پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس احساس خواهی

1

مقیاس احساس خواهی
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس احساس خواهی

« ماروین زاکرمن» 40 ماده
در زمینه های متفاوت دو انتخاب پیشنهاد شده است ، A و B . هردو را با دقت بخوانید و آن چه را که با ویژگی های شما بیشتر سازگاری دارد ، مشخص کنید .
1- A. جشن هایی را دوست دارم که مردم سخت سرگرم شوند و هیچ چیزی را ملاحظه نکنند .
B . جشن هایی را دوست دارم که مردم راحت باشند و رد مباحث خوب درگیر شوند.

2- A . فیلم هایی وجود دارد که می خواهم دو یا حتی سه بار آن ها را ببینم .
B . فیلمی را که قبلا دیده ام ، دیگر نمی توانم دوباره تماشا کنم.

3- A . دوست داشتم کوهنورد می شدم .
B . نمی توانم بفهمم که مردم چگونه زندگی خود را با کوهنوردی به خطر می اندازند .

4- A . از هرنوع بوی بدن بدم می اید .
B . برخی از بوهای بدن را دوست دارم .

5- A . از این که هر روز قیافه های یکسانی ببینم ، کسل می شوم .
B . از دیدن قیافه های آشنا و عادی خوشحال می شوم .

6- A . دوست دارم در شهرها و یا در مناطق نا آشنا به تنهایی بگردم ، حتی اگر امکان گم شدن وجود داشته باشد .
B . برای دیدن یک محیط نا آشنا ، ترجیح می دهم با یک راهنما همراه باشم .

7- A . افرادی را که فقط برای شوک وارد کردن به دیگران یا ناراحت کردن آن ها حرف می زنند ، دوست ندارم . .
B . پیش بینی آن چه دیگران می خواهند بگویند یا انجام بدهند ، برای من کسل کننده است .

8- A . معمولا فیلم یا نمایشی را که بتوانم رویدادهای آن را پیش بینی کنم ، دوست ندارم .
B . از تماشای فیلم یا نمایشی که بتوانم رویدادهای آن را پیش بینی کنم ، ناراحت نمی شوم .

9- A . تا به حال حشیش کشیده ام یا دوست دارم بکشم .
B . هرگز حاضر نیستم حشیش بکشم .

10- A . دوست ندارم هر ماده ای را که آثار عجیب یا خطرناکی دارد ، تجربه کنم .
B . دوست دارم برخی مواد توهم زا را تجربه کنم .

11- A . افراد منطقی از کارهای خطرناک دوری می جویند .
B . گاهی دوست دارم به کارهای کمی خطرناک دست بزنم .

12- A . از کسانی که هر روز دوست عوض می کنند ، خوشم نمی آید .
B . نمی توانم بفهمم که مردم چگونه زندگی خود را با کوهنوردی به خطر می اندازند

13- A . متوجه شده ام که محرک ها مرا ناراحت می کنند .
B . دوست دارم محرک های تازه ای تجربه کنم .(مثلا تریاک بکشم).

14- A . وقتی به رستوران می روم ، دوست دارم غذاهایی بخورم که هرگز نخورده ام .
B . غذایی را سفارش می دهم که می شناسم تا پشیمان نشوم .

15- A . دوست دارم بازی افراد تازه کار یا عکس های مسافرت را تماشا کنم .
B . نگاه کردن به بازی افراد تازه کار یا دیدن عکس های مسافرت مرا کسل می کند .

16- A . دوست دارم اسکی روی آب یاد بگیرم .
B . دوست ندارم اسکی روی آب یاد بگیرم .

17- A . دوست دارم موج سواری یاد بگیرم .
B . دوست ندارم موج سواری یاد بگیرم .

18- A . دوست دارم به مسافرت بروم بدون ان که قبلا مسیر را تعیین کنم یا تقویم داشته باشم .
B . وقتی به مسافرت می روم ، دوست دارم مسیر و زمان را به دقت تعیین کنم .

19- A . ترجیح می دهم دوستان بسیار عادی داشته باشم .
B . دوست دارم دوستان بسیار سرشناس داشته باشم ، مثل خوانندگان و نوازندگان .

