پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس رفتار دوستانه

1

مقیاس رفتار دوستانه
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس رفتار دوستانه

مقیاس رفتار دوستانه 40 ماده
Reisman‚ John
چقدر مهربان هستید.
عبارت ها زیر ، نمونه هایی از چگونگی احساس افراد در مورد خود و دیگران است . هیچ یک از پاسخ ها صحیح یا غلط نیستند . مهم این است که شما شخصا در مورد خودتان چه احساس و اعتقادی دارید . هر عبارت را با دقت بخوانید ، سپس مشخص کنید که چقدر با آن موافق یا مخالف هستید .
4= خیلی موافق 3= تاحدودی موافق 1= تا حدودی مخالف 0= کاملا مخالف


1- خیلی وقت ها در مورد خودتان احساس خوبی ندارید .
2- بسیاری از نظرات و عقاید دیگران ، به نظر شما بی معنی است .
3- شما اغلب شایستگی های دیگران را تحسین نمی کنید .
4- حتی در کنار دوستانت ، برایت مشکل است که واقعا خودت باشی .
5- شما فردی کم رو هستید .
6- نظرات دوستانت تاثیر اندکی روی عقاید شما شما دارد
7- زمانی که دوستانت راهنمایی می خواهند ، همیشه راحت نیستید که به آنها پیشنهاد و نظر بدهید .
8- دوست دارید وقت خود را به تنهایی بکذرانید و تنها باشید .
9- شما ویژگی های زیادی دارید که مطلوب نیستند .
10- دوست ندارید افرادی که نمی دانند چکار کنند ، مزاحم شما شوند .
11- اگر یک فرد تازه وارد به شما بپیوندد ، خود و دوستانت را به او معرفی می کنید .
12- درجهانی که ما زندگی می کنیم ، افراد سرد و نامهربان فراوانند .
13- شما خود را فردی می دانی که می تواند در هر نقطه نظر ، چیز مثبتی ببینی .
14- هر وقت کسی بخواهد با شما صحبت کند ، کار خودتان را متوقف می کنید و به گفته های وی گوش می دهید .
15- همیشه به افرادی که می شناسید و از شما پول قرض می خواهند ، پول قرض می دهید .
16- اگر یکی از دوستانت نقل مکان کند ، تا مدتی غمگین و ناراحت می شوید .
17- شما فردی بسیار خوش برخورد و دوست داشتنی هستید .
18- همیشه با صبر و حوصله به دیگران گوش می کنید ، حتی وقتی عقاید آنها مخالف نظرات شما باشد .
19- اغلب به دیگران می گویی که می خواهید کاری انجام دهید ، ولی بلافاصله فراموش می کنید .
20- اگر زمانی برای تفریح و سرگرمی داشته باشید ، ترجیح می دهید مطالعه کنید یا تلویزیون تماشا کنید یا به تنهایی کاری انجام دهید .
21- به راحتی کنترل رفتار خود را از دست می دهید .
22- حتی اگر چند روز خبری از دوستت نداشته باشی و علت آن را هم ندانی ، سعی نمی کنی با او تماس بگیری .
23- اگر با افراد دیگر کار می کنی ، معمولا به خودت زحمت نمی دهی به خاطر کمکشان از آنها تقدیر و تشکر کنی .
24- گاهی اوقات احساس می کنی در دنیا تنها هستی .
25- شما فرد خیلی محبوبی نیستید .
26- موقع طرح دیدگاههای خودتان دوست ندارید به حرف های نامربوط دیگران گوش کنید .
27- اهل معاشرت و تفریحات دستجمعی نیستید .
28- مردم مثل گذشته با هم صادق و روراست نیستند .
29- شما خود را فردی بسیار خونگرم و صمیمی می دانید .
30- شروع صحبت با یک فرد غریبه و ادامه آن برای شما آسان است .
31- وقتی دوست شما مریض باشد ، به ملاقاتش می روی یا با تلفن جویای احوالش می شوید .
32- معمولا در مجالس و جشن ها شرکت می کنید .
33- خود را بسیار بخشنده و دست و دلباز می دانید .
34- افراد دیگر اغلب برای حل مشکلات شخصی خود به شما مراجعه می کنند .
35- اگر ببینید فردی به کمک احتیاج دارد ، هرکاری دارید رها می کنید و به او کمک می کنید .
36- مردم اغلب ، کارها و حرف های شما را اشتباه می فهمند .
37- بعضی وقتها ساکت و سرد هستید .
38- اجازه می دهید دیگران به راحتی آن چه را به نظرشان می رسد ، به شما بگویند .
39- در صحبت کردن با دیگران شما بیشتر گوش می کنید و نظرات و عقاید خود را برای خودتان نگه می دارید .
40- برای شما یافتن دوستان خوب دشوار است .
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388