پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس اضطراب (استرس) کتل

1

هنجار گزینی نمرۀ کلی اضطراب - دارد
جدول سوالات - دارد
روش تصحیح و نمره گذاری - دارد
هنجار گزینی نمره های خام - دارد
هنجارگزینی ایرانی - دارد
نمره های طراز شدۀ - دارد
تعداد سوالات - 40 سوال
حجم فایل - 790 KB
نوع فایل - Word | PDF
۱۵,۰۰۰ تومان
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

در مقابل هر سوال سه پاسخ و زیر هر پاسخ یک مربع وجود دارد.

سوالات تست اضطراب کتل را به دقت بخوانید و پاسخی را که با وضعیت شما بیشتر سازگاری دارد با علامت × در داخل مربع مشخص کنید . برای آشنایی ، دو سوال نمونه ذکر شده است .

 
مثال اول : من قدم زدن را دوست دارم .
 
بلی
گاهی
خیر
مثال دوم : من ترجیح می دهم عصرها . . .
الف : باکسی گپ بزنم .
ب : به سینما بروم .
 
الف
؟
ب
سعی نمایید کمتر از پاسخ وسط استفاده کنید .
به همه سوالها پاسخ دهید . برای هر سوال تنها یک پاسخ انتخاب کنید . پاسخ های شما محرمانه خواهد ماند .
وقت خود را به تردید و دو دلی نگذرانید . پس از آن که سوال را خواندید ، بلافاصله بر اساس آن چه حالا فکر یا احساس می کنید ، پاسخ دهید . نه بر اساس آن چه که هفته گذشته فکر می کردید و یا معمولاً فکر می کنید .
اکثر افراد در 5 دقیقه و تعداد کمی نیز در مدت 10 دقیقه به این سوالها پاسخ می دهند .
 
1- علاقه من به مردم یا سرگرمی ها خیلی زود عوض می شود .
 
درست
؟
غلط
2- حتی اگر اشخاص نظر خوبی به من نداشته باشند ، آرامش کامل خود را از دست نمی دهم .
 
درست
؟
غلط
3- قبل از اظهار نظر تامل می کنم تا مطمئن شوم آنچه می گویم درست است .
 
درست
؟
غلط
4- تمایل دارم حسادت کنم .
 
گاهی
بندرت
هرگز
5- اگر قرار باشد زندگیم را دوباره از سر بگیرم :
الف : آن را به گونه ای متفاوت سازمان می دادم .
ب : دلم می خواست همین زندگی را داشته باشم .
 
الف
؟
ب
6- در همه مسایل با والدینم مشورت می کنم .
 
بله
؟
خیر
7- اگر پاسخ نه بشنوم ناراحت می شوم ، حتی اگر بدانم آنچه می خواهم غیر ممکن است .
 
درست
؟
غلط
8- در صداقت افرادی که با من رفتاری دوستانه تر از حد انتظار دارند ، تردید می کنم .
 
درست
؟
غلط
9- والدینم ( یا کسانی که مرا بزرگ کرده اند ) هر وقت دستور می دادند و می خواستند که من از آن ها اطاعت کنم :
الف : همیشه منطقی بودند .
ب : اغلب غیر منطقی بودند .
 
الف
؟
ب
10- به نظر می رسد که نیاز من به دوستان ، بیشتر از نیاز آن ها به من است .
 
گاهی
بندرت
هرگز
11- مطمئن هستم که می توانم در مقابل یک مشکل ناگهانی مقاومت کنم .
 
بندرت
گاهی
اغلب
12- وقتی بچه بودم از تاریکی می ترسیدم .
 
اغلب
گاهی
هرگز
13- گاهی دیگران می گویند که من هیجان خود را به آسانی اعمال و گفتار نشان می دهم.
 
بله
؟
خیر
14- اگر مردم از محبت و مهربانی من سوء استفاده کنند :
الف : ناراحت می شوم و کینه به دل می گیرم .
ب : به زودی فراموش می کنم و می بخشم .
 
الف
؟
ب
15- انتقاد های مردم ، بیشتر از آن چه به من کمک کنند ، ناراحتم می کنند .
 
اغلب
گاهی
هرگز
16- برایم اتفاق می افتد که خیلی زود علیه مردم عصبانی می شوم .
 
بله
؟
خیر
17- درست مثل زمانی که چیزی را بخواهم و ندانم که چه می خواهم ، احساس نگرانی می کنم .
 
بندرت
گاهی
اغلب
18- گاهی از خود می پرسم که آیا مردم واقعاً به آنچه می گویم علاقمندند ؟
 
درست
؟
غلط
19- هرگز دچار احساس های نامعلوم مثل درد های مبهم ، اختلالات هاضمه ، شنیدن صدای قلب و غیره نشده ام .
 
درست
؟
غلط
20- در موقع بحث با برخی مردم ، آن قدر ناراحت می شوم که به زحمت حرف می زنم.
 
گاهی
بندرت
هرگز
21- وقتی کاری انجام می دهم ، بیشتر از دیگران انرژی صرف می کنم ، چون با اضطراب کار می کنم .
 
درست
؟
غلط
22- شیوه ای به کار می برم که حواس پرتی نداشته باشم و جزئیات را فراموش نکنم .
 
درست
؟
غلط
23- موانع و دشواری ها هرچه باشد ، همیشه پشتکار نشان می دهم و اولین هدفهای خود را دنبال می کنم .
 
بله
؟
خیر
 • هنجار گزینی نمرۀ کلی اضطراب
  دارد
 • جدول سوالات
  دارد
 • روش تصحیح و نمره گذاری
  دارد
 • هنجار گزینی نمره های خام
  دارد
 • هنجارگزینی ایرانی
  دارد
 • نمره های طراز شدۀ
  دارد
 • تعداد سوالات
  40 سوال
 • حجم فایل
  790 KB
 • نوع فایل
  Word | PDF