پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس نو آوری سازمانی (مدرسه)

1

توضیحات
نظرات کاربران

Organizational Innovation Scale In School

با گزینه های زیر به سوالات پاسخ دهید:
1) کاملا مخالفم                   2) مخالفم                   3) نظری ندارم          4) موافقم               5) کاملا موافقم


1-به نظر من نظرات جدید معلمان باید کاملا بدون ابهام بوده و تمام جوانب آن دقیق و واضح باشد.
2-رعایت دقیق قوانین و مقررات برای کارکنان مدرسه کاملا ضروری است.
3-معلمان مجازند برای رسیدن به نتایج مورد نظر، از هر وسیله ای که خود تشخیص می دهند، استفاده نمایند.
4-در این مدرسه هیچ کس به خاطر عدم موفقیت در کاری جدید، مجازات نخواهد شد.
5-همواره کوشش می کنم زمینه برقراری ارتباط و تبادل نظر بین کارکنان، اولیاء و دانش آموزان را فراهم کنم.
6-به نظر من،در کارهای مدرسه رسیدن به نتایج مورد نظر مهمتر از روش انجام دادن کارهاست.
7-اگر کار جدیدی احتمال شکست داشته باشد، از آن صرف نظر می کنم.
8-فرصتهای متعددی ( تهیه مجلات و نرم افزارهای آموزشی – جلسه پرسش و پاسخ – دعوت از صاحب نظران و ...) را جهت آموزش مهارتهای کارکنان مدرسه به وجود آورده ام.
9-معلمان و دانش آموزان خلاق مهمترین سرمایه این مدرسه هستند.
10-در این مدرسه ، هر فردی می تواند خودش تصمیم گیرندهباشد، بدون این که شخصی او را کنترل کند.
11-باور دارم که معلمان به راحتی می توانند رفتار و کارهای خود را کنترل کنند.
12-اگر نظرات جدید معلمان امور جاری مدرسه را به چالش بکشاند، از آن صرف نظر می کنم.
13-کوشش همیشگی من این است که از پیدایش زمینه های تضاد در مدرسه، جلوگیری کنم.
14-معلمان و دانش آموزان مدرسه احساس می کنند ارتباط برقرار کردن با مدیر آسان است.
15-در صورت امکان، معلمانی را به این مدرسه خواهم آورد که همواره به دنبال نظرات و روش های نو باشند.
16-معلمان را از انجام دادن کاری که غیر عملی به نظر می رسد، منع می کنم.
17-هزینه طرح های جدیدی را که در مدرسه پیشنهاد می شود، تامین خواهم کرد.
18-اگر پیشنها و یا نظرات جدید معلمان غیر عملی به نظر برسند، آنها را نخواهم پذیرفت.
19-معلمان مدرسه را جهت حضور در دوره های ضمن خدمت و یا سایر دوره های آموزشی، تشویق می کنم.
20-از صرف وقت برای شنیدن و درک نظرات جدید امتناع نمی کنم. حتی اگر این نظرات مزایای عملی به همراه نداشته باشند.
21-فقط در صورتی نظری را می پذیرم که کاملا دقیق و روشن باشد.
22-هنگام تصمیم گیری در امور مدرسه ، به نظرات و روش های خودم تکیه می کنم.
23-در مدرسه ای که مدیر آن هستم ، معلمان آزاد می باشند تا به هر نحوی که بخواهند، اظهار نظر کنند.
24-خطرات و شکستهای احتمالی را مانعی برای اقدام به کاری جدید نمی دانم.