شاخص بی ثباتی ازدواج

1.00 (1)

توضیحات
نظرات کاربران

Marital Instability Index (MII)

جان ان . ادواردز، دیوید آر . جانسون ، و آلن بوث

لطفا جواب خود را با خیلی اوقات، اغلب اوقات، گاهی، یا هرگز مشخص کنید .
قسمت اول خیلی اغلب گاهی هرگز
1- گاه زن و شوهر فکر می کنند که در صورت جدایی از همسر خود از زندگی لذت خواهند برد . شما چند وقت یک بار چنین احساسی میی کنید ؟
2- حتی اشخاصی که با همسر خود خوب کنار می آیند، گاه به این فکر می افتند که آیا ازدواج آنها موفق است ؟ آیا شما در سه سال گذشته اینن فکر به ذهن تان آمده که ممکن است ازدواج شما دچار بحران شود؟
3- تا آن جا که شما می دانید، آیا همسر شما هرگز فکر کرده است که ازدواج شما دچار بحران است ؟
4- آیا در سه سال گذشته ، با اعضای خانواده ، دوستان، شخص معتمد، مشاور ، یا مددکار درباره مشکلات ازدواج خود صحبت کرده اید؟
5- تا آنجا که شما می دانید، آیا همسرشما با خویشاوندان، دوستان، یا مشاور درباره مشکلات شما یا خودش در ازدواج صحبت کرده است؟
6- آیا در سه سال گذشته ، فکر طلاق یا جدا شدن به سرشما زده است؟
7- تا آن جا که شما می دانید ،آیا درسه سال گذشته فکر طلاق یا جدا شدن به سر همسرتان زده است ؟
8- در سه سال گذاشته، آیا شما با همسرتان به طور جدی موضوع طلاق را مطرح کرده اید؟
9- آیا شما باهمسرتان درباره تقسیم دارایی صحبت کرده اید؟
10- آیا شما درباره اقدام به طلاق با وکیل صحبت کرده اید؟
11- آیا شما یا همسرتان درباره طلاق یا جدایی با وکیل مشورت کرده اید؟
12- مردم گاه به خاطر مشکلاتی که در ازدواج خود دارند، خانه را برای مدت زمانی کوتاه و یا به قصد تجربه جدایی ترک می کنند. آیا در سهه سال گذشته ،چنین اتفاقی برای ازدواج شما افتاده است ؟
13- آیا با همسرتان درباره "دادن درخواست طلاق یا جدایی" به دادگاه صحبت کرده اید ؟
14- آیا شما یا همسرتان درخواست طلاق یا جدایی به دادگاه داده اید؟

در این قسمت برخی موارد ذکر شده که گاه زن و شوهر به اتفاق انجام می دهند. لطفا برای هر مورد بگویید که شما و همسرتان چند وقت یک بار این کار را به اتفاق انجام می دهید.
قسمت دوم : جاذبه ها و موانع همیشه معمولا گاهی هرگز
1- چند وقت یک بار غذای اصلی روزانه خود را به اتفاق همسرتان می خورید ؟
2- چند وقت یک بار به اتفاق همسرتان به دیدن دوستان می روید؟
3- چند وقت یک بار برنامه یا فعالیت های مربوط به خانه را به اتفاق همسرتان انجام می دهید ؟
4- چند وقت یکبار به اتفاق همسرتان به سینما،گردش ، میهمانی، کوه و مانند آن ها می روید؟

5- اگر قرار باشد از اول ازدواج کنید ، آیا . . .
الف : با همین شخص ازدواج می کنید؟
ب : با شخص دیگری ازدواج می کنید ؟
ج: ابدا ازدواج نمی کنید ؟
6- آیا از خودتان خانه دارید ؟ بله () خیر()
7- به طور کلی ، معتقدید که باورهای مذهبی شما تا چه حد بر زندگی روزمره شما اثر دارد ؟
خیلی زیاد ، نسبتا زیاد ، تاحدی ، کم ، ابدا
8- چند سال از ازدواج شما با همسرتان می گذرد؟ . . . .

شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.