پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

آزمون روانشناسی منبع کنترل

1.00

توضیحات
نظرات کاربران
به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید:
1) بلی             2) خیر
 
1-آیا فکر می کنید اگر زمان را از دست ندهید، اکثر مسائل خود به خود حل می شوند.
2-آیا فکر می کنید می توانید از مبتلا شدن به زکام جلوگیری کنید.
3-آیا برخی از افراد خوش شانس به دنیا می آیند.
4-آیا احساس می کنید گرفتن نمره خوب برای شما اهمیت زیادی دارد.
5-آیا اغلب به خاطر مسائلی که مسوول نیستید ، سرزنش می شوید.
6-آیا فکر می کنید ، اگر دانشجو به اندازه کافی مطالعه کند در همه دروس موفق خواهد شد.
7-آیا احساس می کنید در اکثر مواقع ، تلاش به جایی نمی رسد ، زیرا هیچ چیزی پیش نمی رود.
8-آیا فکر می کنید ، اگر روزتان خوب شروع شود، هرچه انجام دهید خوب خواهد بود.
9-آیا فکر می کنید ، والدین به ان چه فرزندانشان می گویند ، اغلب گوش می دهند.
10-آیا فکر می کنید آرزو می تواند چیزهای خوبی به همراه آورد.
11-آیا وقتی تنبیه می شوید ف معمولا فکر می کنید دلیل عمده ای نداشت.
12-آیا اغلب احساس می کنید که عوض کردن نظر یک دوست دشوار است.
13-آیا فکر می کنید تشویق بیشتر از شانس به پیروزی یک گروه کمک می کند.
14-آیا به این نتیجه رسیده اید که تغییر دادن نظر والدین خود درباره برخی مسائل عملا غیر ممکن است.
15-آیا والدین باید فرزندان خود را آزاد بگذارند تا شخصا تصمیم بگیرند.
16-آیا وقت خطایی مرتکب می شوید ، خیلی کم امکان دارد که آن را اصلاح کنید.
17-آیا فکر می کنید ، اکثر مواقع ، مهارتهای ورزشی به ارث می رسند.
18-آیا اکثر افراد همسن شما قویتر از شما هستند.
19-آیا فکر می کنید ، یکی از بهترین شیوه ها برای حل اکثر مسائل این است که نباید به آن ها فکر کرد.
20-آیا احساس می کنید ، در انتخاب دوستان خود اختیار عمل زیادی دارید.
21-آیا فکر می کنید ، اگر در اول هفته پولی پیدا کنید ، آن هفته شانس خواهید آورد.
22-آیا اغلب به این نتیجه می رسید که نمرات شما با کاری که انجام می دهید ، ارتباط زیادی دارند.
23-آیا به این نتیجه رسیده اید که وقتی یکی از همسالان علیه شما عصبانی می شود تقریبا نمی توانید او را آرام کنید.
24-آیا تا بحال چیزی داشته اید که برای شما شانس بیاورد.
25-آیا فکر می کنید، ارزشیابی دیگران از شما به رفتار شما بستگی دارد.
26-آیا وقتی از والدین خود تقاضای کمک می کردید ، آن ها قبول می کردند.
27-آیا به این نتیجه رسیده اید که عصبانیت دیگران علیه شما اغلب یدون علت است.
28-آیا اغلب احساس می کنید که می توانید آینده را با اعمال امروز خود عوض کنید.
29-آیا فکر می کنید ، وقتی بدبختی می ایئ ، هرکاری انجام دهید بی فایده است.
30-آیا فکر می کنید ، افرادی هرچه را بخواهند می توانند انجام دهند ، به شرط آن که واقعا تلاش کنند.
31-آیا احساس می کنید تلاش های شما در خانه ، برای این که نشان دهید حق با شماست ، بی فایده است.
32-آیا معتقد هستید که خوش بینی ها در اثر تلاش های گسترده به دست می آید.
33-آیا فکر می کنید ، وقتی یکی از همسالان می خواهد با شما دشمنی کند ، نمی توانید کاری بکنید.
34-آیا فکر می کنید، متقاعد کردن دوستان برای انجام دادن آن چه شما می خواهید آسان است.
35-آیا نظر شما درباره غذایی که درخانه تهیه می شود ، خیلی موثر است.
36-آیا فکر می کنید ، وقتی یک نفر شما را دوست ندارد ، نمی توانید کاری بکنید.
37-آیا احساس می کنید تلاش بریا موفقیت در مدرسه بی حاصل بود ، زیرا دیگران باهوش تر از شما بودند.
38-آیا فکر می کنید ، برنامه ریزی قبلی نتایج را بهتر می کند.
39-آیا فکر می کنید ، نمی توانید درمورد تصمیم های خانواده چون و چرا کنید.
40-آیا فکر می کنید ، حیله گر بودن بهتر از خوش شانس بودن است.