پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس انسجام خانوادگی

1.00


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس انسجام خانوادگی

Family Solidarity (unity) Scale

عبارتهایی درباره ارتباط شما و والدین تان داده شده است با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

1= کاملا مخالفم ... 2= مخالفم ... 3= نظری ندارم ... 4= موافقم ... 5 = کاملا موافقم

1.     مادرم ، رابطه سخت گیرانه ای بامن دارد.

2.     پدرم ، رابطه سخت گیرانه ای بامن دارد.

3.     در تصمیم گیری ها، همیشه با مادرم مشورت می کنم.

4.     در تصمیم گیری ها، همیشه با پدرم مشورت می کنم.

5.     من و مادرم احساسات همدیگر را کاملا درک می کنیم.

6.     من و پدرم احساسات همدیگر را کاملا درک می کنیم.

7.     دوست دارم کارها را بدون کمک والدینم انجام دهم.

8.     من و پدرم وقت زیادی را با همدیگر می گذرانیم.

9.     من و مادرم وقت زیادی را با همدیگر می گذرانیم.

10. من و پدرم رابطه نزدیکی داریم .

11. من و مادرم رابطه نزدیکی داریم .

12. دوست دارم در کنار والدینم باشم.

13. وقت کمی را با مادرم می گذرانم.

14. وقت کمی را با پدرم می گذرانم.

15. من و مادرم نمی توانیم احساسات یکدیگر را درک کنیم.

16. من و پدرم نمی توانیم احساسات یکدیگر را درک کنیم.

17. با مادرم خیلی صحبت می کنم.

18. با پدرم خیلی صحبت می کنم.

19. من و مادرم علاقه مندی های مشترکی داریم.

20. من و پدرم علاقه مندی های مشترکی داریم.

21. با مادرم احساس صداقت و دوستی می کنم.

22. با پدرم احساس صداقت و دوستی می کنم.

23. همیشه خودم به تنهایی و بدون مشورت با والدینم تصمیم گیری می کنم.

24. پدر و مادرم همدیگر را درک می کنند.

25. دوست دارم جدا از والدینم زندگی کنم.

26. پدر و مادرم زیاد به همدیگر نزدیک نیستند.

27. من به مادرم خیلی وابسته هستم.

28. من به پدرم خیلی وابسته هستم.

 

ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389