگر خلق شده اند .
14- عشق می تواند بعد از ازدواج رشد کند و گسترش یابد .
15- اگر دو نفر برای یکدیگر ساخته شده باشند ، به نامزدی بلند مدت نیاز نخواهند داشت .
16- عشق واقعی هرگز از بین نمی رود .
17- عشق گاه به اضطراب و نگرانی به همراه می آورد .
18- وقتی عاشق هستیم ، به دشواری می توانیم معایب طرف مقابل را ببینیم .
19- عشق واقعی معمولا با افت اشتها همراه است .
20- عشق ، یک احساس مطلق است ، حد وسط ندارد .
21- وقتی انسان عاشق است ، فقط باید دوست داشته باشد و نپرسد که چرا .
22- انسان عاشق هرگز کسل نمی شود .
23- نباید برای حفظ عشق تلاش کرد .
24- برای موفقیت در ازدواج خیلی باید تلاش کرد .
25- عشق همیشه خودش را نشان می دهد .
26- اگر عشق واقعی باشد ، گشتن به دنبال کسی بی فایده خواهد بود .
27- بدون تردید ، عشق واقعی همیشه با خوشبختی همراه است .
28- عشق ، خود به خود اتفاق نمی افتد ، بلکه آموخته می شود .
29- انسان های عاشق همیشه دقیق و مورد توجه هستند .
30- اگر احساس می کنید که سرحال و سرزنده هستید ، در سایه عشق است .
31- انسان در عمر خود ، فقط یک بار عاشق می شود .