پرسشنامه ها

پرسشنامه مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

پرسشنامه میشل گوگلن، اجازه می دهد تا بتوانید نوع اختلال خود را ، چه از نظر ساخت فیزیکی و چه از نظر ویژگی های روانی ، برآورد کنید . برای این کار دور یکی از حروف a ‚b ‚c بر حسب این که چقدر با شیوه بودن یا سبک تفکر شما مطابقت داشته باشد ، دایره بکشید.

ویژگی های جسمی
1-قد شما چقدر است؟
a_ کمتر یا مساوی 170 سانتی متر ( زنان 155 سانتی متر)
b_بین 171 تا 175 سانتی متر ( زنان 156 تا 160 سانتی متر)
c _بیش از 175 سانتی متر ( زنان 160 سانتی متر)

2- بین 20 تا سی سالگی ، وزن شما چقدر بود؟
a_ کمتر یا مساوی با 50 کیلوگرم ( زنان 45 کیلوگرم)
b_بین 51 تا 60 کیلوگرم (زنان 46 تا 55 کیلوگرم)
c_بیشتر از 60 کیلو گرم (زنان 55 کیلوگرم)

3- دور سر شما چند سانتی متر است؟
a_ کمتر از 56 سانتی متر
b_ بین 56 تا 57 سانتی متر
c_ بیشتر از 57 سانتی متر

4- بالا تنه شما چگونه است؟
a_در مجموع ، لاغر و باریک
b_شانه ها پهن و قوی ، شکم صاف
c_سینه بزرگ و برآمده ، شکم گنده

5-پوست شما بیشتر .............. است .
a_خشک و کم خون
b_کشیده ، بدون چربی زیاد
c_چاق و نرم

6- اعضای بدن شما بیشتر به چه صورت است؟
a_لاغر و استخوانی
b_ناهموار و پر از ماهیچه
c_کوتاه و گرد ویژگی های روانی

7-آیاخیلی راحت خیال بافی می کنید؟
a_بلی اغلب برایم اتفاق می افتد
b_خیر شیوه زندگی من این طور نیست
c_در نو جوانی چنین بوده ام.

8-آیا سر و وضع شما اغلب جلب توجه می کند؟
a_بلی ، باید به سر وضع خود کمی چاشنی اضافه کرد
b_از این کار خوشم می آید ، اما ریسک نمی کنم
c_هرگز ، دوست ندارم از نظر ظاهر انگشت نما باشم.

9-آیا ، برای آینده خود ، بلند پروازی های بزرگی دارید؟
a_بلی ، برای موفقیت باید آرزوهای بزرگ داشت
b_بلند پروازی من برای کسب تخصص است . بلند پروازی های من غیر عادی نیست . دوست ندارم از مردم متمایز باشم
c_از کلیه کسانی که می خواهند شهرت پیدا کنند وحشت دارم ، دوست دارم جایگاه ساده ای داشته باشم.

10-آیا در جوانی برایتان اتفاق افتاده است که از خانه فرار کنید؟
a_بارها تهدید کرده ام ، اما انجام نداده ام
b_هرگز چنین آرزویی نداشته ام
c_بلی ، برایم اتفاق افتاده است . اما امروز آن را کودکانه می دانم.

11-آیا برایتان اتفاق می افتد که به مدت طولانی احساس درماندگی کنید؟ آیا این کار خیلی برایتان پیش می آید؟
a_در لحظه های خستگی این حالت به من دست می دهد ، اما خودم را نمی بازم ، حتی نزدیکان متوجه آن نمی شوند.
b_گاهی برایم اتفاق می افتد که نمی توانم بلافاصله کاری را شروع کنم ؛ در زندگی ف شرایط خیلی برایم مناسب نبوده است.
c_زندگی همیشه پستی و بلندی دارد ، گاهی حالم بد می شود ، اما خیلی طول نمی کشد که به حالت اول بر می گردم.

12-آیا برایتان دشوار است که کار یکنواختی را به مدت طولانی انجام دهید؟
a_بلی مردم معتقدند که من در یک جا بند نمی شوم
b_کار یکنواخت را دوست ندارم ؛ اما اگر لازم باد انجام می دهم
c_نه ، برایم دشوار نیست ، کار یکنواخت را دوست دارم.

