مقیاس مقدار ترس اقتباسی


Fear Quantity Scale . By Geer 1965

در زیر تعدادی شئ ، تجربه و رویداد ارائه شده است . مقدار ترس خود را از هریک بر اساس مقیاس مشخص کنید.
1) هیچ          2) خیلی کم                  3) اندکی           3) تا حدودی         4) زیاد              5) خیلی زیاد          6) شدیدا

1- اشیای نوک تیز         
2- اجساد مردگان          
3- احمق به نظر رسدن    
4- اشتباه کردن              
5- آب ها
6- عنکبوت ی عمیق    
7- رعد و برق 
8- بیماری روانی
9- سگ های ولگرد 
10- حشرات نیش دار نظرات کاربران

شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

تست روانشناسی

شخصیت شناسی

انواع تست روانشناسی

تست

پرسشنامه

تست شخصیت

سنجه

تست MMPI

تست NEO

تست میلون

تست ازدواج
روانشناسی ازدواج
تست روانشناسی شخصیت
خودشناسی