پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس همدم طلبی – دوری گزینی

1

مقیاس همدم طلبی – دوری گزینی
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس همدم طلبی – دوری گزینی

دونالد ام . برنشتاین ، جان سانتلی ، کارن آلترر ، و وینسنت اندرو سیگلیو

Pursuing- Distancing Scale (FDS)
 
لطفا اگر هریک از عبارات زیر درباره شما صادق است ، دور کلمه "بله" و اگر نیست دور کلمه "خیر" دایره بکشید. در مورد یک عبارت، هر دو پاسخ را علامت نزنید. گاهی ممکن است احساس کنید دو عبارت ظاهرا متناقض در مورد شما صادق است. در این گونه موارد علیرغم تناقض ظاهری، پاسخی را که بیشتر بیانگر وضع شماست، علامت بزنید. به این معنا که اگر دو عبارت ظاهرا متناقض نشان دهنده خصوصیت شماست، مانعی ندارد که به آن ها یک جور پاسخ بدهید .
 

#سوالاتبلهخیر
1)     وقتی با مردم صحبت می کنم مایلم به چشمان آنها زیاد نگاه کنم.
  
2)     اگر احساساتم به شدت جریحه دار شده باشد، برای نشان دادن آن تردید نمی کنم.
  
3)     وقتی اتفاق خوبی برایم افتاده باشد، برای گفتن آن به دیگران تحمل ندارم .
  
4)     هنگام پیشواز از خانواده و دوستان ، وقتی که بغل کردن و بوسیدن ها تمام می شود، خوشحال می شوم.
  
5)     معمولا بعد از دعوا سکوت می کنم و کنار می کشم .
  
6)     از برد و باخت لذت می برم .
  
7)     از تحسین و تمجید خودداری می کنم .
  
8)     معمولا در قطار یا اتوبوس با بغل دستی خود صحبت می کنم .
  
9)     وقتی اوضاع کاملا روشن و بدون ابهام باشد، راحت ترم .
  
10)برایم مشکل است به دیگری بگویم ،"دوستت دارم".
  
11)گرایش به خوشبینی دارم .
  
12)دوست دارم اوقات زیادی را صرف بازیهایی کنم که با مشارکت دیگران انجام می شود.
  
13)غالبا دلم می خواهد چیزهایی را که هوس می کنم ،بخرم.
  
14)وقتی از کار یا مدرسه به خانه می آیم با تماشای یک برنامه خوب تلویزیونی آرامش پیدا می کنم .
  
15)ارجیح می دهم از بی پرده گفتن اطلاعات خصوصی خودداری کنم .
  
16)دوست دارم وقتی هوس می کنم، با کمترین برنامه ریزی ممکن به مرخصی و استراحت بپردازم.
  
17)میهمانی دادن در خانه برایم خیلی سخت است .
  
18)وقتی به ترانه گوش می کنم ، توجه اصلی ام به اشعار آن است .
  
19)برایم راحت است که بگویم : "متاسفم" .
  
20)ترجیح می دهم از بکارگرفتن "ندای درون" خود پرهیز کنم .
  
21)ترجیح می دهم ساعت نبندم .
  
22)راحت به مردم اعتماد می کنم .
  
23)وقتی یک کار هنری را به خاطر می آورم، حواسم عمدتا به جنبه های فنی آن است .
  
24)حتی اگر احساساتی شوم، باز مایلم درباره افکارم صحبت کنم .
  
25)مایلم اتفاقات را با نظم و جزئیات دقیق آن شرح دهم .
  
26)در برقراری رابطه و ابراز محبت به همسرم ترجیح می دهم پیشقدم باشم .
  
27)خیلی سریع دوست می شوم .
  
28)هنگام سفر، در درجه اول مایلم به مقصد برسم .
  
29)درباره گذشته و آینده خیلی فکر می کنم .
  
30)ترجیح می دهم پول خود را پس انداز کنم .
  
31)اگر کسی به من بدهکار باشد از او می خواهم که پولم را پس بدهد .
  
32)در میهمانی خیلی سریع با دیگران رابطه برقرار می کنم .
  
33)از فیلم هایی خوشم می آید که داستان آن ها واضح باشد .
  
34)اگر با کسی اختلاف نظر داشته باشم ،نظر خود را به او می گویم .
  
35)برایم سخت است به دیگری بگویم : "از دست تو عصبانی هستم ".
  