13-آیا خیلی بی اعتماد هستید؟
a_خیر ، اصلا ، خیلی زود به دیگران اعتماد می کنم
b_گاهی لازم می شود ، اما خیلی بی اعتماد نیستم
c_بلی معمولا بی اعتماد هستم ، پیش از ریسک کردن ، مسائل را بررسی می کنم.

14-آیا رویدادهای بیرون خیلی بر روی شما اثر می گذارد؟
a_بلی ، خیلی حساس هستم ، و کوچکترین رویداد مرا دگرگون می کند.
b_خیر هدف هایی دارم که روی آن ها متمرکز می شوم ، اجازه نمی دهم که رویدادهای بیرون اختیار مرا در دست بگیرند.
c_برخی رویدادها مرا تحت تاثیر قرار می دهند ، اما سعی می کنم که آن ها هدایت مرا بر عهده نگیرند.

15-آیا معمولا اخمو و ترشرو هستید؟
a_خیر ، اتفاق می افتد که عصبانی می شوم ، اما خیلی زود به حالت اول بر می گردم
b_اتفاق می افتد که کمی اخم کنم ، اما به ندرت
c_وقتی جوان بودم خیلی اخم می کردم ، اسلحه خوبی است ، امروزه نیز گاهی از آن استفاده می کنم.

16-آیا مردم شما را آدم مغروری می دانند؟
a_بلی، اما هر وقت شرایط ایجاب می کند ، خودم را متواضع نشان می دهم
b_خیلی متواضع نیستم ، اما تا آن جا که می دانم خیلی هم مغرور نیستم
c_خیر ، مردم مرا شماتت می کنند که چرا به اندازه کافی مغرور نیستم.

17-آیا صدا و خنده های شما انفجاری است؟
a_خیر ، رفتارهای من معمولا ملایم است
b_بلی صدای قوی دارم
c_صدای من کاملا متوسط است.

18-در مقابل تحریکاتی که سعی می کنند دقت شما را از کاری که انجام می دهید منحرف کنند ، چه واکنشی نشان می دهید؟
a_در توجه نکردن به آن ها هیچ مشکلی ندارم ، وقتی کاری انجام می دهم ، خیلی تمرکز و پشتکار دارم
b_به تحریکات بیرونی خیلی حساسیت دارم ، اگر به اندازه کافی از مردم جدا نباشم
c_بستگی به شرایط دارد ، گاهی تمرکزم زیاد است و گاهی کم.

19-اطرافیان شما را خوشبین می دانند یا بدبین؟
a_به شدت خوشبین
b_اغلب خیلی بد بین
c_هیچ یک

20-آیا احساس می کنید اطرافیان ، افکار شما را آن طور که لازم است درک نکرده اند؟
a_نه چندان
b_خیر ، احساس می کنم که دیگران مرا خوب درک می کنند .
c_بلی ، احساس می کنم که اصلا مرا درک نمی کنند

21-آیا گاهی به طور وحشتناک و غیرقابل پیش بینی عصبانی می شوید؟
a_بلی ، وقتی عصبانی می شوم ، خیلی خشن می شوم
b_خیلی عصبانی نمی شوم ، وقتی عصبانی می شوم معمولا بدون علت نیست و دیگران انتظار آن را دارند
c_هرگز خشونت های وحشتناک ندارم.

22-آیا زود رنجی شما وحشتناک است؟
a_دوست ندارم مورد حمله قرار گیرم ، اگر چنین موردی پیش بیاید می توانم از خودم دفاع کنم
b_فکر نمی کنم نظر مردم درباره من چنین باشد ، خیلی زود رنج نیستم
c_به احتمال زیاد عکس آن درست باشد ، مردم مرا "هالو" تصور می کنند.

23- آیا احساس می کنید که خیلی سرحال هستید، در جمع خیلی بیشتر از حالت عادی توانایی نشان می دهید؟
a_بلی ، درمیان جمع بودن ، به من شادابی و احساس جوانی می دهد
b_خیر ، کمرویی معمولا مرا بی دست و پا نشان می دهد
c_چه در میان جمع و چه در تنهایی ، همیشه برای خودم هستم.

24-آیا هنگام بیماری خیلی مضطرب می شوید؟
a_خیر ، کسی نیستم که خودم را بیمار تصور کنم؛ اطرافیان مرا شماتت می کنند که در مواقع ضروری از خودم مواظبت نمی کنم
b_دوست ندارم بیمار شوم ، اما تا بیمار نشده ام خیلی به آن فکر نمی کنم
c_به نظر من پیشگیری بهتر از درمان است ، زیرا رنج کشیدن را دوست ندارم ، چیش بینی موجب دورماندن از دردها می شود؛ اگر لازم باشد از خودم مواظبت می کنم.