20- A . دوست داشتم کوهنورد می شدم .
B . نمی توانم بفهمم که مردم چگونه زندگی خود را با کوهنوردی به خطر می اندازند

21- A . دوست ندارم خلبانی یاد بگیرم .
B . دوست دارم خلبانی یاد بگیرم و

22- A . دوست دارم حرف های افراد همجنس باز را گوش دهم .
B . از هر فرد همجنس باز فرار می کنم .

23- A . دوست دارم سقوط با چتر نجات را تجربه کنم .
B . سقوط از هواپیما را دوست ندارم ، چه با چتر نجات چه با وسیله دیگر .

24- A . دوستانی را ترجیح می دهم که اصلا قابل پیش بینی نیستند ..
B . دوستانی را ترجیح می دهم که قابل اعتماد هستند و رفتارشان قابل پیش بینی است .

25- A . علاقه ندارم که تنها برای سرگرمی ، هر چیزی را تجربه کنم .
B . دوست دارم تجربه ها و هیجان های تازه ای داشته باشم ، حتی اگر کمی ترسناک ، غیر عادی یا غیرقانونی باشد .

26- A . هنر واقعی را در وضوح ، تقارن شکل و هماهنگی رنگ ها می دانم .
B . زیبایی را در استفاده از رنگ های تند ، برای ایجاد شکل های نامنظم می دانم .

27- A . دوست دارم اوقات فراغت خود را در اطراف خانه بگذرانم .
B . این که مدت زیادی در اطراف خانه بمانم ، خسته می شوم .

28- A . شیرجه رفتن در آب را خیلی دوست دارم .
B . از شیرجه رفتن در آب هیچ لذتی نی برم .

29- A . دوست دارم با افرادی قدم بزنم که ظاهر بسیار جذابی دارند .
B . دوست دارم با افرادی قدم بزنم که ظاهرشان مثل خودم است .

30- A . معتقد هستم که باید در عروسی ها و جشن ها نیز باید به اندازه معقول شادی کرد . .
B . باید در عروسی ها و جشنها رودربایستی را کنار گذاشت و حسابی لذت برد .

31- A . بدترین نقص اجتماعی ، بی ادبی است .
B . بدترین نقص اجتماعی ، کسل بودن است .

32- A . هر فرد باید ، پیش از ازدواج ، بارها مصاحبت با جنس مخالف را تجربه کند .
B . دو نفری که با هم ازدواج می کنند ، باید اولین باری باشد که با جنس مخالف روبرو می شوند.

33- A . حتی اگر پول داشتم ، با افرادی که قمار می کنند ، تریاک می کشند و بی خیال هستند ، رفت و آمد نمی کردم .
B . دوست دارم با کسانی که قمار می کنند ، تریاک می کشند و بی خیال هیتند ، همراه باشم.

34- A . افراد سرزنده و شوخ را دوست دارم ، هرچند که گاهی به دیگران توهین می کنند .
B . از کسانی که دیگران را مسخره می کنند نفرت دارم .

35- A . دوست ندارم به فیلم های خلاف عفت عمومی نگاه کنم .
B . مشاهده فیلم های غیر اخلاقی برایم جالب است .

36- A . دوست دارم چیزهایی بخورم یا بنوشم که آگاهی مرا تغییر می دهند .
B . از کسانی که دنبال مشروب یا مواد مخدر می روند ف دوری می جویم .

37- A . مردم باید طبق هنجارهای حاکم بر اجتماع لباس بپوشند .
B . مردم باید به شیوه متمایز لباس بپوشند ، حتی اگر پیامد ناگوار داشته باشد .

38- A . به نظر من ، دورتر از ساحل شنا کردن ، احمقانه است .
B . دوست دارم شنا بلد باشم و تا دورها شنا کنم .

39- A . افراد کند و کسل کننده حوصله ام را سر می برند .
B . با هر کسی که ملاقات می کنم ، چیزتازه ای در او تشخیص می دهم .

40- A . به هنگام کوهنوردی ، عبور از مسیرهای ناشناخته را جایز نمی دانم .
B . به هنگام کوهنوردی ، دوست دارم مسیرهای تازه کشف کنم .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380