پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

آزمون ترس (FCL)

آزمون ترس (FCL)

4.85

از این پرسشنامه، بی شک می‌توان برای جمع آوری اطلاعات دربارۀ ترس‌های انسانی استفاده نمود. امّا اگر هدف مطالعه و تحقیق، جمع آوری اطلات راجع به ترس‌های پاسخگو در تعدادی موارد، موقعیتها و فعالیتها باشد، استفاده از این فن، خالی از اشکال نیست.

تعداد سوالات - 182سوال
تعداد صفحه - 11
روایی و پایایی - دارد
نوع فایل - Word | PDF
امتیازبندی و تفسیر - دارد
۵,۰۰۰تومان
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامۀ ترس برای بزرگسالان هندی یا انگلیسی زبانان اهل هند، طراحی گردیده است.

اجرای این چک لیست ، ساده است .در واقع، پس از پخش نسخه های چک لیست ، آزمونگر باید توجه ایشان را به دستورالعمل صفحۀ اوّل پرسشنامه ، جلب کرده ، از آنان بخواهد با دقّت آن را بخوانند . این دستورالعمل ، نحوۀ پاسخ را بخوبی روشن می کند.

این دستورالعمل رامی توان برای شاگردان ، بلند خواند.هر گونه ابهامی باید برای شاگرد روشن شود ، و برای محرمانه بودن پاسخ ها ، کوشش لازم باید صورت گیرد.

اگر معنای بعضی از کلمات روشن نباشد ، باید برای شاگردان روشن شود . شاگردان نباید زیاد نزدیک به یکدیگربنشینند. همچنین ،در ضمن پاسخ به آزمون ، نباید با هم صحبت کنند

محدودیت زمانی، وجودندارد.البته، مدت زمان معمول 10تا 12 دقیقه بوده اس

 • تعداد سوالات
  182سوال
 • تعداد صفحه
  11
 • روایی و پایایی
  دارد
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • امتیازبندی و تفسیر
  دارد
 • هدف و کاربرد
  هدف از آزمون ترس (FCL) جمع آوری اطلاعات دربارۀ ترس‌های انسانی می باشد