پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

آزمون ادراک تعامل اجتماعی

1

آزمون ادراک تعامل اجتماعی
توضیحات
نظرات کاربران

آزمون ادراک تعامل اجتماعی

« کارول ، آر ، گلاس » 30 ماده
وقتی مردم به موقعیت های اجتماعی متفاوت وارد می شوند ، مسلما به موضوع های مختلف فکر می کنند . فهرست زیر افکاری را شمال می شود که چیش از ایجاد رابطه با یک فرد ، به هنگام داشتن رابطه با او و پس از آن به ذهنتان می رسد . البته منظور ما کسی است که م یخواهید او را خوب بشناسید . هر سوال را خوب بخوانید و ببینید که ان فکر ، پیش از برقراری ارتباط ، به هنگام داشتن ارتباط و پس از آن ، احتمالا چند بار به ذهنتان رسیده است . عدد لازم را از مقیاس زیر انتخاب کنید .
1= اصلا به ذهن من نرسیده است .
2= این فکر خیلی کم به ذهن من رسیده است .
3= این فکر گاهی به ذهن من رسیده است .
4= این فکر خیلی زیاد به ذهن من رسیده است .
5= این فکر همیشه به ذهن من رسیده است .
تا می توانید صادقانه پاسخ دهید .
1- وقتی نمی دانم که چه بگویم ، احساس می کنم خیلی عصبی می شوم .
2- معمولا خیلی راحت می توانم برای زنان (مردان) حرف بزنم .
3- دوست ندارم برای مردم صحبت کنم .
4- به تدریج احساس راحتی می کنم .
5- از این که طرف مقابل نسبت به من چه فکر می کند ، می ترسم .
6- بدون نگرانی ، بدون ترس و بدون اضطراب عمل می کنم .
7- از این کار وحشت دارم .
8- بدون تردید از من خوشش نخواهد آمد .
9- احتمالا می توانم ، با در دست گرفتن ابتکار عمل ، خیال او را راحت کنم .
10- به جای آن که بتوانم کاری انجام دهم ، می توانم به بهترین شیوه شناختن او فکر کنم .
11- ملاقات با مردم تا اندازه ای مرا ناراحت می کند ، به نحوی که کارها بد انجام می گیرد .
12- بدترین اتفاقی که ممکن است پیش بیاید ، این است که برای او خوشایند نباشم .
13- ممکن است او بخواهد ، به همان اندازه که من برایش حرف می زنم ، برایم حرف بزند .
14- موقعیت خوبی است .
15- اگر در این بحث شکست بخورم ، کل اعتماد به نفس خود را از دست خواهم داد .
16- آن چه بگویم بدون تردید خنده دار خواهد شد .
17- چه چیزی دارم که از دست بدهم ؟ به امتحانش می ارزد .
18- موقعیت خاصی است، اما می توانم موفق شوم .
19- خدای من ، دوست ندارم این کار را انجام بدهم .
20- اگر پاسخ نمی داد ، به شدت تحقیر می شدم .
21- یا باید نسبت به او احساس خوبی داشته باشم ، یا باید احساس ناراحتی کنم .
22- تو واقعا یک احمق هستی .
23- تردید ندارم که به نحوی طرد خواهم شد .
24- با همه می توانم روبرو شوم .
25- حتی اگر موفق نشوم ، دنیا به آخر نخواهد رسید .
26- احمق و بی دست وپا هستم ، بدون تردید او متوجه خواهد شد .
27- احتمالا مسائل مشترک زیادی داشته باشیم .
28- احتمال دارد که خیلی از یکدیگر خوشمان بیاید .
29- می خواهم بروم از این موقعیت خلاص شوم .
30- باید با احتیاط کامل قدم بردارم .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380