36)معمولا بعد از یک مباحثه داغ از ادامه بحث درباره موضوع خودداری می کنم .
  
37)از فیلم هایی که مرا به گریه بیاندازدف خوشم می آید .
  
38)مایلم چیزهای نو و تازه را امتحان کنم .
  
39)اگر چیزی را که رستوران برایم می آورد خوب تدارک دیده نشده باشد، احتمالا آن را پس نمی دهم .
  
40)وقتی اشخاص نزدیک به من هیجانی می شوند، من ناراحت می شوم .
  
41)غالبا احساس می کنم وقتی مشغول صحبت با شخص دیگری هستم، نگاهم جای دیگری است .
  
42)اگر فوق العاده آزرده شده باشم، احساسات خود را کنترل می کنم .
  
43)اگر اتفاق خوبی برایم افتاده باشد، غالبا قبل از گفتن آن به دیگری، صبر می کنم .
  
44)وقتی به پیشواز خانواده و دوستان می روم، دوست دارم آن ها را بغل کنم و ببوسم .
  
45)معمولا بعد از دعوا زود آشتی می کنم .
  
46)از برد و باخت لذت نمی برم .
  
47)تعریف و تحسین کردن برایم راحت است .
  
48)هنگام سفر با قطار یا اتوبوس ،روزنامه یا کتاب می خوانم .
  
49)کنار آمدن با ابهام و بلاتکلیفی برایم تا حدی مشکل است .
  
50)برایم راحت است که به کسی بگویم : "دوستت دارم" .
  
51)گرایش به بدبینی دارم .
  
52)دلم می خواهد اکثر وقت خود را صرف خواندن کتاب های خوب کنم.
  
53)قبل از اکثر خریدها ، وضع مالی خود و قیمت ها را بررسی می کنم.
  
54)وقتی از کار یا مدرسه به خانه می آیم با گفتگو کردن خستگی را از تنم بیرون می کنم .
  
55)به آسانی درباره خودم با دیگران صحبت می کنم .
  
56)مایلم سفرهای تفریحی من با برنامه و به جاهایی باشد که از قبل می دانم چه خبر است .
  
57)علاقمندم دیگران را در خانه خود میهمان کنم .
  
58)وقتی به ترانه ای گوش می کنم ، عمدتا آهنگ آن توجه مرا جلب می کند .
  
59)برایم سخت است که بگویم : "متاسفم" .
  
60)مایلم از "ندای درون " خودم پیروی کنم .
  
61)ترجیح می دهم ساعت ببندم .
  
62)اعتماد کردن به مردم برایم سخت است .
  
63)وقتی یک کار هنری را به خاطر می آورم، حواسم به اثری است که روی من گذاشته است .
  
64)اگر احساس کنم ابراز نظرم به دیگران باعث آزردگی خاطر آن ها خواهد شد از این کار خودداری می کنم .
  
65)معمولا وقایع را بر حسب اثر کلی آن ها روی خودم شرح می دهم.
  
66)در برقراری رابطه و ابراز محبت به همسرم ، ترجیح می دهم او پیشقدم باشد .
  
67)در ایجاد دوستی خیلی کند عمل می کنم.
  
68)سفر به سوی مقصد به اندازه رسیدن به آن جا لذت بخش است .
  
69)برای من "زمان خال " از گذشته و اینده مهمتر است .
  
70)ترجیح می دهم پولم را خرج کنم .
  
71)اگر کسی به من بدهکار باشد، برای مطالبه پولم دچار تردید می شوم .
  
72)در میهمانی ها صبر می کنم دیگران به من نزدیک شوند .
  
73)من فیلم های انتزاعی و عمیق را ترجیح می دهم .
  
74)از پیچ و تاب دادن خود یا موهایم پرهیز می کنم .
  
75)برایم اسان است به دیگری بگویم : "ازدست تو عصبانی هستم" .
  
76)معمولا بعد از یک مباحثد داغ به بحث درباره موضوع ادامه می دهم .
  
77)به ندرت نسبت به فیلم های سینمایی واکنش عاطفی نشان می دهم .
  
78)ترجیح می دهم به کارهایی بپردازم که برایم آشنا و مانوس است .
79)اگر چیزی را که رستوران برایم می آوردخوب تدارک دیده نشده باشد، آن را پس می فرستم .
  
80)وقتی اشخاص نزدیک به من هیجانی می شوند، من آرامش خود را حفظ می کنم.
  
 
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387