آزمون کلمات فراخوان یونگ

1/00
1.00 out of 5 1
(0)

توضیحات

نظرات کاربران

 Jung’s La Projection Associative

 فهرست اول
1-سر
2-سبز
3-آب
4-گزیدن
5-فرشته
6-دراز
7-کشتی
8-چیدن
9-آدم
10-مهربان
11-میز
12-خواهش کردن
13-حکومت
14-لجباز
15-نهال
16-رقصیدن
17-دریا
18-مریض
19-غرور
20-پختن
21-جوهر
22-بدجنس
23-سوزن
24-شناکردن
25-مسافرت
26-آبی
27-نان
28-تنبیه کردن
29-چراغ
30-ثروتمند
31-درخت
32-اواز خواندن
33-ترحم
34-زرد
35-کوهستان
36-مردن
37-تنها
38-تازه
39-عادت
40-سوار شدن
41-حصار
42-حیوان
43-دفتر
44-تحقیر کردن
45-دندان
46-نادرست
47-مردم
48-احساس کردن
49-کتاب گرسنگی
50-اشتباه
51-قورباغه
52-جدا شدن
53-گعتقد
54-سفید
55-بچه
56-دقیق بودن
57-خانه
58-غمگین
59-هلو
60-ازدواجکردن
61-بز
62-عزیز
63-شیشه
64-مزاحم شدن
65-قسمت
66-بزرگ
67-هویج
68-نقاشی کردن
69-جادو
70-پیر
71-گل
72-زدن
73-جعبه
74-وحشی
75-خانواده
76-شستن
77-گاو
78-خارجی
79-سعادت
80-دروغ گفتن
81-شریف
82-تنگ
83-برادر
84-ضرر زدن
85-کلاغ
86-نادرست
87-اضطراب
88-بوسیدن
89-آتش
90-کثیف
91-در
92-انتخاب کردن
93-علف
94-آرام
95-ماه
96-مسخره کردن
97-پنبه
98-سگ
99-سبد
100-خوابیدن
 
 فهرست دوم
1-زغال
2-ملایم
3-آواز
4-حدس زدن
5-درد
6-تنبل
7-حورشید
8-خندیدن
9-قهوه
10-هوا
11-گشاد
12-بردن
13-قصد
14-بشقاب
15-خسته
16-دزدیدن
17-میوه
18-چشم
19-قوی
20-خلق کردن
21-تور
22-پَست
23-خم شدن
24-سوت زدن
25-هدف
26-گرم
27-دست
28-بیدار کردن
29-سیب
30-بد
31-دهان
32-دیدن
33-تخت
34-لایق
35-خطر
36-ملاقات کردن
37-کارگر
38-بلند
39-پا
40-به هم زدن
41-راه
42-گرد
43-خون
44-آشکار کردن
45-پیش بینی
46-خوشحا
47-بازار
48-فراموش کردن
49-طبل
50-ازاد
51-اتومبیل
52-خوردن
53-بی ادبی
54-زود
55-بخاری
56-لذت بردن
57-پستور
58-ساده
59-گردن
60-خواستن
61-سنگ
62-اشراف
63-چرخ
64-دوست داشتن
65-سفال
66-ملایم
67-حریص
68-جست و جو کردن
69-سقف
70-خوب
71-برگ
72-شکایت کردن
73-سخت
74-اعتماد
75-ایستگاه ترن
76-خزیدن
77-انباری
78-مفید
79-جنگل
80-فهمیدن
81-تکلیف
82-کاناپه
83-کر
84-دادن
85-شرافتمند
86-پایان
87-مار
88-پرداخت کردن
89-عشق
90-رستوران
91-مودب
92-حمل کردن
93-سرباز
94-آینه
95-پر
96-نوشتن
97-دلیل
98-استخوان
99-خوب
100-تنبیه کردن
 
شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.