پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس خود پنداره کودکان پیرز-هریس

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

Piers-Harissis children's self-concept scale

به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید:
1) بلی               2) خیر                    3) گاهی اوقات

1-همکلاسیهایم مرا مسخره می کنند.
2-من آدم شادی هستم.
3-دوست پیدا کردن برایم سخت است.
4-من اغلب غمگین هستم.
5-من زرنگ و باهوش هستم.
6-من آدم کمرویی هستم.
7-وقتی معلم مرا صدا می کند دستپاچه می شوم.
8-من از قیافه ام راضی نیستم.
9-وقتی بزرگ شدم شخص مهمی خواهم شد.
10-وقتی در مدرسه امتحان دارم نگران می شوم.
11-من مورد پسند دیگران نیستم.
12-من در مدرسه رفتار خوبی دارم.
13-وقتی اشتباهی پیش می آید اغلب تقصیر من است.
14-من برای خانواده ام زحمت درست می کنم.
15-من قوی هستم.
16-من عقاید و نظرات خوبی دارم.
17-من عضو مهمی در خانواده ام هستم.
18-من دوست دارم آن طور که می خواهم زندگی کنم.
19-من در ساختن کاردستی مهارت دارم.
20-من به آسانی از کار دست می کشم.
21-من تکالیف درسی ام را به خوبی انجام می دهم.
22-من معمولا کارهای بد زیادی را انجام می دهم.
23-من به خوبی می توانم نقاشی کنم.
24-من در نواختن موسیقی مهارت دارم.
25-من در منزل رفتارم بد است.
26-من در انجام دادن تکالیف درسی ام کند هستم.
27-من عضو مهمی در کلاس هستم.
28-من عصبی هستم.
29-من چشمهای زیبایی دارم.
30-من در جلوی کلاس به راحتی می توانم درس جواب دهم.
31-من در مدرسه خیالباف هستم.
32-من سربه سر برادر و خواهرم می گذارم.
33-دوستانم عقاید و نظرات مرا دوست دارند.
34-من اغلب دچار گرفتاری می شوم.
35-من در خانه به حرف دیگران گوش می کنم.
36-من خوشبخت هستم.
37-من خیلی نگران هستم.
38-والدینم انتظارات بیش از حد از من دارند.
39-من دوست دارم طوری که دلم می خواهد رفتار کنم.
40-احساس می کنم مرا در بازی راه نمی دهند.
41-من موهای قشنگی دارم.
42-من اغلب برای درس جواب دادن در مدرسه دستم را بالا می برم.
43-ای کاش با آنچه هستم تفاوت داشتم.
44-من شبها خوب می خوابم.
45-من از مدرسه بیزارم.
46-من دربازیها و ورزش به عنوان آخرین نفر انتخاب می شوم.
47-من زیاد مریض می شوم.
48-من اغلب با دیگران بد رفتاری می کنم.
49-همکلاسیهایم در مدرسه فکر می کنند من عقاید و نظرات خوبی دارم.
50-من غمگین هستم.
51-من دوستان زیادی دارم.
52-من شاد هستم.
53-من درباره خیلی چیزها بی اطلاع هستم.
54-من خوش تیپ هستم.
55-من نیرو و زور زیادی دارم.
56-من اغلب با دیگران دعوا می کنم.
57-من در میان پسرها محبوبیت دارم.
58-مردم سربه سر من می گذارند.
59-خانواده ام از من مایوس و ناامید هستند.
60-من چهره شاد و خندانی دارم.
61-وقتی سعی می کنم چیزی درست کنم خراب می شود.
62-در خانه اغلب سربه سر من می گذارند.
63-من دربازیها و ورزش سرگروه(کاپیتان) هستم.
64-من آدم دست و پا چلفتی ( بی دست و پا) هستم.
65-من به جای بازی کردن در بازیها و ورزش، تماشا می کنم.
66-من آنچه را که یاد می گیرم فراموش می کنم.
67-من به آسانی با دیگران کنار می آیم.
68-من به آسانی کنترلم را از دست می دهم.
69-من دربین جنس مخالف خودم محبوبیت دارم.
70-من خواننده خوبی هستم.
71-من دوست دارم به تنهایی کار کنم نه گروهی.
72-من برادر یا خواهرم را دوست دارم.
73-من قیافه خوبی دارم.
74-من اغلب می ترسم.
75-من همیشه اشیاء و وسایلم را می اندازم یا می شکنم.
76-دیگران می توانند به من اعتماد و اطمینان کنند.
77-من با دیگران فرق دارم.
78-من به چیزهای بدی فکر می کنم.
79-من به آسانی گریه می کنم.
80-من آدم خوبی هستم.