پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

ارزیابی باورهای شخصی

5

پرسشنامه ارزیابی باورهای شخصی توسط آلبرت الیس تهیه و تدوین شده است .این پرسشنامه شامل 50 سوال است و هدف آن ارزیابی کردن باورهای شخصی فرد می باشد .امتیازبندی پرسشنامه طبق طیف لیکرت بوده از کاملا موافق تا کاملا مخالف درجه بندی شده است

 


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
ارزیابی باورهای شخصی
توضیحات
نظرات کاربران

ارزیابی باورهای شخصی

ارزیابی باورهای شخصی ؟ 50 سوال

روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی باورهای شخصی

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

Survey of Personal Beliefs

Ellis‚ Albert
مردم ایده ها و عقاید متفاوتی دارند . می خواهیم نظر شما را در مورد عبارت های زیر بدانیم . با استفاده از اعداد زیر گزینه ای را که بیشتر از همه باور شما را راجع به هر مورد نشان می دهد انتخاب کنید .
6= کاملا مخالف 5= مخالف 4= کمی مخالف 3= کمی موافق 2= موافق  1= کاملا موافق


1- سرو کار داشتن با برخی افراد ممکن است بسیار ناخوشایند باشد ، ولی هرگز نمی تواند وحشتناک یا فجیع باشد .
2- وقتی مرتکب اشتباهی می شوم ، اغلب به خودم می گویم : " نباید این کار را می کردم".
3- مردم باید کاملا از قانون اطاعت کنند .
4- هیچ چیزی وجود ندارد که " نتوانم تحمل کنم ".
5- نادیده گرفتن شدن ، یا دست و پا چلفتی بودن در یک جمع ، احساس ارزش شخصی مرا کاهش می دهد .
6- برخی موقعیت های زندگی حقیقتا وحشتناک هستند .
7- در برخی زمینه ها حتما باید شایسته تر باشم .
8- والدین من باید در مورد آن چه از من می خواهند منطقی باشند .
9- بعضی چیزها وجود دارند که نمی توانم آن ها را تحمل کنم .
10- ارزش شخصی من به خاطر موفقیت های تحصیلی یا شغلی ام بالا نمی رود .
11- شیوه رفتار بعضی بچه ها خیلی بد است .
12- برخی اشتباهات خیلی واضح را نباید مطلقا در زندگی مرتکب شوم .
13- هیچ دلیلی وجود ندارد دوستان من آن چه را که من می خواهم انجام دهند، حتی اگر قول آن را به من داده باشند و این کار برای من مهم باشد .
14- وقتی دوستان (یا فرزندان) من نسنجیده ، شتاب زده یا نامناسب رفتار می کنند ، نمی توانم رفتار آنها را تحمل کنم .
15- مردم به دو دسته خوب و بد تقسیم می شوند که با مشاهده رفتار آنها می توان آن را فهمید .
16- بعضی وقت ها اتفاقات خیلی بدی می افتد .
17- هیچ چیز در زندگی وجود ندارد که مجبور به انجام دادن باسم .
18- بجه ها بالا خره باید یادبگیرند که به تعهدات خود پایبند باسند .
19- گاهی اوقات نمی توانم پیشرفت ضعیف خودم را در زمینه تحصیلی یا یا شغلی تحمل کتم .
20- حتی وقتی که اشتباهات جدی یا پر هزینه ای مرتکب می شوم ، یا باعث رنجش دیگران می شوم ، ارزش های شخصی من تغییری نمی کند .
21- اگر نتوانم افرادی را دوستشان دارم راضی کنم ، احساس خیلی بدی خواهم داشت .
22- دوست دارم که در زمینه تحصیلی (شغلی ) موفق تر باشم، ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که مجبور به انجام این کار باشم .
23- معتقدم که مردم اصلا نباید در ملاء عام رفتار ناشایستی داشته باشند .
24- نمی توانم فشار و استرس زیادی را تحمل کنم .
25- تایید یا عدم تایید دوستان یا خانواده ام ارزش های شخصی مرا تغییر نمی دهد .
26- اگر فردی از اعضای خانواده ام دچار مشکلات پزشکی شود ، ناگوار خواهد بود ولی خیلی وحشتناک نیست .
27- هر کاری که تصمیم به انجام آن می گیرم باید حتما عملکرد خوبی در آن داشته باشم .
28- معمولا اشکالی ندارد که نوجوانان رفتار متفاوتی داشته باشند . مثل خوردن پیتزا برای صبحانه یا ریختن لباس ها و کتاب ها اطراف اتاقشان .
29- نمی توانم بعضی از کارهای دوستان یا اعضای خانواده ام را تحمل کنم .
30- کسی که مرتکب گناه می شود یا مکررا باعث رنجش دیگران می شود ، "انسان بدی" است .
31- اگر یکی از کسانی که من دوستش دارم دچار مشکلات روانی شود و بستری گردد ، احساس خیلی بدی خواهم داشت .
32- باید حتما مطمئن شوم که همه چیز در زمینه های مهم زندگیم به خوبی پیش می رود .
33- دوستان نزدیک من باید چیزهایی را که برایم اهمیت دارند انجام دهند .
34- می توانم به راحتی موقعیت های ناخوشایند و برخوردهای ناراحت کننده و خشن را بادوستانم تحمل کنم .
35- ارزیابی هایی که دیگران (دوستان ، معلمان ، استادان) از من دارند ، برای ارزشیابی من از خودم بسیار مهم است .
36- وقتی که دوستانم در ملاء عام با من برخورد نسنجیده و نامناسبی دارند ، احساس خیلی بدی پیدا می کنم .
37- قطعا برخی از اشتباهاتی را که مرتکب می شوم ، نباید مرتکب شوم .
38- دلیلی ندارد که اعضای خانواده ام آن طور که از آنها انتظار دارم با من رفتار کنند .
39- وقتی که بسیاری از کارها خوب پیش نمی روند ، وضعیت غیرقابل تحمل می شود .
40- من اغلب خودم را براساس موفقیت در کار یا مدرسه و یا پیشرفت های اجتماعی مورد ارزیابی قرار می دهم .
41- اگر در کار یا تحصیل به طور کامل با شکست مواجه شوم ، وضعیت خیلی بدی پیش خواهد آمد .
42- دلیلی وجود ندارد که بهتر از این که هستم بشوم .
43- بعضی چیزها هستند که دیگران نباید به هیچ وجه انجام دهند .
44- در مورد افرادی که در محل کار یا مدرسه با آنها هستم ، چیزهایی هست که نمی توانم تحمل کنم .
45- مشکلات جدی عاطفی یا حقوقی ارزش های مرا در نظر خودم پایین می آورد .
46- حتی موقعیت های بسیار بد و ناگوار مثل رد شدن در امتحان یا گم کردن مقدار زیادی پول یا از دست دادن کار نیز فاجعه نیستند .
47- برای این که نباید در مدرسه یا محل کار مرتکب اشتباه شوم ، دلایل کافی وجود دارد .
48- دوستان و خانواده ام قطعا باید با من رفتاری بهتر از آن چه برخی اوقات دارند ، داشته باشند .
49- وقتی دوستانم آن طور که می خواهم با من رفتار نمی کنند ، به راحتی می پذیرم .
50- لازم است به کودکان یاد بدهیم که می توانند با داشتن عملکرد مناسب در مدرسه و جلب رضایت والدین خود ، " پسران و دختران خوبی" باشند . 
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388