0.00 out of 5
دانلود

مقیاس اعتماد بین شخصی( زنان)توضیحات

مشخصات محصول

نظرات کاربران

(The Specific Interpersonal Trust Scale(Women
Cinthia Johnson-George & Walter Swap

چقدر قابل اعتماد هستید؟ 
جملات زیر بیانگر نظرات و احساساتی هستند که شما ممکن است در مقابل فرد دیگری داشته باشید . شخصی را در نظر بگیرید که اعتماد زیادی به او دارید، کسی که او را با نام "......." مشخص می کنیم . با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید که تا چه حد با هر جمله موافق یا مخالف هستید.

توجه داشته باشید که نسخه های ازمون برای مردان و زنان متفاوت است.

1) کاملا مخالفم     2) مخالفم     3) تقریبا مخالفم     4) کمی مخالفم    5) نظری ندارم   6) کمی موافقم     7) تقریبا موافقم    8) موافقم     9) کاملا موافقم

1- اگر زخمی شوم یا آسیبی ببینم ، اطمینان دارم که "......." بهترین کارها را برایم انجام خواهد داد .
2- اگر "......." چیز با ارزشی از من قرض بگیرد و آن را بشکند ، او حاضر خواهد بود که پول تعمیر آن را برایم بپردازد .
3- اگر ساعت زنگ دار من بشکند و از "......." بخواهم که سر ساعت خاصی به من زنگ بزند ، می توانم روی تماس او حساب کنم .
4- اگر "......." بپذیرد که وقتی که من در خانه نیستم ، به حیوان خانگی ام غذا بدهد ، در مورد مواظبت از حیوان خانگی ام هیچ نگرانی نخواهم داشت .
5- اگر "......." به من قول بدهد که کاری برایم انجام انجام دهد ، به قول خود عمل می کند .
6- اگر قرار باشد که "......." مرا با اتومبیل به جایی برساند و به موقع نیاید ، حدس می زنم که دلیل موجهی برای این تاخیر دارد .
7- من حاضرم تقریبا هر مبلغ پول به "......." قرض بدهم ، زیرا او هر وقت که بتواند آن را به من برمی گرداند .
8- اگر "......." نتواند طبق قراری که با هم گذاشته بودیم ، سر قرار حاضر شود و بگوید که اتفاق مهمی برایش افتاده ، حرف او را باور می کنم .
9- می توانم به راحتی با "......." صحبت کنم و می دانم که "......." دوست دارد به حرفم گوش دهد .
10- "......." هرگز از روی عمد نظر مرا پیش دیگران ناجور بیان نمی کند .
11- اگر "......." بداند که چه چیزهایی احساسات مرا جریحه دار می کند ، هرگز نگران آن نخواهم بود که او آن ها را علیه من به کار گیرد.
12- می توانم با "......." درد دل کنم و می دانم که او دوست دارد به حرفم گوش بدهد .
13- معتقدم که "......." حقیقت را می گوید .

    مشخصات | مقیاس اعتماد بین شخصی( زنان)

نظرات کاربران | مقیاس اعتماد بین شخصی( زنان)

شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
این صفحه را به اشتراک بگذارید.