پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

1

توضیحات
نظرات کاربران

Sternberg’s Triangular Love Scale


در جای خالی هر یک از جملات مقیاس زیر ، ابتدا اسم کسی را بنویسید که او را دوست دارید یا شیفته او هستید . اگر نخواستید اسم بنویسید ، می توانید یک علامت اختصاری بگذارید . بعد مشخص کنید که تا چه اندازه با هریک از جملات موافق هستید . برای این کار از مقیاس 9 درجه ای ، که در آن 1= اصلا ، 5= به طور متوسط ، 9= به طور کامل استفاده کنید . از بقیه اعداد بین 1 و 9 ، براساس سطح موافقت خود با جملات کمک بگیرید . عدد مورد موافقت را در مقابل هر سوال بنویسید .
به طور کامل 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اصلا


1- به شدت در فکر راحتی "........." هستم .
2- با "........." روابط بسیار گرمی دارم .
3- در مواقع دشوار ، می توانم روی "........." حساب کنم .
4- "........." می تواند ، در مواقع دشوار ، روی من حساب کنم .
5- اماده ام هرچه دارم با "........." قسمت کنم .
6- "........." خیلی مرا از نظر عاطفی حمایت می کند .
7- "........." را از نظر عاطفی خیلی حمایت می کنم .
8- با "........." خیلی خوب ارتباط برقرار می کنم .
9- در زندگی خود ، خیلی به "........." بدهکار هستم .
10- خیلی خودم را به "........." نزدیک احساس می کنم .
11- با "........." روابط بسیار خوشایندی دارم .
12- به نظر خودم "........." را خوب درک می کنم .
13- "........." مرا خیلی خوب درک می کند .
14- فکر می کنم که می توانم به "........." افتخار کنم .
15- برخی اسرار خودم را در اختیار "........." می گذارم .
16- هیچ چیزی مرا به اندازه دیدن "........." بر نمی انگیزد .
17- تعجب می کنم که در طول روز نیز خواب "........." را می بینم .
18- رابطه من با "........." حیلی رمانتیک است .
19- شخصا ، "........." را خیلی جذاب می دانم .
20- به نظر من "........." یک فرد و ایده آل است .
21- اصلا نمی توانم فکر کنم که فرد دیگری مثل "........." بتواند مرا این قدر خوشحال کند .
22- ترجیح می دهم با "........." باشم نه با هرکس دیگر .
23- هیچ چیزی مهمتر از رابطه من با "........." نیست .
24- مخصوصا دوست دارم که با "........." رابطه فیزیکی داشته باشم .
25- در رابطه من با "........." تقریبا سحر و جادو وجود دارد .
26- واقعا "........." را می پرستم .
27- نمی توانم بدون "........." زندگی کنم .
28- رابطه من با "........." خیلی هوس انگیز است .
29- وقتی فیلم های عاشقانه نگاه می کنم و وقتی رمان های عشقی می خوانم به یاد "........." می افتم .
30- در مورد "........." همیشه خیال پردازی می کنم .
31- متقاعد شده ام که "........." را دوست دارم .
32- تلاش من این است که رابطه ام را با "........." حفظ کنم .
33- به علت تعهدی که نسبت به "........." دارم ، اجازه نمی دهم کسی بین ما دخالت کند .
34- معتقدم که رابطه من با "........." همیشه ثابت خواهد بود .
35- هیچ چیزی نمی تواند در تعهد من نسبت به "........." خلل وارد شود .
36- عشق من نسبت به "........." تا آخر عمرم باقی خواهد ماند .
37- همیشه نسبت به "........." احساس مسوولیت خواهم کرد .
38- تعهد من نسبت "........." بسیار سفت و سخت است .
39- نمی توانم تصور کنم که بین من و "........." فاصله بیفتد .
40- در مورد عشق خود نسبت به "........." تردید ندارم .
41- رابطه خودم را با "........." دائمی می دانم .
42- رابطه خودم را با "........." یک تصمیم گیری عاقلانه می دانم .
43- خودم را نسبت به "........." مسوول می دانم .
44- تصمیم دارم به رابطه خود با "........." ادامه دهم .
45- حتی زمانی که "........." رفتار نامناسب دارد ، سعی می کنم رابطه خود را با او حفظ کنم .