25-آیا دوست دارید اعمال خود را به طور منطقی توجیه کنید؟
a_ترجیح می دهم در مورد آن چه انجام می دهم منطقی باشم
b_کار را به خاطر کار انجام می دهم ، نیازی ندارم اعمال خود را با کلمات توجیه کنم
c_بیشتر باشّم خود پیش می روم نه با منطق ، دلیل تراشی دائمی برخی مردم درباره اعمال خود را دوست ندارم.

26- آیا از نظر عاطفی آرام هستید؟
a_بلی دست کم به ظاهر ، دوست ندارم به اسانی تسلیم عواطف شوم
b_سعی می کنم ، اما آن طور که دلم می خواهد همیشه اتفاق نمی افتد
c_خیر ، از این بابت خیلی عصبی هستم

27-آیا ثبات در کار را دوست دارید؟
a_تداوم در کار را دوست دارم ، در سازگاری با تغییرات ، خیلی دشواری دارم
b_از تغییر خوشم می آید ، نمی توانم کار درباره یک موضوع و در یک محل را برای همیشه تحمل کنم
c_تغییر و ثبات را دوست دارم ، برای احساس رضایت در زندگی هردو لازم است.

28-آیا به اسانی خودمانی می شوید؟
a_دوست دارم فاصله خود را با مردم حفظ کنم، بیش از حد خودمانی شدن موجب فاش شدن اسرار می شود
b_در خودمانی شدن مشکل ندارم، همه مردم ارزش دارند . به تفاوت های فرهنگی و شناختن طبقات اجتماعی علاقه مندم
c_در محیطی که رفت و امد می کنم ، به آداب و سنن مردم احترام می گذارم.

29-آیا انزوا را دوست دارید؟
a_گاهی ، اما نه خیلی زیاد
b_اصلا ، انسان یک موجود اجتماعی است . اگر از مردم دور بماند از بین می رود
c_تنهایی را دوست دارم ، احساس می کنم که به آن نیاز دارم.

30- آیا خلق شما خیلی زیاد تغییر می کند؟
a_مثل بقیه مردم ، گاهی خوب و گاهی بدم ، اما همیشه راه های مقابله دارم
b_بلی ،خلق من ناپایدار است ، به طوری که گاهی زندگی را برای اطرافیانم مشکل می سازد
c_خیر، اطرافیان مرا آدم با ثبات و پایدار می دانند.

31-آیا لجوج هستید؟
a_بلی ، به نظرم ، برای ثبات در تصمیم گیری ، ضرورت دارد
b_خیلی کم
c_خیر ، اصلا؛ از نفوذ ناپذیر بودن وحشت دارم.

32- آیا در عواطف خود ثبات دارید؟
a_خیر ، بیشتر بی ثبات و دمدمی هستم؛ وفای بیش از اندازه مزه زندگی را از بین می برد.
b_به نظر من ثبات در عواطف خوب خواهد بود ، اما نمی توان همیشه به عشق دستور داد.
c_از نظر عواطف خیلی ثبات دارم و انتظار دارم دیگران نیز چنین باشند.

33- آیا می توانید یک طنز نیش دار بگویید؟
a_بلی ، لزومی ندارد که آدم همیشه مودب باشد، گوشزد کردن کارهای مردم گاهی آموزنده است.
b_طنز گفتن را دوست دارم ، اما از گفتن حرفهایی که دیگران را آزار می دهد خودداری می کنم.
c_در درجه اول سعی می کنم با مردم هماهنگ شوم، به نظر من طنز گفتن همیشه بی فایده بوده است.

34- آیا معمولا برایتان دشوار است که کاری را شروع کنید؟
a_بلی ، معمولا احساس می کنم که خیلی خسته ام؛ می توان گفت که همیشه خودم را تحت فشار قرار می دهم
b_خیر، دوست دارم کار را خودم شروع کنم نه این که برایم دستور دهند
c_وقتی خسته هستم برایم اتفاق می افتذپد ، اما همیشه این طور نیستم.

