پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس خود پنداره راجرز

4.8

پرسشنامه خودپنداره راجرز در سال 1938تا 1957 توسط کارل راجرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده که شامل دو فرم جداگانه «الف» و«ب» است،

 
تفسیر و نمره گذاری - دارد
نوع فایل - Word | PDF
تعداد صفحات - 16
۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان
تخفیف %10
مقیاس خود پنداره راجرز
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامه خودپنداره راجرز در سال 1938تا 1957 توسط کارل راجرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده که شامل دو فرم جداگانه «الف» و«ب» است،

فرم «الف» خویشتن پنداره پایه  یعنی آن گونه که فرد خودش را می بیند و تصوری که در حال حاضر از خودش دارد را می سنجد، فرم «ب» خویشتن پنداره ایده آل یا آرمانی را مورد سنجش قرار می دهد. یعنی آن گونه که فرد آرزو دارد باشد. در هر فرم 25 صفت قطبی (مثبت و منفی) قرار داده شده است. آزمودنی ابتدا باید به فرم الف و سپس ب پاسخ دهد. فرم الف را با توجه به تصویری که از خصوصیات و صفات خود دارد، تکمیل می کند و فرم ب باید بر اساس آرزوها و ایده آل هایش تکمیل شود. طرز تکمیل سوالات به این شکل است که در برابر هر صفت متضادش هم نوشته شده، آزمودنی باید خود را با توجه به آن دو صفت ارزیابی کند و به خودش نمره ای بین 1تا 7 دهد. این پرسشنامه توسط آقایان محمود نودرگاه (1373)و مهدی محمد کاجی(1372) به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره مورد پژوهش قرار گرفته است. این پژوهشگران پرسشنامه را در مورد گروه های نمونه 500 نفر از دانشجویان دختر و پسر کرج تهران و قوچان و570 نفر از دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی تهران اجرا و نتایج زیر را به دست آورداند.  

 

توجه کنید فرم زیر را دو بار باید تکمیل کنید . بار اول بر این اساس که خود را در این مقیاس چگونه می بیند و فرم دوم این است که چگونه می خواهید باشید .

فرم الف

نام و نام خانوادگی: 

سن:

با توجه به صفات زیر ، خود را چگونه شخصی می دانید ؟ برحسب این که خود را از نظر هر صفت چگونه می بیند ، یکی از نمره های 1 تا 7 را برای خود منظور کنید و علامت * بزنید .

 

7

6

5

4

3

2

1

 

قوی

 

 

 

 

 

 

 

ضعیف

عمیق

 

 

 

 

 

 

 

سطحی

مهربان

 

 

 

 

 

 

 

ظالم

عصبی

 

 

 

 

 

 

 

راحت

خوشایند

 

 

 

 

 

 

 

ناخوشایند

فعال

 

 

 

 

 

 

 

غیر فعال

خوشحال

 

 

 

 

 

 

 

غمگین

خوب

 

 

 

 

 

 

 

بد

زیبا

 

 

 

 

 

 

 

زشت

با ارزش

 

 

 

 

 

 

 

بی ارزش

رو راست

 

 

 

 

 

 

 

متقلب

سخت

 

 

 

 

 

 

 

نرم

تمیز

 

 

 

 

 

 

 

کثیف

تند

 

 

 

 

 

 

 

کند

پریشان

 

 

 

 

 

 

 

ارام

تلخ

 

 

 

 

 

 

 

شیرین

سالم

 

 

 

 

 

 

 

مریض

واضح

 

 

 

 

 

 

 

مبهم

خشن

 

 

 

 

 

 

 

ملایم

شجاع

 

 

 

 

 

 

 

ترسو

نامعنبر

 

 

 

 

 

 

 

معتبر

نا بالغ

 

 

 

 

 

 

 

بالغ

بی استعداد

 

 

 

 

 

 

 

بی استعداد

خونسرد

 

 

 

 

 

 

 

خونگرم

متواضع

 

 

 

 

 

 

 

خود خواه

 

فرم ب

نام و نام خانوادگی:

سن:

اکنون ، می خواهید چگونه شخصی باشید ؟ به عبارت دیگر شخص ایدآل شما که دوست دارید مانند او باشید باید دارای چه خصایصی باشد . خصایص فرد ایدال را با نمره های 1 تا 7 درجه بندی کنید و در جای مناسب علامت * بزنید .

 

7

6

5

4

3

2

1

 

قوی

 

 

 

 

 

 

 

ضعیف

عمیق

 

 

 

 

 

 

 

سطحی

مهربان

 

 

 

 

 

 

 

ظالم

عصبی

 

 

 

 

 

 

 

راحت

خوشایند

 

 

 

 

 

 

 

ناخوشایند

فعال

 

 

 

 

 

 

 

غیر فعال

خوشحال

 

 

 

 

 

 

 

غمگین

خوب

 

 

 

 

 

 

 

بد

زیبا

 

 

 

 

 

 

 

زشت

با ارزش

 

 

 

 

 

 

 

بی ارزش

رو راست

 

 

 

 

 

 

 

متقلب

سخت

 

 

 

 

 

 

 

نرم

تمیز

 

 

 

 

 

 

 

کثیف

تند

 

 

 

 

 

 

 

کند

پریشان

 

 

 

 

 

 

 

ارام

تلخ

 

 

 

 

 

 

 

شیرین

سالم

 

 

 

 

 

 

 

مریض

واضح

 

 

 

 

 

 

 

مبهم

خشن

 

 

 

 

 

 

 

ملایم

شجاع

 

 

 

 

 

 

 

ترسو

نامعنبر

 

 

 

 

 

 

 

معتبر

نا بالغ

 

 

 

 

 

 

 

بالغ

بی استعداد

 

 

 

 

 

 

 

بی استعداد

خونسرد

 

 

 

 

 

 

 

خونگرم

متواضع

 

 

 

 

 

 

 

خود خواه

 

 • تفسیر و نمره گذاری
  دارد
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • تعداد صفحات
  16
 • منبع
  دارد
 • ‫شاخص‬
  دارد
 • اعتبار و روایی
  دارد