پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس احساس کارآمدی معلم

1.00

دانلود (فقط سوالات)

ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

Hoy‚ W.K. & Woolfolk‚ A.E. (1993)

با گزینه های زیر به سوالات پاسخ دهید:
1)کاملاً مخالفم            2)مخالفم           3)تا حدودی مخالفم            4)تا حدودی موافقم           5)موافقم        6)کاملاً موافقم

1-میزان یادگیری دانش آموزان، در درجه اول به سابقۀ خانوادگی آنها بر می گردد.
2-اگر دانش آموزان در خانه انضباطی ندیده باشند، آنها احتمالاً هیچ انضباطی را نمی پذیرند.
3-زمانی که واقعاً سعی و تلاش می کنم، می توانم اغلب دانش آموزان مشکل دار را به راه بیاورم.
4-معلم در موفقیتی که می تواند به دست بیاورد بسیار محدود است، زیرا محیط خانه دانش آموز تاثیر زیادی در موفقیت او دارد.
5-اگر والدین مایل باشند که کار بیشتری برای بچه های آنها انجام دهم، من می توانم فعالیت بیشتری انجام دهم.
6-اگر یک دانش آموز نتواند مطالب درس قبل را به یاد بیاورد، من قادر خواهم بود که حافظه او را برای درس بعد تقویت کنم.
7-اگر یک دانش آموز در کلاس من شروع به سر و صدا و اذیت کند، من مطمئن هستم که سریع می توانم راهی برای تغییر رفتار او پیدا کنم.
8-اگر یکی از دانش آموزانم نتواند تکالیف کلاسی اش را انجام دهد، من قادر خواهم بود که میزان سختی و دشواری آن تکلیف را بررسی کنم.
9-اگر واقعاً سعی و تلاش کنم، می توانم سر سخت ترین و یا بی انگیزه ترین دانش آموزان را به راه بیاورم.
10-وقتی عملکرد یک دانش آموز پایین می آید، یک معلم واقعاً کاری نمی تواند انجام دهد، زیرا انگیزه و عملکرد دانش دانش آموز به محیط خانه او بر می گردد.
با سپاس فراوان از آقای دکتر علی عسگری که با در اختیار گذاشتن نشانی ابزار و این برگردان کوشش خود را با دیگران سهیم شده اند.
 
Teaching Efficacy (TE) and Personal Efficacy (PE)
شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.