0.00 out of 5
دانلود

مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمانتوضیحات

مشخصات محصول

نظرات کاربران

در زیر تعدادی گویه درباره سازمان شما مطرح شده است ، هرکدام را که موافق هستید با علامت * مشخص کنید .

1- به نظر من این سازمان بهتر از سازمان های دیگر به کارکنان خود می رسد .  
2- اگر مجبور می شدم کار را از اول شروع کنم ، باز هم برای این سازمان کار می کردم .  
3- در این سازمان پارتی بازی وجود ندارد .  
4- در این سازمان ، به شرط آن که خودمان بخواهیم ، راه نرقی وجود ندارد .  
5- به پزشک سازمان به اندازه پزشک خانوادگی خود اطمینان دارم .  
6- این سازمان وقتی می گوید که می خواهد نظر کارکنان را در نظر بگیرد ، واقعا راست می گوید .  
7- نظام دستمزدهای این سازمان طوری است که کارگران و کارکنان وظیفه شناس را تشویق می کند.  
8- در مجموع این سازمان با ما همان طور رفتار می کند که ما برای آن کار می کنیم .  
9- مقررات این سازمان طوری است که حتی باید به خاطر یک خراش کوچک به پزشک مراجعه کرد .  
10- پیش بینی ها هر چه باشد ، مطمئن هستم حوادثی اتفاق خواهد افتاد .  
11- کارگران ، بیشتر از آن چه سازمان به آن ها می رید ، خود را وقف سازمان نمی کنند .  
12- سازمان ، به کارهای خیریه بیشتر علاقه نشان می دهد .  
13- رعایت مقررات ، به نحو خطرناک گسترش می یابد .  
14- در این سازمان ، فکر نمی کنم که با متقاضیان شغل مودبانه رفتار شود .  
15- بسیاری از توصیه های جالب، از جانب روسا نادیده گرفته می شود .  
16- رئیس من ، همه پست ها را به دوستان خود می دهد .  
17- سازمان به جای این که افراد شاغل را ارتقا دهد ، برای تصدی مشاغل بالا از خارج استخدام می کند .  
18- در این سازمان ، برای پیشرفت ، باید با افراد خاصی رابطه برقرار کرد .  
19- در بلند مدت ، این سازمان بر کارکنان سوار می شود .  
20- در این سازمان ، دستمزد به نحو وحشتناکی پایین است .  
21- در این سازمان، هر فرد درستکاری شکست می خورد .  

    مشخصات | مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

نظرات کاربران | مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
این صفحه را به اشتراک بگذارید.