استرس شغلی


Job Related Tension Index (JRTI)
Kahn et al.‚ 1964
به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید:
1)کاملاً مخالفم          2)مخالفم                  3)کمی مخالفم              4)کمی موافقم           5)موافقم            6)کاملاً موافقم

1-نمی دانم سرپرست در مورد من چگونه فکر می کند و چگونه عملکرد مرا ارزیابی می کند.
2-احساس می کنم حجم کارم آنقدر زیاد است که امکان ندارد آنرا در یک روز کاری به پایان برسانم.
3-فکر می کنم حجم انجام کاری که باید انجام شود، با انجام صحیح آن کار در تضاد است. (کمیت در تضاد با کیفیت است)
4-احساس می کنم در قبال مسئولیتی که به من محول شده، از اقتدار و اختیارات کمی برخوردارم.
5-کارم به گونه ای است که تصمیمات من بر روی زندگی اشخاص تاثیر می گذارد.
6-فکر می کنم قادر نیستم که خواسته های متضاد افراد مختلف را برآورده سازم.
7-احساس می کنم کاری را که باید انجام دهم، بر خلاف معیارهای شخصی ام هست.
8-حقیقت این است که نمی توانم اطلاعات مورد نیاز برای انجام کارم را بدست بیاورم.
9-احساس می کنم کارم با زندگی خانوادگی ام در تضاد است.
10-در مورد حوزۀ کاری ام نامطمئن ام، ولی در مورد کاری که انجام می دهم، مسئولیت دارم.
11-احساس می کنم قادر به تاثیرگذاری بر تصمیمات سرپرست مستقیمم و اقداماتی که مرا تحت تاثیر قرار می دهد، نیستم.
12-در مورد فرصت های پیشرفت و ارتقاء های کاری ام، بی اطلاع هستم.
13-نمی دانم همکارانم چه انتظاراتی از من در سر کار دارند.
14-احساس می کنم به طور کامل از صلاحیت های لازم برای انجام کارها، برخوردار نیستم.
15-احساس می کنم همکارانم مرا دوست ندارند و مورد پذیرش آنها نیستم.
 نظرات کاربران

شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

تست روانشناسی

شخصیت شناسی

انواع تست روانشناسی

تست

پرسشنامه

تست شخصیت

سنجه

تست MMPI

تست NEO

تست میلون

تست ازدواج
روانشناسی ازدواج
تست روانشناسی شخصیت
خودشناسی