پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

آزمون ترس (FCL)

4.85

از این پرسشنامه، بی شک می‌توان برای جمع آوری اطلاعات دربارۀ ترس‌های انسانی استفاده نمود. امّا اگر هدف مطالعه و تحقیق، جمع آوری اطلات راجع به ترس‌های پاسخگو در تعدادی موارد، موقعیتها و فعالیتها باشد، استفاده از این فن، خالی از اشکال نیست.

تعداد سوالات - 182سوال
تعداد صفحه - 11
روایی و پایایی - دارد
نوع فایل - Word | PDF
امتیازبندی و تفسیر - دارد
۵,۰۰۰ تومان
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامۀ ترس برای بزرگسالان هندی یا انگلیسی زبانان اهل هند، طراحی گردیده است.

اجرای این چک لیست ، ساده است .در واقع، پس از پخش نسخه های چک لیست ، آزمونگر باید توجه ایشان را به دستورالعمل صفحۀ اوّل پرسشنامه ، جلب کرده ، از آنان بخواهد با دقّت آن را بخوانند . این دستورالعمل ، نحوۀ پاسخ را بخوبی روشن می کند.

این دستورالعمل رامی توان برای شاگردان ، بلند خواند.هر گونه ابهامی باید برای شاگرد روشن شود ، و برای محرمانه بودن پاسخ ها ، کوشش لازم باید صورت گیرد.

اگر معنای بعضی از کلمات روشن نباشد ، باید برای شاگردان روشن شود . شاگردان نباید زیاد نزدیک به یکدیگربنشینند. همچنین ،در ضمن پاسخ به آزمون ، نباید با هم صحبت کنند

محدودیت زمانی، وجودندارد.البته، مدت زمان معمول 10تا 12 دقیقه بوده اس

 • تعداد سوالات
  182سوال
 • تعداد صفحه
  11
 • روایی و پایایی
  دارد
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • امتیازبندی و تفسیر
  دارد
 • هدف و کاربرد
  هدف از آزمون ترس (FCL) جمع آوری اطلاعات دربارۀ ترس‌های انسانی می باشد