پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

درک عواقب هیجان های خود: آزمون عملکردی

5


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

 

هوش هیجانی دیویس آزمون 9

9th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis

هر یک از موارد زیر یک موقعیت اجتماعی را توصیف می کند که احتمال دارد در آن قرار بگیرید. بعد از هر توصیف از شما خواسته خواهدد شد که "ممکن ترین" واکنش یا واکنش های هیجانی را که، شخصا تجربه خواهید کرد، نشان دهید. در بعضی موارد دیگر بیش از یک واکنش امکان پذیر است لذا دور پاسخ یا پاسخ هایی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .


1- مدتی است غم و افسردگی احساس می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. بی اشتهایی
b. بی خوابی
c. تمرکز بهتر
d. بی میلی به رابطه جنسی

2- چند روزی است که اضطراب شدیدی احساس می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. افزایش اشتها
b. افزایش خوش بینی
c. بی خوابی
d. نگرانی دائمی

3- نسبت به یکی از افراد خانواده خود احساس خشم می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. احساس ارامش
b. زود رنجی نسبت به دیگران
c. افکار پی در پی درباره آن فرد
d. بازدهی بیشتر در محیط کار

4- از اشتباه کوچکی که در محیط کار کرده اید خجالت زده هستید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. درون گرایی بیشتر
b. افزایش اعتماد به نفس
c. بهبود در تمرکز حواس
d. کاهش عزت نفس

5- شما واقعا سرحال و خوشحال هستید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. بیشتر حرف زدن
b. بهبود در تمرکز حواس
c. زودخشم تر شدن [ زود رنج شدن]
d. دست و دلباز شدن

6- به علت موفقیت های دخترتان خیلی احساس غرور می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. زودخشمی بیشتر [زودرنجی بیشتر]
b. بی اشتهایی
c. کاهش عزت نفس
d. گفتن موفقیت های او به دیگران

7- همکارتان ارتقا رتبه یافته است اما فکر می کردید حق شماست و در نتیجه احساس حسادت می کنید . احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. دشواری در تمرکز حواس
b. دست و دلبازی بیشتر
c. بازدهی بیشتر در محیط کار
d. خودخواهی بیشتر

8- رئیستان مجبورتان کرده است که به مدت یک هفته هر شب تا دیر وقت کار کنید و در نتیجه از دست او ناراحت و عصبانی هستید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. او را مورد انتقاد قرار می دهید
b. به همکارانتان شکایت می کنید
c. از این که به شما نیاز دارد احساس غرور می کنید
d. نسبت به همکارانتان احساس حسادت می کنید

9- از یکی از افراد پیرامونتان خوشتان آمده است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. با علاقه به جوک های او می خندید
b. به ظاهر خود توجه بیشتری نشان می دهید
c. عزت نفستان پایین می آید
d. تحریک پذیر تر و زودرنج تر می شوید

10- درباره یکی از آشنایانتان حرف خصمانه زده اید و اکنون احساس گناه می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. از او دوری می کنید
b. افسرده می شوید
c. احساس رضایت درونی می کنید
d. برایش کار خوبی انجام می دهید