پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی

1.00


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

Industrial Unit Job stressors Scale

لطفا عبارت زیر را که درباره عوامل فشارزای شغلی هستند به دقت مطالعه کنید و با گزینه های زیر پاسخ دهید.

1) هرگز                  2) به ندرت                 3) گاهی اوقات                4) اغلب اوقات

1- عدم مشورت سرپرستان با کارکنان
2- مدیریت ضعیف برخی از مسئولان
3- اشکال در نظام طبقه بندی مشاغل
4- عدم توجه مسئولان نسبت به مشکلات شخصی و خانوادگی کارکنان
5- مشکلات مربوط به موقعیت جغرافیایی و محرومیت شهرستان محل خدمت
6- عدم تناسب فضای منزل واگذار شده با تعداد عائله افراد
7- عدم شناخت سرپرستان از سختی و مشکلات کارکنان
8- مشکلات مربوط به موقعیت جغرافیایی و محرومیت شهرستان محل خدمت
9- وجود گرمای بیش از حد در محیط کار
10- عدم توجه به ارتقا و پیشرفت به موقع بعضی از کارکنان
11- رفتار خشن و تحکم آمیز بعضی از مسئولان با زیردستان
12- تبعیض از سوی سرپرستان در خصوص مزایای زیر دستان
13- عدم توجه و احترام برخی از سرپرستان نسبت به زیردستان
14- توزیع غیر عادلانه امکانات رفاهی
15- ارزش گذاری کمتر از استحقاق بر کار افراد
16- پایین بودن سطح تحصیلات برخی از سرپرستان
17- عدم برنامه ریزی اساسی از سوی مدیریت برای آسایش کارکنان
18- ضعیف بودن وجدان کاری در بین عده ای از کارکنان
19- مشخص نبودن مسئولیت های کاری در بین عده ای ازکارکنان
20- عدم توزیع عادلانه مسئولیت ها بین کارکنان با توجه به سوابق شغلی و میزان تحصیلات و غیره
21- خرابی و قدیمی بودن ماشین آلات و نبودن قطعات یدکی مناسب برای آنها
22- کم تجربه بودن برخی از سرپرستان
23- خستگی ناشی از کار
24- عدم اعتقاد برخی از مسئولان به ابتکار، نو آوری و گسترش فن آوری
25- عدم وجود برنامه های ورزش صبحگاهی در محل کار
26- تبعیض قائل شدن بعضی از سرپرستان در بین کارکنان
27- پایین بودن سطح خدمات بهداشتی در محیط کار
28- نامناسب بودن محل سکونت کارکنان
29- عدم وجود تغذیه مناسب در محل کار
30- مشخص نبودن جایگاه فرد یا حرفه وی در سازمان
31- نداشتن خدمات رفاهی کافی
32- اعمال فشار کاری زیاد از سوی برخی از سرپرستان به خاطر منافع و پیشرفت خود
33- عدم توجه سرپرستان به درخواست های مرخصی ساعتی