پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

آزمون کلمات فراخوان یونگ

آزمون کلمات فراخوان یونگ

1.00

آزمون تداعی کلمات یکی از ابداعات کارل گوستاو یونگ است. البته شکل ساده ای از این آزمون، نخستین بار توسط «فرانسیس گالتون» برای مشخص کردن فرآیند های تداعی تهیه شد، اما آنچه یونگ به کار برد از یک گروه واژه تشکیل می شود که معمولاً تعداد آنها به 100 می رسد و هر کدام به عنوان محرک به کار می رود. پیش از کاربرد آن به آزمودنی توضیح داده می شود که یک  گروه از واژه ها به آهستگی برایش خوانده می شود و او باید پس از شنیدن هر واژه با به زبان آوردن واژه ای که همان لحظه به ذهنش می رسد واکنش نشان دهد.

روش های تحلیل - دارد
روش اجرای آزمون - دارد
شاخص های تنش عاطفی - دارد
۵,۰۰۰تومان
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

 Jung’s La Projection Associative

 آزمون تداعی کلمات یکی از ابداعات کارل گوستاو یونگ است. البته شکل ساده ای از این آزمون، نخستین بار توسط «فرانسیس گالتون» برای مشخص کردن فرآیند های تداعی تهیه شد، اما آنچه یونگ به کار برد از یک گروه واژه تشکیل می شود که معمولاً تعداد آنها به 100 می رسد و هر کدام به عنوان محرک به کار می رود. پیش از کاربرد آن به آزمودنی توضیح داده می شود که یک  گروه از واژه ها به آهستگی برایش خوانده می شود و او باید پس از شنیدن هر واژه با به زبان آوردن واژه ای که همان لحظه به ذهنش می رسد واکنش نشان دهد
 • روش های تحلیل
  دارد
 • روش اجرای آزمون
  دارد
 • شاخص های تنش عاطفی
  دارد
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • تعداد صفحات
  5 صفحه
 • حجم فایل
  713 KB