پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه

1

توضیحات
نظرات کاربران

جملات زیر ، به احساسات و نگرش های شما درباره دیگران ، هم چنین به روابطی که با آن ها برقرار می کنید ، مربوط می شود. این جملات مخصوصا نزدیکی ، صمیمیت و اعتماد به دیگران را دربر می گیرند. هر جمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر با احساس شما مطابقت دارد.

از گزینه های زیر برای پاسخ دادن استفاده کنید:

1) کاملا مخالفم                2) مخالفم                    3) نظری ندارم             4) موافقم                5) کاملا موافقم


1- دوست دارم احساساتم را با مردم در میان بگذارم.
2- دوست دارم خودم را به مردم نزدیک احساس کنم.
3- دوست دارم مردم از احساساتشان برای من حرف بزنند.
4- می ترسم که اگر احساساتم را برای مردم بیان کنم ، از طرف آن ها رد شوم.
5- می ترسم که در روابط صمیمی تحت سلطه دیگران قرار گیرم.
6- از این که در روابط صمیمی پذیرفته شوم ، اغلب تردید دارم.
7- از این که خیلی به مردم اعتماد داشته باشم ، می ترسم.
8- بیان احساسات ، مرا به مردم نزدیک می کند.
9- نمی خواهم از هیجان هایی صحبت کنم که دیگران را ناراحت می کند.
10- در روابط صمیمی ، نسبت به مردم خیلی سخت گیر هستم.
11- دوست دارم خودم را به کسانی که برایم جالب هستند نزدیک احساس کنم.
12- علاقه دارم اسرار درونی خود را برای دیگران فاش کنم.
13- از صحبت کردن درباره مسائل جنسی با کسی که برایم جذاب است ، می ترسم.
14- دوست دارم به شخصی که جذب من شده است نزدیک شوم.
15- نمی خواهم به دیگران نزدیک شوم ، زیرا ممکن است اختلاف هایی به وجود آید.
16- دوست دارم با کسانی که برایم جذاب هستند رابطه صمیمی داشته باشم.
17- وقتی انسان ها به یکدیگر نزدیک می شوند ، دوست دارم خیلی مراقب خودشان نباشند.
18- روابط صمیمی برایم رضایت کامل به همراه می آورد.
19- در جستجوی روابط صمیمی هستم.
20- برقراری روابط صمیمی برایم مهم است.
21- نیاز ندارم که احساسات و افکار خود را با مردم در میان بگذارم.
22- وقتی به دیگران نزدیک می شوم ، احتمال دارد چیزهایی ببینم که پذیرش آن ها برایم دشوار است.
23- دوست دارم تقریبا همه کسانی را که با من صمیمی هستند بپذیرم.
24- از حریم شخصی خود دفاع می کنم تا دیگران خیلی به من نزدیک نشوند.
25- سعی می کنم به اشخاصی که تمام فکرشان نزدیک شدن به من و اظهار صمیمیت است ، اعتماد نکنم.
26- می ترسم که در روابط صمیمی ، فردیت خود را از دست بدهم.
27- می ترسم که اگر وارد یک رابطه صمیمی جدی شوم ، کنترل خود را از دست بدهم.
28- رو راست و راحت بودن با دیگران ، در من احساس نزدیک بودن با آن ها را ایجاد می کند.
29- اگر فرد دیگری بودم ، دوست داشتم خودم را بشناسم.
30- فقط به کسانی نزدیک می شوم که با آن ها علایق مشترک دارم.
31- صحبت کردن از اسرار زندگی جنسی ، این احساس را به وجود می آورد که به دیگران نزدیک هستم.
32- به طور کلی ، نسبت به جنس خود و جنس مخالف ، به یک اندازه احساس نزدیکی می کنم.
33- وقتی کسی از نظر فیزیکی جذب من می شود ، تمایل پیدا می کنم که با او بیشتر صمیمی شوم.
34- برای من دشوار است که با بیشتر از یک نفر رابطه صمیمی داشته باشم.
35- معمولا ، وقت با مردم راحت و صمیمی هستم ، احساس خوبی به من دست می دهد.
36- طبق عادت ، می توانم نظر مردم را بپذیرم.
37- بیش از آن که با دیگران رابطه صمیمی برقرار کنم ، باید مطمئن باشم که می توانم خودم را کنترل کنم.
38- صمیمیت را قبول ندارم.
39- از شنیدن داستان های روابط صمیمی بین مردم لذت می برم.
40- با مردم رو راست حرف زدن ، احساس صمیمیت مرا بیشتر می کند.
41- سعی می کنم به مردم اعتماد داشته باشم و به آن ها نزدیک شوم.
42- به نظر من ، کسانی که می خواهند با دیگران صمیمی باشند ، دلایل پنهانی برای نزدیک شدن دارند.
43- وقتی با دیگران صمیمی می شوم ، امکان این که بازیچه قرار بگیرم زیاد است.
44- در مجموع فرد محافظه کاری هستم.
45- به نظر من ، سکس و صمیمیت مثل هم هستند ، یکی بدون دیگری نمی توتند وجود داشته باشد.
46- فقط در رابطه فیزیکی می توانم صمیمی باشم.
47- کسانی که با آنها رابطه صمیمی برقرار می کنم ، انتظاراتشان اغلب مانع رضایت خاطر من می شود.
48- برای حفظ روابط صمیمی ، سازش می کنم.
49- وقتی از نظر فیزیکی کسی را جذب می کنم ، تمایل پیدا می کنم که با او رابطه صمیمی داشته باشم.
50- صمیمیت ، به همان اندازه که می تواند احساسات بد به همراه آورد ، احساسات خوب نیز به همراه می آورد.