پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس خودکار آمدی کودکان

1

مقیاس خودکارآمدی-کودکان در سال 1982 توسط ویلر و لد به منظور بررسی خودکارآمدی کودکان کلاس های سوم تا پنجم ابتدایی در روابط اجتماعی که با همسالان خود دارند طراحی گردیده است.هرگویه این مقیاس بیانگر یک موقعیت اجتماعی است که به صورت جمله ناقص نوشته شده و بعد از ان چهار گزینه شامل خیلی آسان،آسان،سخت و خیلی سخت ارائه شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش حسین چاری(1386) علاوه بر روایی محتوا که از طریق نظرخواهی از متخصصان امر به دست آمد. روایی سازه هم مورد بررسی قرار گرفت .پایایی این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس به دست آمد.

پایایی و روایی - دارد
تحلیل و تفسیر - دارد
نمره گذاری - دارد
نوع فایل - Word | PDF
تعداد سوالات - 21
۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان
تخفیف %10
مقیاس خودکار آمدی کودکان
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران
Children's Self-efficacy for peer interaction scale Wheeler & Ladd

مقیاس خودکارآمدی-کودکان در سال 1982 توسط ویلر و لد به منظور بررسی خودکارآمدی کودکان کلاس های سوم تا پنجم ابتدایی در روابط اجتماعی که با همسالان خود دارند طراحی گردیده است.هرگویه این مقیاس بیانگر یک موقعیت اجتماعی است که به صورت جمله ناقص نوشته شده و بعد از ان چهار گزینه شامل خیلی آسان،آسان،سخت و خیلی سخت ارائه شده است. از کودک خواسته می شود تا جای خالی را با انتخاب یکی از گزینه ها تکمیل نماید.

بندورا (1977) سازه خودکارآمدی را وارد ادبیات روان شناسی کرد و آن را قضاوت افراد در مورد توانایی های شان برای سازمان دهی و انجام برخی اعمال دانست که برای رسیدن به اهدافی خاص انتخاب کرده اند.

 

به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید:
1) آسان           2) خیلی آسان               3) سخت               4) خیلی سخت

1-بعضی بچه ها می خواهند بازی کنند . این که از آنها بخواهید که شما را هم در بازی شان شرکت دهند برای تان .... است .
2-بعضی از بچه ها بر سر این که چه طور بازی کنند با هم بگو مگو می کنند. این که مقررات بازی را برای آن ها بگویید، برای تان .... است .
3-بعضی از بچه ها، دوست شما را اذیت می کنند. این که از آنها بخواهید این کار را نکنند ، برای تان .... است .
4-شما می خواهید یک بازی شروع کنید . این که از بچه های دیگر بخواهید در این بازی شرکت کنند، برای تان .... است .
5-بچه ای در وسط بازی می خواهد که نوبت شما را بگیرد ، این که به آن بچه بگویید که حالا نوبت شماست ، برای تان .... است .
6-بعضی از بچه ها می خواهند در کنارهم تغذیه [چیزی] بخورند. این که از آن ها بخواهید شماهم در کنار آن ها تغذیه [چیزی] بخورید ، برای تان .... است .
7-بچه ای توی صف از شما جلو می زند، این که به آن بچه بگویید که نباید توی صف جلو بزند، برای تان .... است .
8-بچه ای می خواهد کاری انجام دهد که شما را به دردسر می اندازد، این که از او بخواهید این کار را نکند و کار دیگری انجام دهد ،  برای تان .... است .
9-بعضی از بچه ها یکی از شاگردان کلاس شما را مسخره می کنند. این که به آن ها بگویید این کار را نکنند،  برای تان .... است .
10-بعضی از بچه ها نیاز به یار بیشتری در تیمشان دارند. این که از آن ها بخواهید اجازه دهند شما هم جزء تیم آن ها باشید،  برای تان .... است .
11-شما مجبورید که بعد از تعطیلی مدرسه چیزی را تا خانه ببرید. این که از بچه دیگری بخواهید در این کار به شما کمک کند،  برای تان .... است .
12- وقتی که بازی می کنید، یکی از بچه ها همیشه می خواهد که نفر اول باشد. این که به او بگویید شما تصمیم دارید اول باشید،  برای تان .... است .
13-قرار است همه دانش آموزان کلاس شما به گردش علمی (اردو) بروند و لازم است که هرکس با یک نفر همراه و شریک باشد. این که از کسی بخواهید همراه و شریک شما باشد،  برای تان .... است .
14-یکی از بچه ها از دوست شما خوشش نمی آید. این که به آن بچه بگویید با دوست شما خوشرفتار باشد،  برای تان .... است .
15-بعضی از بچه ها می خواهند تصمیم بگیرندکه یک بازی را شروع کنند. این که به آن ها بگویید که شما کدام بازی را دوست دارید،  برای تان .... است .
16-شما در حال انجام یک بازی جالب هستید ولی بچه های دیگر می خواهند این بازی تمام شود. این که از آن ها بخواهید بازی تمام نشود،  برای تان .... است .
17-شما در حال نوشتن و تنظیم یک روزنامه دیواری هستید. این که از بچه دیگری بخواهید به شما کمک کند،  برای تان .... است .
18-بعضی از بچه ها از محل بازی شما استفاده می کنند. این که از آن ها بخواهید از آن جا بروند،  برای تان .... است .
19-بعضی از بچه ها می خواهند تصمیم بگیرند که بعد از مدرسه چکار کنند. این که به آن ها بگویید شما دوست دارید چکار کنید،  برای تان .... است .
20-گروهی از بچه ها می خواهند بازی کنند و شما آن بازی را دوست ندارید. این که از آن ها بخواهید بازی مورد علاقه شما را انجام دهند،  برای تان .... است .
21-بعضی از بچه ها می خواهند یک جشن و میهمانی ترتیب دهند. این که از آن ها بخواهید دوست شما را هم به آن میهمانی دعوت کنند،  برای تان .... است .
22-بچه ای بر سر شما داد می کشد. این که به او بگویید دیگر این کار را ادامه ندهد،  برای تان .... است . • پایایی و روایی
  دارد
 • تحلیل و تفسیر
  دارد
 • نمره گذاری
  دارد
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • مقاله کامل
  دارد
 • منبع
  دارد
 • تعداد سوالات
  21
 • تعداد صفحات مقاله
  17
 • مولفه
  دارد