پرسشنامه روانشناسی بک فرم بلند(21 سوالی)

1/00
1.00 out of 5 1
(0)

توضیحات

نظرات کاربران

Beck's Depression Inventory

پاسخی را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند، یعنی آن چه را که در زمان اجرای تست احساس می کنید. سپس جلوی گزینه مورد نظر علامت بگذارید.

پرسش شماره :1 غمگین نیستم.
غمگین هستم.
غم دست بردار نیست.
تحملم را از دست داده ام
پرسش شماره :2 به آینده امیدوارم
به آینده امیدی ندارم
احساس می کنم آینده امید بخشی در انتظارم نیست
کمترین روزنه امیدی ندارم
پرسش شماره :3 ناکام نیستم
ناکام تر از دیگرانم
به زندگی گذشته ام که نگاه می کنم هرچه می بینم شکست و ناکامی است
آدم کاملا شکست خورده ای هستم
پرسش شماره :4 مانند گذشته از زندگی ام راضی هستم
مانند سابق از زندگی لذت نمی برم
از زندگی رضایت واقعی ندارم
ااز هرکس وهر چیز که بگویی ناراضی هستم
پرسش شماره :5 خود را گناهکار نمی دانم
گاهی خود را گناهکار می دانم
اغلب خود را گناهکار می داتم
همیشه خود را گناهکار می دانم
پرسش شماره :6 انتظار مجازات ندارم
احساس می کنم ممکن است مجازات شوم
چشم داشت مجازات دارم
احساس می کنم مجازات می شوم
پرسش شماره :7 ازخودم راضی هستم
ازخودم ناراضی ام
از خودم بدم می آیدم
ازخودم متنفرم
پرسش شماره :8 بدتر از سایرین نیستم
از خودم به خاطر خطا هایم انتقاد می کنم
همیشه خودم را به خاطر خطاهایم سرزنش می کنم
برای هر رخداد بدی خود را سرزنش می کنم
پرسش شماره :9 هرگز به فکر خودکشی نمی افتم
فکر خود کشی به سرم زده، اما اقدامی نکرده ام
به فکر خودکشی هستم
اگر بتوانم خودکشی می کنم
پرسش شماره :10 بیشتر از حد معمول گریه نمی کنم
بیش از گذشته گریه می کنم
همیشه گریانم
قبلا گریه می کردم،اما حالا با آنکه دلم هم می خواهد، نمی توانم گریه کنم.
پرسش شماره :11 کم حوصله تر از گذشته نیستم
کم حوصله تر از گذشته هستم
اغلب کم حوصله هستم
همیشه کم حوصله هستم
پرسش شماره :12 مانند همیشه مردم را دوست دارم
نسبت به گذشته کمتر از مردم خوشم می آید
تا اندازه زیادی علاقه ام را به مردم از دست داده ام
از مردم قطع امید کرده ام؛ به آنها علاقه ای ندارم
پرسش شماره :13 مانند گذشته تصمیم می گیرم
کمتر از گذشته تصمیم می گیرم
برای تصمیم گیری، دشواری های زیادی دارم
اصلا نمی توانم تصمیم بگیرم
پرسش شماره :14 جذابیت گذشته ها را ندارم
نگران هستم که جذابیتم را از دست بدهم
احساس می کنم هرروز که می گذرد،جذابیتم را بیشتر از دست می دهم
زشت هستم
پرسش شماره :15 به خوبی گذشته کار می کنم
به خوبی گذشته ها کار نمی کنم
برای اینکه کاری بکنم به خودم فشار زیادی می آورم
دستم به هیچ کاری نمی رود
پرسش شماره :16 مانند همیشه خوب می خوابم
مثل گذشته خوابم نمی برد
یکی دوساعتی زودتر از معمول از خواب بیدار می شوم و خوابیدن دوباره برایم دشوار است
چند ساعت زودتر از معمول از خواب بیدار می شوم و دیگر خوابم نمی برد
پرسش شماره :17 بیشتر از گذشته خسته نمی شوم
بیشتر از گذشته خسته می شوم
انجام هر کاری خسته ام می کند
از شدت خستگی هیچ کاری از دستم برنمی آید
پرسش شماره :18 اشتهایم مانند همیشه خوب است
اشتهایم به خو بی همیشه نیست
اشتهایم خیلی کم شده است
به هیچ چیز اشتها ندارم
پرسش شماره :19 اخیرا وزن کم نکرده ام,
بیش از دو کیلو و نیم وزن کم نکرده ام
بیش از پنج کیلو از وزن بدنم کم شده است
بیش از هفت کیلو وزن کم کرده ام
پرسش شماره :20 بیش از گذشته بیمار نمی شوم
از سردرد، دل درد و یبوست کمی ناراحتم
آبه شدت نگران سلامتی خود هستم
آن اندازه نگران سلامتی خود هستم که دستم به هیچ کاری نمی رود
پرسش شماره :21 میل جنسی ام تغییری نکرده است
میل جنسی ام کمتر شده است
میل جنسی ام خیلی کم شده است
کمترین میل جنسی در من نیست
شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.