35- آیا تیک(پرش عضله) داریدریال ایارفتارهای قالبی یا کلیشه ای دارید؟
a_بلی ، چند نوع کوچک دارم که مخصوصا به هنگام سرخوشی یا افسردگی ظاهر می شوند؛ در نوجوانی زیاد داشم
b_داشنم، اما مدت هاست که از بین رفته است
c_خیر، هرگز یادم نمی آید که داشته باشم.

36- آیا دوست دارید زیاد حرف بزنید و دست و پا و سر و صورت خود را زیاد حرکت دهید؟
a_گاهی ف دوست دارم حرف بزنم ف اما زیاد دست وپا تکان نمی دهم و حرکات سر و صورتم نیز زیاد نیست
b_در بین جمع معمولا ساکت هستم و حرکات من حساب شده است
c_حرف زدن با دیگران را واقعا دوست دارم و مردم معمولا به حرکات من می خندند، اما این حرکات کمک می کنند تا منظور خود را راحت تر بیان کنم.

37- آیا خیلی آسان احساس گناه می کنید، حتی اگر دیگران مرتکب خطا شوند؟
a_بلی، این کار به رشد اجتماعی من مربوط می شود ؛ این نوع احساسات، در اغلب روزها به همراه من است
b_فقط در مقابل خطاهای خود احساس گناه می کنم و بر چنین احساساتی خیلی تکیه نمی کنم
c_اگر احساس کنم مرتکب خطا نشده ام، سعی می کنم آن را جبران کنم ، چرا باید افکار غم انگیز را با خود حمل کرد.

38- آیا واقعا احساس می کنید شخصیت دوگانه دارید؟
a_خیر ، همیشه احساس می کنم راحت هستم
b_تمایلات زیادی دارم ، اما سعی می کنم آن ها را هماهنگ کنم ،به نحوی که برایم خیلی مساله ساز نباشند
c_بلی ، این احسا گاهی آن قدر قوی می شود که تصور می کنم ، دو نیمه شده ام ، یک نیمه ،به شیوه زندگی و عملکرد نیمه دیگر نگاه می کند ، بدون ان که در آن ها دخالت داشته باشد.

39- آیا احساس می کنید آن قدر زیر بار مسوولیت ها هستید که توانایی و قدرت تحمل آن ها را ندارید؟
a_خیر،به میل خود مسوولیت ها را می پذیرم
b_لحظه هایی وجود دارد که در آن ها احساس می کنم کمی لبریز شده ام ، اما خیلی طول نمی کشد
c_متاسفانه بلی، بد شانسی باعث شده مسوولیتهایی را بر عهده بگیرم که بالاتر از توان من است.

40- آیا در برابر مقررات جمعی مقاومت می کنید؟
a_ بلی ، همیشه آدم مستقلی به حساب می آیم ،به آزادی شخصی نیاز دارم
b_ همیشه برایم خوشایند نیست ف اما برای زندگی در اجتماع لازم است
c_ می دانم که چگونه با نظم و مقررات جمع هماهنگ شوم

41-  تعدادی صفت شخصیتی مهم در اختیار شما قرار می گیرد . در میان آن ها ، سه صفتی را که احساس می کنید به آسانی در وجود شما می توان یافت یا به اسانی آن را نشان می دهید،انتخاب کنید و در مقابل آن ها (*) بگذارید. 

 
1.خونسردی
2.پرمدعایی
3.خودمداری
4.فضولی
5.غمگینی
6.انفچاری
7.بی تفاوتی
8.حسادت
9. بی نظمی
10.گرفته بودن
11.کندی
12.قدرشناسی
13.بسته بودن
14. تند و تیزی
15. فقدان ابتکار
16.فقدان هوا و هوس
17.ناهماهنگی
18.خود خواهی
19.بی نظمی در افکار
20.توهمات زیاد
21.ناشیکری
22.برانگیختگی در حد انفجار
23.خنده های ناهماهنگ
24.خنده های نشاط آور
25.فقدان خنده
26.آرامش- راحتی
27.سرکشی
28.بازداری
29.پرت و پلاگویی
30.افکار خودکشی
31.بی فکری
32.همیشه طلبکار بودن
33.عصبی و دمدمی بودن
34.بوالهوسی
35.حرکات نادر
36.سنگینی وزن
37.همیشه درحال دعوا
38.جستجوی کارهای اسان
39.جستجوی کارهای دشوار
40. صدای یکنواخت