پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان

1.00

دانلود (فقط سوالات)

ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

مقاله مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان

Comparison of early maladaptive schemas with dark personality traits among students

این تحقیق با هدف مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان انجام شد.

حجم نمونه با استفاده از از جدول کرجسی و مورگان(1970)حجم نمونه 303 نفربوده؛ که از تعداد 303 پرسشنامه توزیع شده، 200 پرسشنامه به طور کامل و بدون خطا، برگشت داده شد، بنابراین نرخ بازگشت پرسشنامه‌ها 92 درصد بوده است.

جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ(1999) و شخصیت تاریک توسط جانسون و وبستر(2010) استفاده گردید.داده های بدست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی رگرسیون چند متغیره در نرم افزار spss نسخه 20 تحلیل شدند.

نتایج تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی‌های شخصیت تاریک معنادار است و همچنین ضریب همبستگی بین طرحواره های ناسازگار اولیه با خودشیفتگی، ماکیاولیستی وجامعه ستیزی نیز معنادار است.

 

1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 3
1-3- ضرورت تحقیق. 5
1-4-اهداف تحقیق 5
1-4-1-هدف اصلی 5
1-4-1-هدف اصلی 5
1-5-فرضیه ها یا سوالها. 6
1-5-1-فرضیه اصلی 6
1-5-2-فرضیه­های فرعی. 6
1-6-تعریف واژه ها و اصطلاحات ( به صورت مفهومی و عملیاتی). 6    
1-6-1-تعاریف نظری 6
1-6-1-1- طرح واره های ناسازگار اولیه 6
1-6-1-2 ویژگی های شخصیت تاریک. 6
1-6-2-تعاریف عملیاتی. 7
1-6-1- طرح واره های ناسازگار اولیه 7
1-6-2- ویژگی های شخصیت تاریک 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- طرح واره های ناسازگار اولیه.
2-1-1- مفهوم طرحواره 8
2-1-2-طرحواره ناسازگار اولیه 10
2-1-3-ویژگی های طرحواره های ناسازگار اولیه 11
2-1-4- منشا و ریشه‌های طرحواره. 12
2-1-5- بیولوژی طرحواره های ناسازگار اولیه 14
2-1-6-حوزه های طرحواره وطرحواره ناسازگاراولیه 15
2-1-6-1- حیطه اول: بریدگی وطرد 15
   
   
شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.