پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس خرسندی زناشویی

مقیاس خرسندی زناشویی

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

 

مقیاس خرسندی زناشویی

ناتان اچ . آزرین ، بری تی . ناستر ، و رابرت جونز
 
Marital Happiness Scale (MHS)
 
هدف این مقیاس برآورد خرسندی فعلی شما از ازدواجتان در هر یک از ده بعد فهرست شده در زیر است. لطفا دور یکی از اعداد(1 تا 10) مقابل هریک از زمینه های ازدواج را که متناسب با وضع زناشویی شماست ، دایره بکشید . اعداد سمت چپ نشانگر میزان خرسندی و اعداد سمت راست نشانه میزان ناخرسندی است . هنگام علامت گذاشتن در مقابل هر یک از موارد زیر ، این سوال را از خود بپرسید " اگر در این مورد ، همسرم در آینده هم مانند امروز رفتار کند ، خرسندی من از این قسمت از ازدواج چقدر خواهد بود؟" به عبارت دیگر ، با استفاده از مقیاس عددی (1 تا 10) ، احساس امروز خود را دقیقا بیان کنید. سعی کنید تمام احساس های دیروز خود را کنار بگذارید و فقط روی احساس اکروز خود نسبت به هر یک از زمینه های ازدواج تمرکز کنید . هم چنین سعی کنید که جواب شما به یک زمینه روی جواب شما به سایر زمینه ها اثر نگذارد .
 
کاملا ناخرسند
 
 
کاملا خرسند
1)     مسوولیت نسبت به خانواده
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2)     پرورش و تربیت فرزندان
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3)     فعالیت های اجتماعی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4)     پول
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5)     ارتباط کلامی(گفت و شنود) و غیر کلامی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6)     روابط جنسی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7)     پیشرفت تحصیلی(شغلی)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8)     استقلال خود
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9)     استقلال همسر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10)خرسندی کلی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387